Home > Institut > Novosti : Završetak projekta SNAP-SEE

Završetak projekta SNAP-SEE

 

Projekt „Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi (SNAP-SEE)“, na kojem je Hrvatski geološki institut (HGI) sudjelovao kao jedan od ukupno 27 partnera iz 12 zemalja jugoistočne Europe i Turske, završen je u studenom 2014. godine. Partner voditelj projekta bio je Sveučilište Leoben, Austrija. Ovaj dvogodišnji projekt, sufinanciran iz transnacionalne suradnje u okviru programa Jugoistočna Europa, nadovezivao se na rezultate projekta održivog gospodarenja kamenim agregatima (SARMA).

 

Države u jugoistočnoj Europi bogate su građevinskim agregatima kao što je tehničko-građevni kamen, šljunak i pijesak, no ti resursi nisu ravnomjerno raspoređeni u cijeloj regiji zbog čega ih u pojedinim područjima ima u izobilju, a u drugim ih nedostaje. Osim toga, pristup tim resursima postaje sve teži zbog razvoja infrastrukture i pritisaka na okoliš. S druge strane agregati su teški i glomazni, a njihov prijevoz je skup. Stoga je presudan pristup tržištu lokalnih resursa.

 

Regija jugoistočne Europe će vjerojatno zahtijevati 50% veću potrebu za agregatima do 2020. godine kako bi zadovoljila svoje povećane infrastrukturne potrebe. Dakle, postoji potreba za prijelaz na održivo gospodarenje kamenim agregatima (SARM) i osiguravanje mješovite održive opskrbe (SSM) agregatima u regiji kako bi se poboljšala učinkovitost resursa i podržao održivi razvoj. SARM je učinkovit, s niskim društveno-okolišnim utjecajem eksploatacije i gospodarenja otpadom, zajedno sa širim sudjelovanjem dionika. SSM se sastoji od opskrbe agregatima iz više izvora, uključujući i recikliranog građevinskog otpada i industrijskih nusproizvoda (šljake), kao i domaće proizvodnje i uvoza primarnih materijala, koji zajedno povećavaju mrežu koristi od opskrbe agregata kroz generacije.

 

Provedba SARM i SSM zahtijeva okvir politike i planiranja gospodarenja agregatima. Zbog regionalnih razlika i povijesnog razvoja, pristupi politikama za agregate, planiranju i gospodarenju razlikuju se na različitim političkim razinama diljem jugoistočne Europe i rijetko se podudaraju. Politike i planovi koji zahvaćaju gospodarenje agregatima podijeljeni su među mnogim različitim pravnim dokumentima, što otežava koordinaciju i sveobuhvatno razumijevanje. Postoji i nedostatak koordinacije u planiranju opskrbe primarnim i sekundarnim agregatima. Jugoistočna Europa nema dovoljno podataka da bi podržala planiranje agregata, posjeduje nedovoljnu sposobnost i stručnost za rješavanje planiranja primarnih i / ili sekundarnih agregata i nedovoljno sudjelovanje dionika u izradi planova gospodarenja agregatima. Projekt SNAP-SEE je naglasio te slabosti, kako bi potaknuo razvoj odgovorne i održive industrije agregata u regiji jugoistočne Europe.

 

Specifična svrha SNAP-SEE projekta bila je stvoriti i distribuirati Alate za planiranje agregata čija bi primjena trebala pomoći vlastima i dionicima u suradnji oko unaprjeđivanja postupaka planiranja i gospodarenja primarnim i sekundarnim agregatima u zemljama jugoistočne Europe.

 

SNAP-SEE Alati za planiranje agregata sastoje se od 4 priručnika koji su međusobno povezani i međusobno se podržavaju.

1. Vizija najboljih praksi u planiranju agregata u jugoistočnoj Europi

Dokument “Najbolje prakse” predstavlja viziju prijelaza prema integriranom i razumljivom održivom planiranju u JI Europi. On uključuje rasprave o problemima kojima se treba posvetiti, međukorake koji se mogu napraviti prema još boljem održivom planiranju i pregled dijelova koje bi trebao sadržavati održivi plan.

 

snapsee

 

2. Kako izraditi održiv plan za agregate

Dokument "Kako“ predstavlja putokaz za planiranje, uključujući i rasprave o samom procesu planiranja i njegovim različitim koracima. Priloženi su i primjeri dobro napisanih modula planiranja koji utjelovljuju načela, pristupe i radnje potrebne za postizanje ciljeva Vizije koja je predstavljena u izvješću “Najbolje prakse”.

 

snapsee

 

3. Savjetovanje s dionicima u primjeni najboljih praksi u održivom planiranju agregata

Dokument "Savjetovanje" je priručnik koji, korak-po-korak, objašnjava kako planirati i provesti savjetovanja s dionicima kako bi se osiguralo da industrija, vlada, nevladine organizacije i civilno društvo mogu iznijeti svoje mišljenje i stavove te tako sudjelovati u procesu planiranja. Dostupni su i materijali za jačanje kapaciteta.

 

snapsee

 

4. Podaci i metodologije analize u planiranju agregata - potpora najboljim praksama u održivom planiranju agregata

Dokument "Podaci i metodologije" govori o različitim tipovima podataka koji daju osnovne pozadinske informacije u procesu planiranja. Dokument se bavi definicijom, značajem, dostupnosti, strukturom i potrebama za navedenim podacima. Predstavljaju se metode za potvrđivanje i analiziranje podataka, uključujući i pristupe prognoziranju potražnje.

 

snapsee

 

U okviru SNAP-SEE projekta objavljena je završna publikacija o radu na samom projektu: Održivo planiranje agregata u jugoistočnoj Europi: SNAP-SEE projekt u jednom pogledu

 

snapsee

 

Jedna od aktivnosti SNAP-SEE projekta je bila i promocija tematike održivog planiranja agregata u jugoistočnoj Europi, koja se ostvarila kroz razne postere, biltene, te dva promocijska videa:

 

snapsee

SNAP-SEE projekt promocijski video - Dio I

 

snapsee

SNAP-SEE projekt promocijski video - Dio II

 

Više o projektu SNAP-SEE možete pročitati na:

web stranici HGI-a SNAP-SEE projekt ,

ili na web stranici SNAP-SEE-a:

www.snapsee.eu