Home > Zavod za mineralne sirovine

Zavod za mineralne sirovine

Predstojnica
Dr. sc. Nikolina Ilijanić dipl. ing. geol.
Tel. 385 1 616 0 744
Fax. 385 1 614 4 716
E-mail: nikolina.ilijanic@hgi-cgs.hr

Djelatnici i istraživači Zavoda za mineralne sirovine provode istraživanja, te daju informacije i stručna mišljena za potrebe eksploatacije i primjene mineralnih sirovina, te provodi anorganska geokemijska istraživanja u okolišu. Istraživači Zavoda pronalaze i procjenjuju područja sa potencijalnim izvorima mineralnih sirovina, rješavaju probleme vezane za njihovu genezu znanstvenim metodama, te izrađuju elaborate o rezervama i studije o utjecaju na okoliš. Anorganska geokemijska istraživanja provode se kroz laboratorijsku analizu tla, vode, vodotočnih nanosa i jezerskih sedimenata, koji imaju bitnu ulogu u istraživanju čovjekovog utjecaja na okoliš. Ova istraživanja usmjerena su na utvrđivanja koncentracija i raspodjelu kemijskih elemenata pomoću geokemijskog kartiranja i detaljnih kemijskih analiza različitih mineralnih faza. Geokemiska istraživanja usmjerena su na krški prostor RH. Sva istraživanja provede uz korištenje GIS alata i suvremenih analitičkih tehnika kao i klasičnih geoloških metoda.

Zavod za mineralne sirovine