Home > Zavod za mineralne sirovine > Skup o izgradnji kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata u okviru projekta SNAP-SEE

Skup o izgradnji kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata u okviru projekta SNAP-SEE

 

 

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore, u petak, 25.10.2013. održan je skup u okviru međunarodnog projekta o održivom planiranju kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE): Izgradnja kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata. Skup su zajednički organizirali Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine i Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju. Poziv na aktivno sudjelovanje u radu skupa upućen je svim zainteresiranim za problematiku gospodarenja mineralnim sirovinama, a posebno predstavnicima županijskih ureda za gospodarstvo, prostorno uređenje, strukovnih udruženja vezanih za proizvodnju mineralnih sirovina, te gospodarstvenike koji se bave proizvodnjom kamenih agregata. Na skupu je sudjelovalo preko 50 sudionika. U podjednakoj mjeri bili su prisutni predstavnici dionika koji se bave eksploatacijom kamenih agregata i predstavnici javnih ustanova te jedinica lokalne samouprave.

 

 

Cilj skupa bio je prikaz pristupa ostvarivanju održivog gospodarenja kamenim agregatima na temelju današnjeg stanja u djelatnosti i problema vezanih razvoja gospodarenja mineranim sirovinama. Skup su otvorili u ime domaćina g. Josip Miličić, pomoćnik direktora Sektora za industriju Hrvatske gospodarske komore i dr.sc.Slobodan Miko u ime ravnatelja Hrvatskog geološkog instituta prof.dr.sc Josipa Halamića, uvodom u skup te kratkim upoznavanjem sudionika sa samim projektom.

 

                                                      

 

Sam projekt SNAP-SEE predstavila je gđa.Urška Dolinar iz konzultantske kuće Alianta iz Slovenije, koncept projekta, partnere kao i projektne ciljeve te značaj međusobne komunikacije zemalja za prostor jugoistočne Europe.

 

                                                                 

 

Načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, dr.sc. Dragan Krasić predstavio je sudionicima stanje rudarske djelatnosti te novi Zakon o rudarstvu (NN broj: 56/13).

 

                                                      

 

Propise iz područja gospodarenja otpadom i raspoloživosti podataka izložila je gđa. Jasna Kufrin iz Agencije za zaštitu okoliša. Ujedno je ukazala na nedovoljnu reciklažu građevnog otpada, istaknuvši da RH koristi manje od 10% sekundarnih agregata. Agencija zaštite okoliša ujedno je i pridruženi partner Hrvatskom geološkom institutu za IPA projekt SNAP-SEE.

 

                                                      

 

Perspektivu industrije u proizvodnji agregatima u Republici Hrvatskoj iznio je g. Žarko Horvat, direktor industrijske ekologije u HOLCIM-u. Prikazao je dosadašnje trendove potrošnje agregata te prakse recikliranja agregata unutar EU. Također je istaknuo nedovoljnu komunikaciju državnih tijela sa gospodarstvom unutar Republike Hrvatske.

 

                                                      

 

Prikaz stanja i iskustva pri izradi rudarsko-geoloških studija i izrade studija gospodarenja i potencijalnosti mineralnih sirovina na razini županija te odnos prostornog planiranja u gospodarenju mineralnim sirovinama prikazao je dr.sc. Slobodan Miko, predstojnik Zavoda za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta.

 

                                                      

 

Primjer dobrog planiranja gospodarenja mineralnim sirovinama kamenih agregata unutar Europske Unije izdvojio je g. Željko Dedić, Zavod za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta prezentirajući pritom način izrade mineralnih politika u Austriji.

 

                                                      

 

Iskustva u gospodarenju mineralnim sirovinama i kamenim agregatima regije Emilia - Romagna u Italiji sa sudionicima skupa podijelio je g. Christian Marasmi iz Instituta za geologiju, seizmiku i tla regije Emilia – Romagna.

 

                                                      

 

U sklopu skupa održana je rasprava o sadašnjem stanju i problemima vezanim za gospodarenje mineralnim sirovinama.Sudionici su bili raspoređeni u tri skupine te je svakoj skupini postavljena određena problematika. Na taj je način svaki sudionik morao sagledati probleme iz različitih perspektiva te dati prijedlog rješenja. Diskusija je obuhvatila probleme zakonodavstva, nedostatak strategije, nedostatak struke u prostornom planiranju, probleme sanacije napuštenih eksploatacijskih polja, nedovoljno razvijenu tržišnu ekonomiju kamenih agregata, uključenje civilnog društva u procese izrade zakonske regulative itd.
Moderatori skupa bili su dr.sc. Slobodan Miko, mr.sc. Boris Kruk, Željko Dedić, Erli Kovačević Galović, Ljiljana Kruk te Ivana Vincetić.

 

 

http://snapsee.eu/