Home > Institut > novosti : Održano predavanje za studenta arheologije

Održano predavanje za studente arheologije

Za Novosti
Dr.sc. Koraljka Bakrač

 

Dana 15.studenog 2013. godine u konferencijskoj dvorani Hrvatskog geološkog instituta, dr.sc. Koraljka Bakrač održala je predavanje za studente arheologije u sklopu kolegija „Arheologija bioloških ostataka“ koji vodi izv. prof. Zdravka Hincak s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tema predavanja bila je „Palinološka istraživanja – primjena u arheologiji“. Sudjelovalo je 20-ak studenata.

 

Nakon predavanja studenti su posjetili laboratorije Instituta, gdje su se upoznali s kompletnim postupkom pripreme uzoraka – od uzoraka donešenih s terena do završnih analiza i interpretacije. Kolege mr. sc. Ozren Hasan, dipl. ing geol.; Nikolina Ilijanić, dipl. ing geol. i Helena Ćućuzović, dipl. ing kem. pokazali su studentima laboratorije Zavoda za mineralne sirovine. U laboratoriju za pripremu uzoraka vidjeli su način obrade jezgre plitkomorskih sedimenata iz područja Modruča kod Masleničkog mosta, na kojima kolega O. Hasan radi u sklopu svog doktorata. Nikolina Ilijanić kratko je opisala rad na rendgenskom difraktometru, koji se često koristi u arheološkim istraživanjima za analize mineralnog sastava tala, keramike i drugih arheoloških materijala. Helena Ćućuzović pokazala je kako se radi na laserskom difraktometru za granulometrijske analize i CN analizatoru za određivanje ukupnog ugljika (C) i dušika (N) te organskog ugljika (TOC) u tlima i sedimentima. Svi ti parametri koriste se za rekonstrukciju paleookoliša, kao što je to prikazala K. Bakrač u svom izlaganju na primjeru istraživanja na arheološkom nalazištu Sopot kraj Vinkovaca. Koraljka Bakrač je zajedno s Dragicom Kovačić pokazala palinološki dio laboratorija Zavoda za geologiju. Nakon toga su se studenti upoznali s mikroskopiranjem palinoloških preparata na konkretnim uzorcima s arheoloških nalazišta Sopot i Široke njive. Nadamo se da je ovo početak uspješne suradnje Hrvatskog geološkog instituta s Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta, koji na praktičnim primjerima žele pokazati svojim studentima ono što uče tijekom studija.