Home > Institut > novosti : Sporazum o suradnji između Hrvatskog geološkog instituta (HGI-CGS) i Državnog geološkog instituta Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Sporazum o suradnji između Hrvatskog geološkog instituta (HGI-CGS) i Državnog geološkog instituta Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

 

 

U prosincu 2012. godine potpisan je Sporazum o zajedničkoj suradnji između Hrvatskog geološkog instituta (HGI-CGS), zastupanog po ravnatelju dr.sc. Josipu Halamiću i Državnog geološkog instituta Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), zastupanog po direktoru dr.sc. Branislavu Žecu. Sporazum će biti na snazi do 31. prosinca 2017. godine.

 

Državni geološki institut Dionýza Štúra

Državni geološki institut Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut (HGI-CGS)

 

Budući da se oba Instituta bave sličnom djelatnošću i imaju slične znanstvene kompetencije, specifična znanja i iskustva na područjima vezanima za istraživanje podzemnih geoloških resursa, geohazarde (poplave, klizišta te ostale prijetnje), geokemiju okoliša (kemijski sastva stijena, tla, vodotočnih sedimenata i voda) i budući da oba Instituta imaju zajednički cilj prikupljanja, dostupnosti i čuvanja geoprostornih podataka i informacija unutar baza podataka, dogovorena je zajednička suradnja na nekoliko nivoa.

 

Obje strane iskazuju interes za suradnju na sljedećim područjima: klizišta i ostale deformacije na padinama, hidrogeologija i geotermalna energija, pohranjivanje CO2 u geološkim strukturama, regionalna geologija (geološko kartiranje) i nove metode istraživanja, geokemija i geologija okoliša, laboratorijske i analitičke metode, monitoring, geološke edukativne karte, mineralne sirovine i procjena mineralnih rezervi (rudnici) te njihovo prostorno planiranje, digitalna obrada podataka, razmjena geološke literature, dokumentacije i geoloških materijala, zajedničke informacije o planiranim nacionalnim i međunarodnim geoznanstvenim skupovima, konferencijama, kongresima i sl. u organizaciji HGI-CGS i ŠGÚDŠ u Hrvatskoj i Slovačkoj.

 

Dogovorena je i bilateralna suradnja na projektima i razmjena stručnjaka ovisno o potrebama i interesima oba Instituta te zajednička suradnja na međunarodnim istraživačkim programima. Oba Instituta prihvaćaju mogućnost zajedničke suradnje i unutar istraživačkih programa EU i međunarodnih projekata te zajedničku organizaciju međunarodnih skupova, konferencija i sl.