Home > Institut > novosti

Međunarodna konferencija o održivom gospodarenju kamenim agregatima

(SARMα) - Final Conference

20. – 21. rujna 2011., Ljubljana, Slovenija

International Conference on Sustainable Aggregates Resource Management

sarma sea

Konferencija predstavlja forum za raspravu o zajedničkom pristupu upravljanja (gospodarenja) kamenim agregatima (SARM) na lokalnoj (proizvodnja: lokalitet, općina, županija), regionalnoj (nacionalnoj, državnoj) i transnacionalnoj (međugraničnoj, međunarodnoj) razini u cilju osiguravanja učinkovite opskrbe (SSM) tržišta kamenim agregatima u duhu održivog razvoja. Djelovanja na lokalnoj razini imati će naglasak na najboljim praksama i načinima eksploatacije u odnosu na okoliš, na recikliranju i na učešću dionika (nositelja interesa). Regionalne/nacionalne aktivnosti imati će naglasak na održivom upravljanju i politici snabdijevanja, uvažavajući smjernice i direktive Europske Unije. U dijelu transnacionalne aktivnosti biti će oformljena struktura prijenosa informacija o agregatima diljem Europe, te će se unapređivati usklađene politike djelovanja i upravljanja. Glavne teme kojima će se baviti konferencija (ali nisu ograničene) su:

 • ilegalna eksploatacija: razlozi, problemi, rješenja;
 • recikliranje agregata;
 • ekološki prihvatljive (environmentaly friendly) prakse eksploatacije;
 • održivo gospodarenje (upravljanje) prirodnim resursima;
 • promicanje prekogranične suradnje prilikom opskrbe (snabdijevanja) agregatima;
 • međunarodna trgovina sirovinama;
 • legislativa i regulativa.

Odbor konferencije će prihvaćati kratke članke – proširene sažetke (2-6 stranica) uz 20 minutno predavanje ili posterske prezentacije (tip prezentacije odrediti će organizacijski odbor) interesnih skupina i pojedinaca (dionika) koji se bave istraživanjem, proizvodnjom i/ili održivim gospodarenjem (upravljanjem) mineralnim resursima: istraživači, predstavnici javnog i privatnog sektora, različite nevladine udruge i organizacije, kako strukovne tako i one koje se bave okolišem i njegovom zaštitom i svi koje zanima predmetna problematika. Posebna pozornost bite će posvećena rezultatima SARMα projekta sufinanciranog u okviru Transnacionalnog programa suradnje u Jugoistočnoj Europi (South East Europe Transnational Cooperation Programme). Službeni jezik konferencije biti će Engleski.

Značajniji događaji konferencijskog programa:

 • predavanja pozvanih predavača,
 • postignuti rezultati SARMα projekta
 • prezentacije sudionika konferencije
 • jednodnevna ekskurzija

Za sudjelovanje u radu konferencije, s ili bez predavanja ili prezentacije, trebate se elektronski registrirati ispunjavanjem registracijskog formulara - Registration Form.

Ako namjeravate prijaviti članak za tiskanje molimo Vas da pročitate Smjernice za prijavu članka - Paper Submission Guidelines.

Dodatne informacije dane su na slijedećim linkovima:

 • Three Page Flier– Opis, važni datumi, kontakti, korisni linkovi, smještaj
 • One Page Flier – Poziv, kontakti, važni datumi, korisne informacije