Home > Institut > Novosti > Geološka ekskurzija Abruzzi 2009

Geološka ekskurzija Abruzzi 2009

Za novosti: Mr. sc. Radovan Avanić i dr. sc. Miron Kovačić

Od 10. do14. lipanj 2009. četiri geologa HGI sudjelovalo je u geološkoj ekskurziji u područje Abruzza u središnjem dijelu Italije. Ekskurziju su organizirali Hrvatsko geološko društvo, Hrvatska udruga naftnih inžinjera i geologa i Sekcija za geologiju, geofiziku i geokemiju ZVN HAZU. Stručni vodiči ekskurzije su bili Sanjin Grandić, Slobodan Kolbah i Željko Krušlin s hrvatske strane, te talijanski domaćini prof. Paolo Scandone i prof. Etta Petacci. Cilj ekskurzije bilo je upoznavanje geološke građe središnjeg dijela Apenina s naglaskom na postojeći i mogući potencijal ležišta ugljikovodika. Tijekom ekskurzije posjećeni su lokaliteti s karakterističnim litostratigrafskim jedinicama i njihovim složenim međusobnim odnosima. Promotreni su pliocenski sedimenti, trijasko-jurske platformski karbonati, jursko-messinianski padinski do bazenski karbonati Gran Sasso-Genzana jedinice koja je navučene na sinklinalnu strukturu siliciklastičnih fiških naslaga (messinian-donji pliocen) Queglia jedinice. S  platoa Campo Imperatore s kojeg se pruža panoramski pogled uočava se strukturna depresija (g. pliocen-d. pleistocen), koja dijeli Gran Sasso od karbonatnog masiva Western Marsica-Meta jedinica. Iz podnožja najviših vrhunaca Apenina razgledani su tektonski kontakt između Majella i Morrone-Porrara jedinice, te navlaka Majella na Queglia jedinici, kao i frontalna padina Morrone na Queglia jedinici. U blizini Scontronea obiđeno je nalazište fosilnih verterbrata (Hopplitomeryks) u tortonskim karbonatima Scontrone člana, Lithothamnium Limestone Formacije, a viđen je i transgresivni kontakt krednih rudistnih kalkarenita i tortonskih priobalnih pješčanih prudova. Uz obilazak Hopplitomeryks muzeja u Scontroneu, posjećena je i tamošnja međunarodna izložba žena-slikara. Nakon toga razgledan je napušteni kamenolom gipsa, koji pripada messinskim evaporitima Majella jedinice (Gessoso-Solfifera Formacija). Tijekom boravka u Italiji sudionici ekskurzije razgledali su gradove Sulmonu, Pescaru i Anconu, a u Hrvatskoj Zadar. Boravak u Italiji bio je obogaćen druženjem s domaćinima na platou Campo Imperatore na prelijepim pašnjacima s prostranim sagovima planinskog cvijeća, uz talijanske gastronomske specijalitete i crno vino.

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

web dizajn