Home > Institut > novosti : Radionica i predstavljanje završetka projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“

Radionica i predstavljanje završetka projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“

 

 

U četvrtak, 30. studenoga 2017. godine od 10 do 15 sati u prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu održana je radionica i predstavljanje završetka projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“ . Hrvatska agencija za okoliš i prirodu zajedno sa Hrvatskim geološkom institutom organizirala je radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“.

Na radionici su prikazani podaci o stanju i promjenama zaliha organskog ugljika u tlu, ukupnom dušiku te odnosu ugljika i dušika, pristupačnim elementima u tlu, ukupnim metalima i potencijalno toksičnim elementima te mineraloškom sastavu tla. Terensko i laboratorijsko istraživanje provedeno je na 725 reprezentativnih lokacija različitog korištenja zemljišta (šumsko, zemljište pod usjevima, travnjaci, močvarno zemljište, naselja i ostalo) rasprostranjenih diljem RH.

Koncentracije olova u površinskim (0-10 cm) i dubljim horizontima tla (0-30), iz prezentacije Procjena opterećenja tla potencijalno toksičnim elementima (S. Miko)

 

Na nacionalnoj razini, rezultati Projekta unaprijedili su kvalitetu i cjelovitost podataka o stanju tla, omogućili uočavanje pritisaka na tlo i procjenu negativnih utjecaja atmosferskog i/ili industrijskog onečišćenja na tlo. Prikupljeni podaci koristiti će se u nacionalnom izvješćivanju, u izvješćivanju prema Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za okoliš, UN konvencijama (UNFCCC, UNCCD, CLRTAP i popratni protokoli i dr.) te drugim međunarodnim obvezama.

Projekt je proveden od 2014. do 2017. godine u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna dodijeljena sredstva za provedbu projekta iznosila sa 2.500.000,00 kn.

Nositelj projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a izvršitelji Hrvatski geološki institut, Hrvatski šumarski institut i Agencija za poljoprivredno zemljište.

Iz HGI-a u provedbi projekta sudjelovali su kao voditelj Dr.sc. Slobodan Miko, te Dr. sc. Ozren Hasan, Dr.sc. Nikolina Ilijanić, mr.sc. Martina Šparica Miko, Dr.sc, Ajka Šorša, Anamaria Đumbir, Danijel Ivanišević, Miljenko Marinac , i Vlasta Jurišić Mitrović. U sklopu radionice održana su slijedeća predavanja:
 1. Hana Mesić, Sektor za praćenje stanja okoliša, HAOP
  Otvaranje radionice
 2. Andreja Steinberger, Odsjek za tlo i zemljište, HAOP
  Izvještajne obaveze i uloga projekta
 3. Dr.sc. Slobodan Miko, HGI, voditelj projekta
  Opis i obrazloženje korištenih metoda istraživanja
 4. Dr.sc. Hrvoje Marjanović, Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku, HŠI
  Zalihe ugljika i dušika u tlima Republike Hrvatske
 5. Mr.sc. Branka Komesarović, mag. ing. agr., Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, APZ
  Stanje ugljika u tlu i održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem kroz mjere Zajedničke poljoprivredne politike
 6. Dr.sc. Slobodan Miko, HGI,
  Procjena opterećenja tla potencijalno toksičnim elementima
 7. Dr.sc. Ozren Hasan, HGI i Branimir Pavlinec, Sektor razvoja informatičkih sustava, HAOP
  GIS baza podataka projekta i ENVI portal
Prezentacije sa predstavljanja rezultata projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“ dostupne su na poveznici: http://www.azo.hr/5ProsinacSvjetskiDan

Pregled podataka kroz ENVI portal dostupan je na http://envi.azo.hr/?topic=3

Također dostupni su i odgovarajući web servisi za pregled i preuzimanje podataka na poveznicama: http://servisi.azo.hr/tlo/wms?request=GetCapabilities i http://servisi.azo.hr/tlo/wfs?request=GetCapabilities .