Home > Institut > Novosti

Početak novih paleolimnoloških istraživanja Vranskog jezera na Cresu

Za Novosti:
Mr.sc. Ozren Hasan

 

U periodu od 17.-23.11.2013. godine istraživači Zavoda za mineralne sirovine (Slobodan Miko, Ozren Hasan), te Ivan Razum i Hrvoje Burić, boravili su na otoku Cresu u sklopu znanstvenog projekta koji financiraju Hrvatske vode, „Istraživanje paleorazina na Vranskom jezeru na Cresu“ (voditelj dr.sc. Saša Mesić). Istraživanje je uključivalo bušenje jezerskih sedimenata na sjevernom i južnom dijelu Vranskog jezera, gdje je obala blažeg nagiba, pomoću istraživačke platforme „Q2“ HGI-a, na kojoj je postavljen klipni korer, dužine 3 m. Klip je preko sajli i vitla povezan s tronožnim tornjem, koji se nalazi na aluminijskoj pontonskoj platformi (3x4 m). Klip s 3-metarskom cijevi, u koju ulazi sediment, ručno se spušta i sediment se buši uslijed opterećenja utegom od 20 kg. Sustav je opremljen šipkama s kojima se može izvaditi do 20 m neporemećenih jezgara sedimenta. Platforma je pohranjena u rastavljenom obliku te se u prikolici prevozi do istraživanog jezera/plitkog mora. Na obali se ručno sastavlja, potrebno je nekoliko sati prije nego je spremna za isplovljavanje, a do željenog mjesta bušenja vuče ju gumeni čamac s motorom. Nakon završetka bušenja ponovno se rastavlja nekoliko sati, a kolega Ozren Hasan snimio je fotografije svakih 30 s rastavljanja platforme na obali Vranskog jezera i napravio film tog dijela terenskog rada u trajanju od 90 s, kojeg možete pogledati.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Bušenje se odvijalo na nekoliko dubina vode, kontinuirano od 2, 3, 5 i 11 m na sjevernoj strani, te 1, 3 i 11 m na južnoj strani jezera. Izvađene su 3 jezgre duljine oko 6 m, 3 jezgre duljine oko 2 m, te 2 dugačke jezgre od oko 8,5 m. Također je izvađeno 5 jezgri duljine 20-40 cm pomoću gravitacijskog korera, na dubinama oko 1, 1,5, 2, 3 i 4 m. Analiziranjem tih jezgri pokušat će se utvrditi razine jezera u posljednjih 20 000 godina, nakon posljednjeg ledenog doba. U tu svrhu koristit će se multidiscipliniran pristup, gdje će se kombinacijom paleontoloških indikatora sa sedimentološkim, mineraloškim i geokemijskim analizama, određivati promjene kroz koje je jezero prolazilo u prošlosti. Paleontološke analize napraviti će Koraljka Bakrač (palinologija), Valentina Hajek-Tadesse (ostrakodi) i Ines Galović (dijatomeje) iz Zavoda za geologiju. Vransko jezero je krško jezero na sredini otoka Cresa, koji se nalazi u Kvarnerskom zaljevu na sjevernom dijelu Jadranskog mora. Izduženog je oblika u smjeru SZ-JI. Vransko jezero je prirodni rezervoar pitke vode, površine 5,75 km2 (dugačko je 5,5 km i široko 1,5 km), a maksimalna dubina vode je 74,5 m. Jezero je kriptodepresija te je srednja razina vode u jezeru 13,13 m n.m. Vransko jezero je oligotrofno jezero, niske produktivnosti i velike prozirnosti, te monomiktično jezero s termalnom stratifikacijom u proljeće. Zbog svoje velike važnosti u vodoopskrbi otoka Cresa i Lošinja, rađena su mnoga istraživanja kako bi se zaštitio ovaj jedinstveni ekosustav, od istraživanja biljnih i životinjskih vrsta u jezeru, do istraživanja antropogenog utjecaja i zagađenosti jezerskih sedimenata i tala u slivnom području. Dosadašnjim istraživanjima smatra se da je jezero kakvo danas znamo, nastalo tijekom ranog holocena. Detaljan uvid u razvoj Vranskog jezera na temelju paleolimnoloških istraživanja jezgre s 54 m dubine, prikazat će Nikolina Ilijanić u okviru svoje disertacije, koja osim ovog jezera uključuje i Vransko jezero kod Biograda i Baćinska jezera, čime će se moći usporediti paleookolišne promjene tijekom kasnog pleistocena i holocena duž istočne obale Jadranskog mora.

 

uzorci

Sl. 1. Pogled na platformu na sjevernoj strani Vranskog jezera.

 

Sl. 2. 3D model Vranskog jezera s lokacijama bušenja na sjevernoj i južnoj strani jezera.

 

Sl. 3. Pogled na Vransko jezero s vrha tornja istraživačke platforme HGI-a „Q2“.

 

Sl. 4. Dno Vranskog jezera i klipni korer za bušenje jezerskog sedimenta s platforme „Q2“.

 

Sl. 5. Uzorkovanje gravitacijskim korerom na južnoj strani Vranskog jezera, voditelj ekspedicije Slobodan Miko u ruci drži kratku jezgru sedimenata, spremnu za transport i analize u laboratorijima HGI-a.