Home > Institut > novosti : Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)

Najava skupa:

razgovor

 

                                                    „Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“:
                                            Izgradnja kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata


Skup o „Održivom planiranju kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“: Izgradnja kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata, koji će zajednički organizirati Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju i Hrvatski geološki institut održati će se dana 25.10.2013. godine sa početkom u 9:00 sati u dvorani Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45, Zagreb, u okviru nacionalnih konzultacija sa dionicima.

 

Skup se organizira u okviru projekta „Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“ financiranog u sklopu Transnacionalnog programa Jugoistočne Europe (SEE), a koji u Republici Hrvatskoj u svojstvu IPA partnera provodi Hrvatski geološki institut u suradnji s pridruženim partnerom Agencijom za okoliš.

 

Projekt SNAP-SEE predstavlja nastavak projekta Održivo upravljanje kamenim agregatima (SARMa), koji je završen 2012. godine a u kojem su zajedno partneri bili Ministarstvo gospodarstva i Hrvatski geološki institut, a koji je također bio financiran putem Programa za Jugoistočnu Europu (www.sarmaproject.eu).

 

U sklopu skupa osim tema vezanih za primarne agregate, posebna pažnja biti će posvećena problematici sekundarnih agregata i njihovoj integraciji u proces planiranja. U sklopu skupa bit će prikazane i prakse drugih zemalja te će kolege iz provincije Emilia-Romagne iz Italije prikazati stanje i načine provođenja planiranja usklađenog s europskim normama. Ovaj skup je koncipiran na način da svi relevantni dionici iznesu svoja iskustva, mišljenja i probleme vezane za sektor mineralnih sirovina, bilo sa stajališta eksploatacije mineralnih sirovina, administracije ili nevladinog sektora. Vaše mišljenje je Važno ne samo za potrebe ovog projekta već općenito kao korak prema uvođenju društveno prihvatljivih praksi u ovom sektoru i uspostavljanju dijaloga među dionicima vrlo različitih stajališta vezanih uz primarne i sekundarne agregate.

 

Dodatne informacije na tel. 01 6160 743 (HGI) ili putem mail-a na: zeljko.dedic@hgi-cgs.hr

 

Opće informacije o projektu možete pogledati na: SNAP-SEE letak

 

Više informacija o projektu možete naći na:http://www.snapsee.eu.

 

 

                                                    „Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“ 25.10.2013.

                                                              Dvorana Hrvatske gospodarske komore (1 kat), Draškovićeva 45, Zagreb

                                                                                                                Program skupa:

 

Vrijeme Teme Predavači
9.00 - 9.30    Registracija učesnika
9.30 - 9.35    Pozdravni govor Predstavnik HGK
Josip Halamić (HGI)
9.35 - 9.40    Uvod, predstavljanje dnevnog reda i predavača, plan radnog dana Slobodan Miko (HGI)
9.40 - 10.00    Predstavljanje projekta SNAP SEE, projekta SNAP SEE u Hrvatskoj – glavne
   aktivnosti i rezultati,cilj konzultacija
Slobodan Miko (HGI) i
Urška Dolinar (Alianta-SNAP-SEE)
10.00 - 10.20    Zakon o rudarstvu (56/13) i primarni agregati Dragan Krasić (MINGO)
10.20 - 10.40    Propisi iz područja gospodarenja otpadom i raspoloživi podaci Jasna Kufrin (AZO)
10:40 – 11:00    Prakse u planiranju sekundarnih agregata: Iz perspektive industrije Žarko Horvat (Holcim)
11:00 – 11:20    Pauza za kavu
11:20 – 11:40    Prakse u planiranju agregata u Hrvatskoj: iskustvo HGI-a Slobodan Miko (HGI)
11:40 – 12:00    Najbolje prakse u planiranju agregata (Austrija; Švedska) Željko Dedić (HGI)
12:00 – 12.20    Planiranje agregata u Regiji Emilia-Romagna: metode i podaci. Christian Marasmi i
Massimo Romagnoli (Regione Emilia-Romagna)
12.20 – 12.40    Pauza za kavu
12.40 – 13.40    Diskusija/prikupljanje ulaznih podataka:
   Tema 1 – Koji su uočeni problem u upostojećim praksama planiranja agregata?
   Tema 2 – Koja su rješenja – Što bi se moglo učiniti na različitim
   administrativnim razinama kako bi se prevladali ti problemi?
   Tema 3 – Što bi moglo biti učinjeno od strane drugih uključenih skupina,
   posebno industrije i civilnog društva, za prevladavanje tih problema i
   doprinošenje učinkovitijem planiranju agregata?
Grupna rasprava
13.40 – 14.40    Izvještavanje iz različitih skupina i zajednička rasprava Predstavnici skupina,
Slobodan Miko
14:40 - 14:50    Zatvaranje skupa Slobodan Miko i
Josip Miličić
15:00 - 16:00    Ručak