Home > Institut > novosti : Započeli projekti iz programa GeoERA

Započeli projekti iz programa GeoERA

 

Za Novosti:
Staša Borović i Jasminka Martinjak


 

geoera

GeoERA (Uspostava istraživačkog prostora europskih geoloških službi i stvaranje geološke službe za Europu) je najveći europski istraživački program iz područja geoznanosti kojeg sufinancira Europska komisija kroz ERA-NET Co-fund shemu u sklopu programa Obzor 2020. Vrijednost programa je 30 milijuna eura, a podržan je od strane 48 europskih geoloških službi i instituta.

Više o programu GeoERA: http://geoera.eu/about-geoera/

Program obuhvaća četiri teme iz područja primijenjenih geoznanosti: geoenergija, podzemna voda, mineralne sirovine i informacijska platforma http://geoera.eu/themes/).

U svibnju 2018. godine završen je odabir projekata koji će biti financirani u sklopu programa te je financiranje odobreno za ukupno petnaest projekata od čega šest iz teme geoenergija, po četiri iz tema podzemne vode i mineralne sirovine te jedan iz teme informacijska platforma. Hrvatski geološki institut je uključen u tri projekta iz tema geoenergija, podzemne vode i mineralne sirovine te u informacijsku platformu koja servisira potrebe svih ostalih projekata, kao i korisnika rezultata.

Od 3. do 5. srpnja 2018. godine u Briselu je održan je inicijalni sastanak programa GeoERA, kao i projektni sastanci pojedinačnih projekata. Predstavljeni su odabrani projekti, a sudionici su se upoznali s projektnim partnerima iz drugih država te zainteresiranim dionicima. Raspravljalo se o očekivanjima od programa GeoERA te su prihvaćene preporuke Europske komisije i Vijeća dionika. Također se razgovaralo o zadatcima, događajima, sinergiji među projektima i utjecaju cijelog programa. Sastancima je prisustvovalo petero djelatnika Hrvatskog geološkog instituta koji su koordinatori za pojedine projekte u svojoj instituciji.

Projekti će se fokusirati na usklađivanje podataka, informacija i struke izvan granica država te usavršavanje postojećih metoda i tehnika modeliranja. Program GeoERA će zakonodavnim tijelima, donositeljima odluka te krajnjim korisnicima geoloških podataka i informacija u Europi pružiti vrijedne i javno dostupne podatke. Svim rezultatima moći će se pristupiti putem GeoERA Informacijske platforme (informacijskog sustava utemeljenog na EGDI- European Geological Data Infrastructure).

Više informacija o pojedinim projektima u kojima Hrvatski geološki institut sudjeluje možete pronaći na sljedećim poveznicama.

 

GEOENERGIJA:
geoera

GeoConnect3d http://geoera.eu/projects/geoconnect3d/
(koordinator: Marko Špelić, mag. ing. geol. mspelic@hgi-cgs.hr)

HotLime http://geoera.eu/projects/hotlime/
(koordinatorica: dr. sc. Staša Borović, dipl. ing. geol., sborovic@hgi-cgs.hr)

MUSE http://geoera.eu/projects/muse/
(koordinatorica: dr. sc. Staša Borović, dipl. ing. geol., sborovic@hgi-cgs.hr)

 

PODZEMNE VODE:
geoera

HOVER http://geoera.eu/projects/hover/
(koordinator: dr. sc. Ozren Larva, dipl. ing. geol., olarva@hgi-cgs.hr)

RESOURCE http://geoera.eu/projects/resource/
(koordinator: dr. sc. Andrej Stroj, dipl. ing. geol., astroj@hgi-cgs.hr)

TACTIC http://geoera.eu/projects/tactic/
(koordinator: dr. sc. Andrej Stroj, dipl. ing. geol., astroj@hgi-cgs.hr)

 

MINERALNE SIROVINE:
geoera

EuroLithos http://geoera.eu/projects/eurolithos1/
(koordinator: Željko Dedić, dipl. ing. geol., zdedic@hgi-cgs.hr)

FRAME http://www.frame.lneg.pt/
(koordinator: Željko Dedić, dipl. ing. geol., zdedic@hgi-cgs.hr)

Mintell4EU http://geoera.eu/projects/mintell4eu7/
(koordinator: Željko Dedić, dipl. ing. geol., zdedic@hgi-cgs.hr)

 

INFORMACIJSKA PLATFORMA:
geoera

GIP-P http://geoera.eu/projects/development-of-an-information-platform-to-support-management-and-provision-of-data-for-the-three-other-themes/
(koordinatorica: dr. sc. Ajka Šorša, dipl. ing. geol., asorsa@hgi-cgs.hr)

 

Za dodatne informacije možete se obratiti i koordinatorima.

Uvodni govor koordinatorice programa GeoERA Yvonne Schavemaker na kick-off sastanku (foto: M. Špelić)

Sastanak projekta GeoConnect3d (foto: M. Špelić)
 

 

Sastanak projekta MUSE (foto: M. Špelić)

Sastanak projekta MUSE u ugodnim vanjskim prostorima kongresnog centra (foto: G. Gőtzl)

 

geoera

English version