Home > Zavod za geologiju > Geochemical Atlas of Agricultural and Grazing Land Soils (GEMAS)

Geochemical Atlas of Agricultural and Grazing Land Soils (GEMAS)

gemas sudionici

 

GEMAS je pan-Europski geokemijski projekt, a izveden je pod voditeljstvom Geochemistry Expert Group EuroGeoSurveys-a (EGS GEGhttp://www.eurogeosurveys.org/topics/geochemistry/). U njegovu realizaciju uključene su sve Geološke službe Europe. Na nivou EU projekt je financijski poduprt od strane udruženja EUROMETAUX, a na nivou Republike Hrvatske od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Projekt se temelji na geokemijskoj analizi poljoprivrednih tala i tala pod stalnim travnatim pokrovom (uvjetno pašnjacima) („Geochemical Atlas of Agricultural Soils and Graizing Lands“).

 

Metodologija istraživanja
Europa je uzorkovana u mreži 50x50 km (1 uzorak/2 500 km2), a pokriveno je 5,6 milijuna km2
. Na točki je uzorkovano poljoprivredno tlo na dubini od 0 do 20 cm, a tlo pod permanentnim travnatim pokrovom na dubini od 0 do 10 cm. Uzimani su kompozitni uzorci sastavljeni od 5 poduzoraka (jedan centralni i četiri na udaljenosti od 5 m od njega).
Na taj način je uzorkovan cijeli teritorij Republike Hrvatske, a uzeta su ukupno 62 uzorka. Upute za terensko istraživanje nalaze se na: (http://gemas.geolba.ac.at/Group_GEMAS.htm). Terenski rad na području Republike Hrvatske i determinacija tala napravljena je u suradnji sa znanstvenicima s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U tu svrhu na svakoj lokaciji izbušena je i bušotina do dubine od 1m i uzeti su mikromonoliti za determinaciju tla.

 

Analitika
Cjelokupni set uzoraka s područja čitave Europe (frakcija < 2mm) pripreman je jedinstvenom metodom u jednom laboratoriju (Geološka služba Republike Slovačke), a kemijska priprema uzoraka za analizu bila je zlatotopka. Analize su napravljene u ACME Labs (Kanada). Korištene su sljedeće analitičke metode: ICP MS (53 kemijska elementa), XRF (41 kem. element) i MMI (55 kem. elemenata) . Osim toga, analizirani su Pb-izotopi, TOC, totalni sumpor, eCEC, a pH je određivan u CaCl2 otopini. Izviješća o kontroli kvalitete nalaze se na (http://gemas.geolba.ac.at/Publications_GEMAS.htm)

 

Rezultati
Rezultati istraživanja objavljeni su u dva toma:
- Chemistry of Europe's Agricultural Soils – Part A: Methodology and Interpretation
- Chemistry of Europe's Agricultural Soils – Part B: General Background Information and Further Analysis of the GEMAS data Set
Detalji o rezultatima istraživanja na projektu i ostali podatci mogu se naći na:
http://gemas.geolba.ac.at/Group_GEMAS.htm
http://gemas.geolba.ac.at/Publications_GEMAS.htm
Članovi istraživačkog tima:
  1. Josip Halamić – Koordinator - HGI
  2. Ajka Šorša - HGI
  3. Stjepan Husnjak – Agronomski fakultet, Zagreb

Mreža ćelija za uzimanje uzoraka za čitavo područje Europe

Mreža ćelija za uzimanje uzoraka za područje R. Hrvatske

 

Iskop za uzimanje uzorka tla

Uzeti monolit iz bušotina na lokaciji uzorkovanja tla

Ručno bušenje i uzimanje uzoraka za europski geokemijski projekt GEMAS

 

Uzorak iz bušotine za uzimanje monolita

Način uzimanja uzorka tla na lokaciji

 

Mo poljoprivredna tla

Pb poljoprivredna tla

Pb travnjaci

 

gemas sudionici