Home > Institut > Novosti

Novosti

Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na sljevovima...

klik

Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na sljevovima rijeka Mrežnice i Korane obavlja Zajednica izvoditelja (konzorcij) koju predstavljaju Hrvatski geološki institut kao vodeći član, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno matematički fakultet. Cilj istraživačkih radova je: utvrditi uzroke ekstremnog zamućenja rijeka Korane i Mrežnice u lipnju 2019. godine i promjene vodnih režima u posljednje vrijeme na rijekama Korani, Mrežnici, Dobri i Kupi uzvodno od Karlovca........................................................ više

Prva nacionalna radionica projekta boDEREC-CE u Solinu, 24.09.2020.

klik

U organizaciji hrvatskih projektnih partnera Hrvatskog geološkog instituta i Vodoopskrbe i odvodnje (VIK) Split, 24. rujna 2020. godine, održana je prva nacionalna radionica projekta boDEREC-CE, koji je sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Centralna Europa 2014.-2020. Radionica je provedena uz pridržavanje svih epidemioloških mjera obaveznih uslijed COVID-19 situacije........................................................ više

Croatian team from SIMONA project participated at the 13th...

klik

The HGI-CGS SIMONA team participated at the 13th International Scientific/Professional Conference AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION, that was held in Osijek (Croatia) in period from 7th to 9th of the September 2020. Dr.sc. Ajka Šoša, team leader from Croatian Geological Survey, and team member dr.sc. Lidija Galović,.............................................................. više

PYROSKA

klik

Vulkanogeno-sedimentni kompleksi Sjevernohrvatskog bazena (NCB) sadrže vrijedne informacije o evoluciji Karpatsko-Panonske regije (CPR, Alpsko-Karpatsko-Dinaridski orogenetski sustav) i Središnjeg Paratetisa. Međutim, mnoga su pitanja još uvijek otvorena. Projektni prijedlog PYROSKA okuplja desetoročlanu međunarodnu istraživačku grupu čiji je glavni cilj primjena najsuvremenijeg ”multi-proxy” pristupa u svrhu utočnjavanja miocenske sin-riftne evolucije NCB-a.............................................................. više

Objavljen prvi znanstveni rad o zagrebačkom potresu

klik

Prvi znanstveni rad o potresima u Zagrebu koji su se dogodili 22.03.2020. netom je objavljen na mrežnim stranicama znanstvenog časopisa Geosciences (https://www.mdpi.com/2076-3263/10/7/252). U radu, je između ostalog, priložen i 3D model te video animacija (time-lapse) potresnog slijeda u prvih 24 sata nakon glavnog potresa.............................................................. više

QMAD

klik

Predloženi projekt ima za cilj unaprijediti spoznaje do sada slabo istražene potopljene krajolike istočno-jadranskog šelfa, kao i kasno-kvartarnih sedimenata istaloženih duž istočnog dijela Srednjojadranske kotline (MAD, Jabučka kotlina). Istraživanje pleistocenske naplavne ravnice rijeke Krke dati će uvid u stratigrafski slijed sedimenata s razvojem deltnog sustava i estuarija, koji su nastali interakcijom eustatskih promjena razine mora i lokalnih faktora poput donosa sedimenata i tektonske aktivnosti............................................................. više

Godišnje izvješće 2019

klik

Godišnje izvješće Hrvatskoga geološkog instituta za 2019. godinu izašlo je iz tiska i dostupno je na poveznici http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm. Koncept izvješća nastavlja višegodišnju tradiciju, predstavljajući djelatnost u prethodnoj godini kroz šest tematskih cjelina, uz uvodnik ravnatelja............................................................ više

UKV: Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima...

klik

Početkom 2020. godine u sklopu poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ odobren je projekt UKV „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama“ koji će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Geotehnički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina, dok su Državni hidrometeorološki zavod i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci uz Hrvatski geološki institut partneri projekta........................................................... više

MUHA: Multihazard framework for water related risks management

klik

Projekt MUHA započeo je u ožujku 2020. u sklopu drugog poziva programa ADRION (2014.-2020.). U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz pet zemalja, iz Hrvatske punopravni partneri su Hrvatski geološki institut i Istarski vodovod Buzet dok Hrvatske vode, Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Vodovod Zadar i Stožer civilne zaštite Zadarske županije sudjeluju kao pridruženi partneri. Hrvatski geološki institut nositelj je komunikacijskog radnog paketa........................................................... više

Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava

klik

Panonski dio Hrvatske ima povoljne geotermalne karakteristike, a prirodni izvori termalne vode temperatura do 65 °C pojavljuju se na dvadesetak lokacija. Te vode se koriste tisućljećima, a u proteklih pedeset godina predstavljaju ključni resurs turističkih i lječilišnih centara. Povećanje potražnje za termalnom vodom s vremenom je potaknulo crpljenje većih količina........................................................... više

50 godina Dana planeta Zemlje

klik

Dan planeta Zemlje diljem svijeta se obilježava 22. travnja. Ove godine slavimo jubilarnu 50. obljetnicu. Earth Day prvi puta je upotrijebio gradonačelniik San Francisca 1969. godine, a počinje se obilježavati od 1970. godine s početkom buđenja svijesti o očuvanja okoliša i utjecaja ljudskog djelovanja na prirodu........................................................... više

Potresi i geološka građa grada Zagreba

klik

Dva jaka potresa dogodila su se 22. ožujka 2020. s epicentrima u sjeveroistočnom dijelu Grada Zagreba te izazvala znatnu materijalnu štetu s kojom su nažalost povezane i ljudske žrtve. Sudeći prema prvim objavljenim geofizičkim podatcima, oba potresa su vjerojatno povezana s aktivnošću reverznog rasjeda na dubini od oko 10 km........................................................... više

Petra Bajo objavila je rad u prestižnom časopisu Science

klik

Petra Bajo, viša znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta, objavila je rad u časopisu Science u suradnji s međunarodnim timom znanstvenika. Cilj rada bio je odrediti kada su se i zašto dogodila dva prijelaza iz hladnog (glacijal) u toplo (inerglacijal) doba tijekom srednje pleistocenske tranzicije........................................................... više

Najava sudjelovanja SIMONA projektnog tima na okruglom stolu

klik

Projektni tim SIMONA s HGI-a, sudjelovat će na znanstveno stručnom skupu koji organizira Hrvatsko hidrološko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskim društvom za zaštitu voda, Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Varaždinom. Okrugli stol će se održat na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu od 7. – 8. svibnja 2020........................................................... više

Javna prezentacija projekta GOST

klik

23. siječnja 2020 održana je javna prezentacija projekta Hrvatske zakolade za znanost „Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg Trijasa“ (GOST)........................................................... više

Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja...

klik

Hrvatski geološki institut, zajedno s Institutom Ruđer Bošković, Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a pod vodstvom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje na projektu „Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja“ koji se provodi u sklopu poziva,.......................................................... više

Dodijeljene nagrade i priznjanja dejlatnicima HGI-a za 2019. godinu

U sklopu tradicionalne proslave svete Barbare, dodijeljena su priznanja i nagrade djelatnicima Hrvatskog geološkog instituta za 2019. godinu........................................................... više

Predstavljanje projekta SIMONA na 6HGK

klik

U periodu od 9. do 11. listopada održan je 6. hrvatski geološki kongres, na kojem smo sudjelovali s usmenim izlaganjem na temu: Sediment-Quality Information, Monitoring and Assessment System to Support Transnational Cooperation for Joint Danube Basin Water Management -SIMONA Project.......................................................... više

Prva nacionalna radionica projekta DEEPWATER-CE u Komiži

klik

U organizaciji Hrvatskog geološkog instituta održana je prva nacionalna radionica projekta DEEPWATER-CE (Interreg Central Europe). S obzirom na to da je hrvatskog pilot područje otok Vis, radionica je organizirana u Komiži (Kulturni centar Ivan Vitić, prostorije UNESCO Geoparka Viški arhipelag) kako bi prisustvovao što veći broj lokalnih dionika, koji su neophodni za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti......................................................... više

Programsko financiranje znanstvenih instituta

klik

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisani su ugovori o programskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2019. godini s 25 javnih znanstvenih instituta. U skladu s reformskim ciljem poticanja izvrsnosti u znanosti, prema novome modelu financiranja znanstveni instituti mogu dobiti dodatna sredstva na temelju postignutih rezultata i ostvarivanja specifičnih ciljeva (misija) instituta......................................................... više

Stručna ekskurzija projekta DARLINGe

klik

Poslije nacionalne radionice za dionike dana 13.09.2019., uslijedila je zajednička stručna jednodnevna ekskurzija dionika iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske......................................................... više

Nacionalna radionica projekta DARLINGe

klik

Dana 12. rujna 2019. u Termama Tuhelj održana je Nacionalna radionica za dionike projekta DARLINGe. Predstavljena je informacijska geotermalna platforma dunavske regije......................................................... više

RADIONICA RADNE SKUPINE ZA UZORKOVANJE, ZAGREB, 18. - 19. SRPNJA 2019

klik

U razdoblju od 18. do 19. srpnja 2019. godine, grupa za uzorkovanje koju je vodio HGI-CGS partner, održala je radionicu s ciljem dobivanja odgovora i rješenja vezanih za problem metodologije uzorkovanja drenažnih sedimenata. Radionica je bila dio projekta #SIMONA, Radni paket 4......................................................... više

OGK RH NP Kornati 1:50 000 na kartografskoj izložbi u Tokiju

klik

U Tokiju je razdoblju od 15. - 20. srpnja održana 29. međunarodna kartografska konferencija u organizaciji međunarodnog kartografskog društva (http://www.icc2019.org). Na konferenciji je sudjelovalo tridesetak zemalja i nekoliko organizacija i tvrtki (npr. IGN, USGS i ESRI) koje su prezentirale svoju djelatnost........................................................ više

Predstavljanje SIMONA projekta na 7. hrvatskoj konferenciji o vodama

klik

U razdoblju od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. u Opatiji se održala 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem. Moto konferencije bio je Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode, a tematski je bila temeljena na provedbi europske Okvirne direktive o vodama, koja za cilj ima zaštitu i unaprijeđenje vodnih ekosustava na području Europske unije....................................................... više

Promocijski dan DARLINGe projekta u Sarajevu

klik

Federalni zavod za geologiju Bosne i Hercegovine organizirao je promociju DARLINGe projekta za svoje projektno područje 30. svibnja 2019. u Sarajevu u hotelu Hollywood...................................................... više

Zajednička završna konferencija projekata PROLINE-CE i CAMARO-D

klik

Tijekom posljednje dvije i pol godine, pod vodstvom šumarskog odsjeka austrijskog Ministarstva održivosti i turizma uspješno su provedena i zaključena dva projekta financirana iz programa transnacionalne suradnje INTERREG: PROLINE-CE (Interreg Central Europe) te CAMARO-D (Interreg Danube)...................................................... više

Nacionalni Promocijski Dan DARLINGe projekta u Zagrebu

klik

U organizaciji Hrvatskog geološkog instituta 15. svibnja 2019. godine u Zagreb toweru, održan je Nacionalni Promocijski Dan DARLINGe (Dunavska regija lider u geotermalnoj energiji) projekta financiranog u okviru Prvog poziva iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020.)..................................................... više

SIMONA radionica inventarne grupe, Beč, Austrija

klik

Radionicu vezanu za inventar organizirala je projektna partnerska institucija Geološki zavod Austrije, gdje je radionica i održana. U periodu od 10. do 11.4.2019. Na radionici je sudjelovalo 42 sudionika iz 12 zemalja dunavskog prekograničnog programa, a radionica je bila otvorena i za sve sudionike i korisnike SIMONA projekta.................................................... više

Viški arhipelag - geološki najatraktivnije područje Jadrana

klik

UNESCO-ov popis geoloških parkova povećan je za osam novih mjesta u Južnoj Americi, Aziji i Europi, odlučilo je izvršno vijeće UNESCO-a, a među tri europska je i Viški arhipelag. Viški arhipelag 17. je travnja proglašen Geoparkom, tako se pridružio Papuku koji je do tog datuma bio jedini takve vrste u Hrvatskoj. ................................................... više

Sudjelovanje na Summitu Energetske Demokracije 2019 - Pula

klik

U najvećem istarskom gradu Puli od 10. do 12. travnja 2019. godine u hotelu Park Plaza Histria održao se je Summit energetske demokracije 2019 (SED). SED 2019 pokriva sve ključne aspekte i složenu problematiku vezanu uz pojam energetike. ................................................... više

Interreg CE projekt boDEREC-CE

klik

U sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi, odobreno je sufinanciranje projekta boDEREC-CE (engl. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in Central Europe) vrijednog 2.328.140,81 €. Trogodišnje trajanje projekta predviđeno je do 2022. godine, tijekom kojeg će suradnju ostvariti 12 partnera iz sedam država Europske Unije.................................................... više

HGI OBILJEŽAVA 110. GODIŠNJICU PRIGODNOM PUBLIKACIJOM

klik

Publikacija HGI 110, jubilarno izdanje izvješća Hrvatskoga geološkog instituta (HGI-CGS), izašla je iz tiska. Radi se o slavljeničkom, proširenom izdanju tradicionalnoga godišnjeg izvješća. Prikazuje se pregled rada HGI-CGS-a u posljednjih deset godina, od izlaska sveobuhvatne publikacije „Hrvatski geološki institut 1909. - 2009.: Sto godina u službi domovine“(urednici Pikija, M. i Halamić, J., 2009).................................................... više

HGI-CGS postao član europske mreže za istraživanje geoenergije

klik

Europska mreža za istraživanje geoenergije (ENeRG) osnovana je 1992. godine od strane europskih organizacija uključenih u istraživanje i razvoj tehnologije usmjerene na fosilne izvore energije, posebno nafte i plina. Osnovana je radi promicanja europskih sposobnosti za istraživanje i tehnološki razvoj u službi europske geoenergetske industrije i njezine proizvodne i srodnih djelatnosti. ................................................... više

Druga nacionalna radionica PROLINE-CE u Metkoviću, 29.11.2018.

klik

U organizaciji Hrvatskog geološkog instituta održavana je druga nacionalna radionica projekta PROLINE-CE koji je financiran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Centralna Europa 2014.-2020. S obzirom na hrvatska pilot područja – Imotsko polje te dio južne Dalmacije, radionica je organizirana u Metkoviću kako bi prisustvovao što veći broj lokalnih dionika................................................... više

Održana 9. MECC konferencija u Zagrebu

klik

Međunarodna znanstvena konferencija 9th Mid-European Clay Conference (MECC 2018) održala se u Zagrebu od 17. do 21. rujna 2018. godine u hotelu Dubrovnik. MECC konferencije održavaju se svake dvije godine u organizaciji jedne od članica nacionalnih grupa za gline (Češke, Njemačke-Austrije-Švicarske-DTTG grupa, Hrvatske, Mađarske, Poljske i Slovačke).................................................. više

Dodijeljene nagrade za najbolje hrvatske tajnice

klik

Kolegici Nataši Pomper tajnici Zavoda za Hidrogeologiju i inženjersku geologiju, 3. studenog dodijeljena je nagrada za najbolju hrvatsku tajnicu 2018. godine u kategoriji proračunska organizacija na prijedlog predstojnika Dr.sc. Josipa Terzića.................................................... više

SIMONA Newsletter

klik

SIMONA (Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management) je europski Interreg projekt Dunavskog transnacionalnog programa (DTP), sufinanciran sredstvima Europske unije. SIMONA konzorcij se sastoji od 17 punopravnih članova, 11 financiranih iz europskog razvojnog fonda (ERDF), 4 financirana predpristupnim instrumentima (IPA) i 2 člana financirana iz fonda europskih susjedskih instrumenata (ENI). Uz spomenute partnere još je 12 pridruženih strateških partnera, koji zajedno uravnoteženo i snažno predstavljaju gotovo cijeli Dunavski riječni bazen (DRB)................................................... više

Održana je prva radionica GeoTwinn projekta

klik

Prva GeoTwinn radionica (Jačanje istraživanja u Hrvatskom geološkom institutu: Geoscience-twinning za razvoj sposobnosti najsuvremenijeg podzemnog modeliranja i znanstvenog utjecaja) održana je 22.-26. listopada 2018, u Hrvatskom geološkom institutu. Radionici su prisustvovali voditelji, odnosno koordinatori svih radnih paketa te predstvanici Hrvatskog geološkog instituta (HGI-CGS), Geološkog instituta Danske i Grenlanda (GEUS) te Britanskog geološkog instituta (BGS-UKRI).................................................. više

Treći projektni sastanak CAMARO-D u Zagrebu 16.-18.10.2018.

klik

U sklopu projekta CAMARO-D (Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) sufinanciranog iz Transnacionalnog programa Dunav 2014.-2020. održan je treći projektni sastanak u organizaciji Hrvatskog geološkog instituta. Sastanak se održao u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu od 16. do 18. listopada 2018.................................................. više

Održan "Kick off" sastanak projekta SIMONA

klik

U periodu od 17. do 18.9.2018 održan je „Kick off“ sastanak projekta SIMONA. Sastanak je održan u Ljubljeni na Slovenskom geološkom institutu. Predstavljeni su programski paketi i njihovi voditelji te je bilo riječi i o samom projektu. Sastanak je protekao u ugodnom, ali radnom tonu................................................. više

Najava projekta SIMONA

klik

SIMONA je europski projekt Interreg Dunavskog Transnacionalnog Programa (DTP), sufinanciran iz sredstava Europske unije. U projektu sudjeluje 17 zemalja koje su punopravni partneri (11 ERDF, 4 IPA i 2 ENI) i 12 pridruženih partnera (ASPs), koji su vrlo dobro uravnoteženi i čvrsto predstavljaju gotovo cijelo područje dunavskog sliva. ................................................ više

SIMONA

klik

Projekt SIMONA je Interreg projekt sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje za područje dunavskog sliva 2014-2020. Vrijednost projekta je 1.749.152,38 €, od čega je 1.201.583,24 € sufinancirano iz ERDF fonda, 192.418,75 € iz IPA fonda, 92.777,50 € iz ENI fonda i 169.133,17 € iz vlastitih sredstava projektnih partnera. Projekt je započeo 1. lipnja 2018. i traje do 31. svibnja 2021. Na projektu sudjeluje 17 partnerskih te 12 pridruženih strateških partner institucija. Vodeći partner projekta je Geološki zavod Slovenije................................................ više

Započeli projekti iz programa GeoERA

klik

GeoERA (Uspostava istraživačkog prostora europskih geoloških službi i stvaranje geološke službe za Europu) je najveći europski istraživački program iz područja geoznanosti kojeg sufinancira Europska komisija kroz ERA-NET Co-fund shemu u sklopu programa Obzor 2020. Vrijednost programa je 30 milijuna eura, a podržan je od strane 48 europskih geoloških službi i instituta................................................ više

OGK NP Kornati

klik

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ i Hrvatski geološki institut sklopili su ugovor za izradu Osnovne geološke karte Nacionalnog parka Kornati M 1: 50 000. Projekt je započet u ožujku 2018., a predviđeno trajanje je godinu dana. Poslovi predviđeni ugovorom su: geološko kartiranje, snimanje litostratigrafskog stupa,............................................... više

Tvrtko Korbar, znanstveni savjetnik HGI izabran za člana suradnika HAZU

klik

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u četvrtak 14. lipnja 2018. godine održana je svečanost na kojoj je predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić proglasio novih 10 redovitih članova, 8 dopisnih članova, 10 članova suradnika, kao i 6 reizabranih članova suradnika koji su izabrani na skupštini Akademije 10. svibnja............................................... više

Svečanost povodom 85. rođendana akademika Branka Sokača

klik

Dana 15. lipnja 2018. godine održana je svečanost povodom 85. rođendana akademika Branka Sokača posvećena njegovom doprinosu hrvatskoj geologiji i Hrvatskom geološkom institutu. Pored osam uvaženih kolega akademika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te brojnih umirovljenih i aktivnih djelatnika Instituta, proslavi su nazočile kolegice i kolege sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Prirodoslovnog muzeja te predsjednik Hrvatskoga geološkog društva............................................... više

4. projektni sastanak partnera DARLINGe projekta

klik

U periodu od 11. do 13. lipnja 2018. godine, Hrvatski geološki institut organizirao je u City Plaza Zagreb 4. projektni sastanak partnera (SCOM) i 2. transnacionalni forum projektnih dionika (TSF) u sklopu projekta DARLINGe koji je financiran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020............................................... više

Raw Materials University Day, Zagreb

klik

Manifestacija Raw Materials University Day održava se u Zgrebu 14. lipnja 2018. Službeno otvaranje Raw materials University Day održati će se u Auli na rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Trg Republike Hrvatske 14, od 9 do 11:30 sati. Ulaz je slobodan.............................................. više

Održano predavanje Prof. Norikazu Shimizu, Yamaguchi University

klik

U subotu, 19. svibnja 2018., u prostorijama Hrvatskog geološkog instituta održano je predavanje Prof. Norikazu Shimizu.
Prof. Shimizu je potpredsjednik International Society of Rock Mevchanics (ISRM) i ugledni japanski znanstvenik.............................................. više

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017

klik

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta za 2017. godinu (ISSN 1846-629X) izašlo je iz tiska i dostupno je na poveznici http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm.
Koncept izvješća nastavlja višegodišnju tradiciju, uz dodatak novog poglavlja o događanjima koja su organizirali djelatnici instituta. Djelatnost u prethodnoj godini predstavljena je kroz šest tematskih cjelina uz uvodnik ravnatelja, dr. sc. Slobodana Mike............................................. više

4. projektni sastanak PROLINE-CE u Zagrebu i Makarskoj

klik

U sklopu projekta PROLINE-CE (Interreg Central Europe 2014-2020) održan je četvrti sastanak projektnih partnera u organizaciji Hrvatskog geološkog instituta. Sastanak je započeo 17. travnja 2018. u Zagrebu u prostorijama HGI-CGS, gdje su projektni partneri iz sedam zemalja EU zajedno s predstavnikom zajedničkog tajništva programa Interreg Central Europe održali nadzorni sastanak gdje se raspravljalo o projektnom napretku, financijama i nadolazećim obvezama............................................. više

HGI-CGS Running tim na utrci Rudarski maraton

klik

Trkački tim Hrvatskog geološkog instituta (HGI-CGS Running Tim), u sastavu Stanislav Bergant, Nikolina Ilijanić i Dragana Šolaja, sudjelovao je na utrci Rudarski Maraton Zasavje 2018., koji se održao u nedjelju, 22. travnja u Sloveniji............................................. više

Prijava klizišta

klik

Na web stranicama safEarth projekta (iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020) uspostavljen je web portal (WMS portal) za prijavu klizišta. Na portalu se mogu prostornim smještajem i kratkim opisom prijaviti postojeća klizišta unutar partnerskih zemalja............................................. više

Inženjerskogeološa prospekcija aktiviranih klizišta na području općine Dvor

klik

Djelatnici Hrvatskog geološkog instituta i članovi safEarth projekta 18. travnja 2018. godine obavili su terensku prospekciju na području općine Dvor, za koju je 29. ožujka proglašena elementarna nepogoda zbog šteta nastalih od poplava i odrona............................................ više

Projekt MinLand - Objava za medije

klik

Projekt MINLAND je osmišljen kako bi se raspravljalo o izazovima prostornog planiranja iz različitih potreba. Stoga je od velike važnosti osigurati pristup prostoru za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, uključujući kritične mineralne sirovine u integriranom optimiziranom procesu............................................ više

INFACT

klik

Istraživanje mineralnih resursa zahtijeva inovacije koje mijenjaju geološke ciljeve istraživanja, prirodne lokalitete koja su oduhvaćena ili način na koji se istražuju. Unatoč bogatoj povijesti rudarstva i preostalog bogatstva mineralnih sirovina, trenutni uvjeti unutar EU predstavljaju niz društvenih, političkih, zakonodavnih, troškovnih, tehničkih i fizičkih prepreka istraživanju mineralnih sirovina: prepreke koje treba prevladati inovacijama, dijalozima i reformama............................................ više

3. projektna radionica safEarth projekta

klik

Za projekt safEarth koji se provodi u okviru programa INTERREG - IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020. upravo je završio 2. projektni period. Odrađene aktivnosti prezentirane su na 3. projektnoj radionici. Radionica je održana u periodu od 19. do 23. ožujka u Konjicu (Bosna i Hercegovina), u organizaciji Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Uz domaćine, radionici su prisustvovali i ostali projektni partneri - Hrvatski geološki institut, Zavod za geološka istraživanja Crne Gore te Razvojna agencija Žepče........................................... više

Klizište u Hrvatskoj Kostajnici

klik

Nakon aktiviranja klizišta u Hrvatskoj Kostajnici 13.03.2018 stručnjaci Hrvatskog geološkog instituta (HGI) u dogovoru sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (DUZS) sa obavili terensku prospekciju klizišta i zračno snimanje u Hrvatskoj Kostajnici.......................................... više

GDi Ensemble FloodSmart

klik

GDi i Hrvatski geološki institut (HGI) su kao Partneri prijavili projektni prijedlog i kandidirali se za sufinanciranje provedbe projekta „Razvoj IT platforme za prevenciju poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš – GDi Ensemble FloodSmart“, u okviru instrumenta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“,......................................... više

Prva stakeholder radionica safEarth projekta

klik

U organizaciji članova safEarth tima iz Hrvatskog geološkog instituta, u Zagrebu je 7. prosinca 2017. održana prva stakeholder radionica projekta koji se provodi u okviru programa INTERREG - IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020......................................... više

Sastanak Geoloških službi u Bratislavi

klik

U prostorijama Državnog geološkog zavoda Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) u Bratislavi održan je prvi radni sastanak stručnjaka iz srednjoeuropskih geoloških istraživačkih instituta Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Austrije, Češke, Poljske i Slovačke. Sastanak je održan na inicijativu Državnog geološkog zavoda (ŠGÚDŠ)........................................ više

Radionica i predstavljanje završetka projekta

klik

U četvrtak, 30. studenoga 2017. godine od 10 do 15 sati u prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu održana je radionica i predstavljanje završetka projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“ . Hrvatska agencija za okoliš i prirodu zajedno sa Hrvatskim geološkom institutom organizirala je radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“........................................ više

HGI i Ministarstvo obrane potpisali sporazum o suradnji

klik

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Hrvatski geološki institut (HGI) sklopili su sporazum o suradnji na području geoznanosti u srijedu, 29. studenog 2017. na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“. Sporazum su potpisali zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general-pukovnik Slavko Barić u ime potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića te dr. sc. Slobodan Miko, ravnatelj Hrvatskog geološkog instituta (HGI)....................................... više

Obavijest o konferenciji MECC2018

klik

Međunarodni kongres “9th Mid-European Clay Conference (MECC)” održat će se u Zagrebu u Hotelu Dubrovnik, od 17. do 21.09.2018. godine u organizaciji Odsjeka za gline pri Hrvatskom geološkom društvu. Suorganizatori skupa su Hrvatski geološki institut, Prirodoslovno matematički fakulteti i Rudarsko-geološko-naftni fakultet. ...................................... više

2. projektna radionica safEarth projekta

klik

Druga radionica safEarth projekta, koji se provodi u okviru programa INTERREG - IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020. održana je u periodu od 16. do 20. listopada. Radionica u Crnogorskom primorju (Tivat) okupila je sve partnere uključene u projekt: Hrvatski geološki institut, Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Razvojnu agenciju Žepče, te domaćina radionice Zavod za geološka istraživanja Crne Gore...................................... više

Radionica MOPP-MEDFLOOD projekta

klik

U periodu od 24-27. rujna 2017, djelatnica instituta Dea Brunović sudjelovala je na drugoj radionici MOPP-MEDFLOOD projekta, održanoj na Sardiniji. MOPP-MEDFLOOD je projekt financiran od strane INQUA-e (International Union for Quaternary Science), koji okuplja znanstvenike koji se bave istraživanjima promjene razine mora tijekom kasnog pleistocena i holocena na prostoru Mediterana..................................... više

Nastup Sisačkih lađarica na Maratonu lađa 2017. - Zahvala

klik

Udruga lađara Sisak osnovana je 2005. od kada redovno nastupa na Maratonu lađa te ostalim veslačkim natjecanjima u Republici Hrvatskoj. Maraton lađa je amatersko, sportsko natjecanje u utrci lađa – tradicionalnog neretvanskog plovila. Ove godine je održan 20. Maraton lađa i 4. Maraton lađarica. Lađari veslaju nizvodno od Metkovića do Ploča, duljine 22,5 km, dok lađarice veslaju uzvodno dionicom od Opuzena do Metkovića, duljine 9,5km.................................... više

GEOSEKVA

klik

Šire područje Kvarnera se urbanistički i infrastrukturno ubrzano razvija, što u kombinaciji s kompleksnom geološkom građom i geodinamikom tog prostora povećava ranjivost od geohazardnih događaja, a posljedično i rizik. Epicentralno područje Rijeke obilježava pojava učestalih i relativno blagih potresa uz sporadičnu pojavu umjerenih i jakih potresa, koji su prema povijesnim podatcima uzrokovali i znatnija lokalna razaranja. Vjerojatni uzrok tih potresa je................................... više

HGI vodeći partner u Interreg IPA-CBC projektu „safEarth“

klik

Potpisivanjem Ugovora između Agencije za regionalni razvoj i Hrvatskog geološkog instituta, u lipnju 2017., započeo je trogodišnji projekt „Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design“ (safEarth). Projekt se provodi u okviru programa INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020................................... više

Konferencija za Geologiju Kvartara i završna konferencija LoLADRIA

klik

Od 9. do 10. studenog 2017. godine održat će se 5. Regionalna Znanstvena Konferencija za Geologiju Kvartara i završna konferencija projekta LoLADRIA u Starigradu-Paklenica. Konferencija je posvećena geološkim hazardima, a jedna od sekcija je ujedno i završna konferencija LoLADRIA projekta „Potopljeni pleistocenski okoliši Jadranskog mora“ („Submerged Pleistocene Landscapes of the Adriatic Sea“).................................. više

T R A N I T A L

klik

Nitrat je spoj dušika koji se javlja u prirodni te se pojavljuje u umjerenim koncentracijama u brojnim vodenim sustavima. Antropogene aktivnosti, kao što su uporaba mineralnih gnojiva i/ili gnojnice u poljoprivrednoj proizvodnji, kanalizacijski sustavi i druge otpadne vode uzrokuju porast koncentracije nitrata u podzemnim i površinskim vodama. Visoke koncentracije nitrata zabilježene su diljem svijeta, te one dovode do narušavanja................................. više

Održana 7. međunarodna radionica o neogenu centralne i JI Europe

klik

U prostorijama Parka prirode Papuk i Geoparka Papuk u Velikoj od 28. do 31.05.2017. godine održana je sedma međunarodna radionica o neogenu centralne i jugoistočne Europe. Na radionici su sudjelovala osamdeset i dva znanstvenika iz osam EU država te iz Rusije i Turske................................. više

Znanstvenici HGI sudjeluju u projektu istraživanja Jadrana „Ad-APTA“

klik

Znanstvenici Hrvatskog geološkog instituta sudjeluju u geološko-oceanografskom znanstvenoistraživačkom krstarenju Jadranskim morem s istraživačkim brodom RV „Poseidon“ (Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel) koje će trajati će 21 dan, u razdoblju od 27.05.-16.06.2017. Znanstvenoistraživačko krstarenje je zajednički projekt................................ više

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2016 / ANNUAL REPORT 2016

klik

Iz tiska je izašlo Godišnje izvješće HGI-CGS za 2016. godinu (ISSN 1846-629X), a dostupno je i na poveznici (http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm). Izvješće konceptualno nastavlja višegodišnju tradiciju te predstavlja djelatnost HGI u prethodnoj godini kroz pet tematskih cjelina uz Uvodnik tadašnjeg ravnatelja, prof. dr. sc. Josipa Halamića................................ više

HGI sudjeluje u projektu Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.

klik

Projekt CAMARO-D započeo je u siječnju 2017. godine te će tijekom dvije i pol godine razviti sveobuhvatne smjernice strateških politika za primjenu inovativnih međunarodnih „Razvojnih planova korištenja zemljišta“ temeljnih na slivnim područjima. Projekt je sufinanciran iz europskog fonda Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014-2020............................... više

„Tajne mikrosvijeta Zlatne doline“, Gradski muzej Požega, 18.5-9.6.2017.

klik

U okviru Dana muzeja u Požegi, 18.05.2017., a u susret Sedmoj međunarodnoj radionici „Neogen centralne i jugoistočne Europe“ (7th International Workshop on the "Neogene of Central and South Eastern Europe", Velika, 28.-31. svibanj, 2017, www.7ncsee2017.com), otvorena je izložba „Tajne mikrosvijeta Zlatne doline“, .............................. više

Prezentacija novog lista OGK RH 1:50 000 „Šolta, Čiovo, Drvenik“

klik

Djelatnici Zavoda za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta su 25. travnja 2017. godine u velikoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu održali javnu prezentaciju novog lista Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50.000: „ŠOLTA, ČIOVO, DRVENIK“ (KORBAR i sur., 2017).............................. više

Dan planeta Zemlje, 22. travnja

klik

Ideja obilježavanja Dana planeta Zemlje prvi je put predstavljena 1969. godine, službeno se oobilježava od 1992. godine. Godine 2009. Opća skupština UN-a je proglasila je 22. travnja međunarodnim Danom planeta Zemlje. U Hrvatskoj se obilježava od 1990. godine uz angažman udruga za zaštitu okoliša i prirode............................. više

DARLINGe - Danube Region Leading Geothermal Energy

klik

U siječnju 2017. održan je prvi sastanak partnera projekta DARLINGe u Geološkom i geofizičkom institutu Mađarske (Magyar Földtani és Geofizikiai Intézet), Budimpešti koji je financiran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. Projekt će trajati 30 mjeseci. Na projektu sudjeluju 10 ERDF i 5 IPA partnera iz 6 zemalja ............................ više

GeoEra - Objava za medije

klik

Više od 40 geoloških službi (Geological Survey Organisations - GSO) iz preko 390 europskih zemalja udružilo je snage kako bi pokrenuli sufinanciranu ERA-NET inicijativu istraživačkog područja europskih geoloških službi za pružanje geoloških usluga u Europi (Geo ERA)˝. Ključni cilj GeoERA-e je integracija znanja i informacija o potpovršinskim resursima svih sudionika, kako bi se podržalo održivo korištenje potpovršine i riješili neki od europskih velikih izazova............................ više

GeoERA - Uspostavljanje istraživačkog područja europskih geoloških službi

klik

GeoERA Program iznijelo je 45 nacionalnih i regionalnih geoloških službi (Geological Survey Organisations - GSO) u Europi. Cilj programa je integracija podataka i znanja svih geoloških službi o podzemnoj energiji, vodenim resursima i mineralnim sirovinama, kako bi se podržalo održivo gospodarenje podzemnim resursima u rješavanju velikih izazova u Europskoj uniji. GeoERA konzorcij će s Europskom komisijom organizirati i financirati zajednički poziv za transnacionalni istraživački projekt............................ više

Natječaj UKF fonda - Moja prva suradnja

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (Unity Through Knowledge Fund) otvorio je natječaj za potporu „Moja prva suradnja“ (1C) u sklopu programa „Znanstvena suradnja“, koji će biti otvoren do srijede, 08. ožujka 2017. godine............................. više

Započeo projekt Svjetskog foruma o mineralnim sirovinama (FORAM)

klik

Tijekom prvoj Tjedna mineralnih sirovina (Raw Materials Week) u Bruxellesu, u organizaciji Europske komisije pokrenut je FORAM projekt. To je dosad najveći zajednički pokušaj da se poboljša svjetska suradnja na osiguravanju pristupa, poticanju inovacija i jačanju održive eksploatacije, recikliranja i upotrebe mineralnih sirovina. Osim ključnih dionika iz vladinih tijela, istraživačkih institucija i industrija s područja Europe, projekt je okupio i partnere iz Japana, SAD-a i drugih država iz G20 skupine............................ više

Hrvatski geološki institut sudjeluje u projektu Interreg Central Europe

klik

U srpnju 2016. godine započeo trogodišnji projekt PROLINE-CE. Stručnjaci koji sudjeluju na projektu biti će fokusirani na pripremu transnacionalnih smjernica vezanih na učinkovitu zaštitu resursa pitke vode. Cilj će biti postignut kroz razvoj održivih i odgovarajućih mjera korištenja zemljišta i upravljanja kojima će se nastati ublažavanje i smanjiti suše i poplave uzimajući u obzir klimatske promjene............................ više

Najava i poziv na sudjelovanje na međunarodnom geološkom skupu

klik

Regionalna komisija za neogensku stratigrafiju Sredozemlja (Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy), svake druge godine organizira znanstveni skup posvećen neogenskim naslagama na prostoru središnje i jugoistočne Europe. Do sad je održano šest skupova, a naredni, sedmi po redu, održat će se u Hrvatskoj od 28. do 31. svibnja 2017. godine u mjestu Velika kod Požege. ........................... više

Prezentacija geoturističkog potencijala na otoku Visu

klik

Na međunarodnoj multidisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji "Mediterranean Islands Conference 2016", MIC-VIS 2016., koju su zajednički u međunardnom sveučilišnom centru Vern Island School organizirali Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" i Veleučilište VERN, između više od stotinu sudionika iz deset zemalja jedno je predavanje odstupalo od uglavnom socioloških, ekonomskih i humanističkih tema o održivom razvoju otoka. ........................... više

Posjet djelatnika Alžirske geološke službe HGI-u

klik

Od 11. do 14. srpnja 2016. godine u službenoj posjeti Hrvatskom geološkom institutu (HGI) boravili su kolege iz Alžirske geološke službe (Algerian Geological Survey Agency -ASGA) (www.asga.dz) iz Algera glavnog grada Alžira. U posjeti su bili Mr. LAMAOUCHE Djamel (Administration and Finances Director), Mr. FERHAT Benouda (Infrastructures Division Director) and ZERROUKI Arezki (Mineral Resource Director)........................... više

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2015 / ANNUAL REPORT 2015

klik

Iz tiska je izašlo Godišnje izvješće HGI-CGS za 2015. godinu (ISSN 1846-629X), a dostupno je i na poveznici (http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm). Izvješće konceptualno nastavlja višegodišnju tradiciju te predstavlja djelatnost HGI u prethodnoj godini kroz pet tematskih cjelina uz Uvodnik ravnatelja HGI-CSG prof. dr. sc. Josipa Halamića.......................... više

Izložba "Cro Gea"

klik

Nakon male stanke, pozivamo vas da i ove godine posjetite izložbu GEA koju organizira Hrvatsko geološko društvo. Tema ovogodišnje izložbe je „Cro Gea“ vezana uz geološke motive iz Hrvatske, kako bi prikazali manje ili više poznate ljepote naše domovine......................... više

Međunarodni limnogeološki skup „Lake Basin Evolution“

klik

Međunarodni limnogeološki skup Interim Colloquium „Lake Basin Evolution – Stratigraphy, Geodynamics, Climate and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems“ održan je od 20. do 24. svibnja 2016. godine u Zagrebu na RGN fakultetu, u organizaciji Regionalnog komiteta za stratigrafiju neogena (RCMNS) i Hrvatskog geološkog društva......................... više

Nova osnovna geološka karta otoka Brača

klik

Javna PREZENTACIJA nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - „Otok Brač“ (JELASKA i sur., 2015) održana je 04. svibnja 2016. u gradu Supetru........................ više

Održan EMODnet sastanak u Splitu

klik

Krajem listopada 2016. godine završava druga faza EMODnet projekta (2013-2016), a pretposljednji sastanak geološke sekcije projekta, EMODNet-Geologije, održan je od 22.-23. ožujka u Splitu, pod organizacijom Hrvatskog hidrografskog instituta (Ranko Crmarić) i Hrvatskog geološkog instituta (Slobodan Miko). Split je ugostio 65 stručnjaka iz raznih područja........................ više

Međunarodni limnogeološki skup „Lake Basin Evolution…“

klik

Regionalni komitet za neogensku stratigrafiju Sredozemlja (RCMNS) organizira u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom (RGNF) od 20. do 24. svibnja 2016. godine međunarodni limnologeološki skup RCMNS Interim Colloquium 2016, pod nazivom „Lake Basin Evolution – Stratigraphy, Geodynamics, Climate, and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems“........................ više

Hrvatski geološki institut sudjeluje u H2020 projektu Geo-Cradle

klik

Geo-Cradle okuplja ključne igrače koji predstavljaju regije interesa (Balkan, Sj. Afrika i Srednji istok) i cjeloviti lanac vrijednosti promatranja Zemlje (eng. EO; skraćenica u daljenjem tekstu; Earth Observation) uz glavni cilj uspostavljanja multi-regionalne koordinacijske mreže koja bi trebala....................... više

Hrvatski geološki institut sudjeluje u H2020 projektu ProSUM

klik

Projekt ProSUM će uspostaviti europsku mrežu znanja o sekundarnim izvorima kritičnih sirovina (KS) koje su od vitalnog značaja za današnje visoko-tehnološko društvo. ProSUM traži stvaranje baze znanja sirovina u Europsko uniji te time izravno podržava Europsko inovacijsko partnerstvo (EIP) za sirovine i njegov strateški plan provedbe....................... više

MICA - OBJAVA ZA MEDIJE

klik

Za gospodarstvo i napredak Europske unije ključne su primarne i sekundarne mineralne sirovine. Realizacijom projekta Minerals Intelligence Capacity Analysis (MICA) stvara se Baza znanja o mineralnim sirovinama (Raw Materials Knowledge Base) na nivou Europske unije....................... više

Zaklada Minerals4EU; nova privatno-javna suradnja

klik

Nakon velikog uspjeha projekta Europska mreža znanja za opskrbu sirovinama (European Intelligence Network on the Supply of Raw Materials project, akronim: Minerals4EU) u petak 4. ožujka 2016. pravno je registrirana u formi Zaklade neprofitna organizacija pod nazivom “Minerals Intelligence Infrastructure for Europe” ....................... više

Najava sastanka projekta EMODnet - Geologija u Splitu

klik

Od 22. do 23. ožujka održat će se 5. redoviti sastanak projekta europskog marinskog opservatorija i podatkovnih mreža, EMODNET-Geologija (European Marine Observation and Data Network-Geology) u Splitu, kojeg organiziraju Hrvatski geološki institut iz Zagreba i Hrvatski hidrografski institut iz Splita....................... više

Prljava kiša

klik

Većinu je početkom ovoga tjedna vjerojatno iznenadio blatnjavi automobil na parkiralištu. Razlog tome je kiša sa saharskim pijeskom. Prema navodima Crometeo, krivac su dvije ciklone, jedna koja se formirala na području Libije, a druga iznad Genovskog zaljeva....................... više

Radionica "Podsljemenska klizišta"

klik

17. veljače 2016. na Hrvatskom geološkom institutu održana je radionica pod naziovm "Podsljemenska klizišta" za predstavnike grada Zagreba...................... više

Nova geološka karta otoka Cresa i Lošinja

klik

Javna PREZENTACIJA nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - „Cres i Lošinj“ održana je u gradu Cresu 28. siječnja 2016. u prostorima Zajednice Talijana Cresa.
O tome je izvjestio i Novi list u tiskanom izdanju od 29.01.2016..................... više

EMODnet konferencija u Oostendu, Belgija

klik

Poznavanje naših mora i oceana je bitno za razvoj plavog gospodarstva i poboljšanje upravljanja morskim okolišem. Stjecanje tog znanja zahtijeva sastavljanje podataka prikupljenih od više stotina tijela – istraživačkih instituta, geoloških instituta, hidrografskih ureda, agencija za okoliš – u koherentnu sliku. U ostvarenju tih ciljeva definirana je integrirana pomorska politika EU-a koja je omogućila tim organizacijama da uspostave europski marinski opservatorij i podatkovnu mrežu EMODnet.................... više

Nova geološka karta otoka Hvara

klik

Javna prezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - „Otok Hvar“ održana je u Hvaru 14. listopada 2015. u hvarskoj Lođi. .................... više

Prezentacija OGK Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - „Otok Hvar“

klik

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane na javnu prezentaciju nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - „Otok Hvar“ u Hvaru 14. listopada 2015. (SRIJEDA) u 17 i 30 sati u „Loggi“ .................... više

5. Hrvatski geološki kongres - 5th Croatian Geological Congress

klik

The Organizing Committee and the Scientific Committee of the 5th Croatian Geological Congres would like to thank all invited speakers, chairpersons, excursion leaders and participants for antoher succesfull conference. You have all made it possible for our time together to be pleasant, fun and creative. We hope that the lectures, poster presentations and field experience will bring you progress .................... više

“Čelična” Martina Ilijanić nastupila na Svjetskom prvenstvu u Ironmanu 70.3

klik

Martina Ilijanić, nekadašnja košarkašica, a nakon toga velika zaljubljenica u trčanje pa potom i triatlon, nastupila je 30. kolovoza 2015. godine na službenom Svjetskom prvenstvu u Ironmanu 70.3 u svojoj dobnoj kategoriji (od 30 do 34 godine starosti) u austrijskom turističkom resortu Zell am See. Ironman 70.3 je drugi najteži triatlon na svijetu – nakon klasičnog Ironmana, koji je, ne sumnjamo, sljedeća prepreka koju će Martina uspješno savladati. Ime aludira na njegovu duljinu u miljama, odnosno sastoji se od ukupno 70.3 milje plivanja, vožnje bicikla i trčanja – ili 113 kilometara!.................... više

Studenti RGNF-a pod vodstvom S. Mike dobitnici Rektorove nagrade

klik

Studenti Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta, Tomislav Brenko i Anja Jarić, dobitnici su Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015., za rad „Palelimnološka rekonstrukcija razvoja Modrog jezera kod Imotskog tijekom posljednjih 2 400 godina“. Rad je izrađen u Zavodu za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta, pod voditeljstvom mentora dr.sc. Slobodana Mike, naslovnog docenta na RGNF-u, na jezerskim sedimentima Modrog jezera, kao jedinstvenog hidrogeološkog i geomorfološkog fenomena krškog područja koji je do sada rijetko istraživan.................... više

PREZENTACIJA REZULTATA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

klik

Završna prezentacija ostvarenih rezultata u okviru projekta „RoofOfRock“ (http://www.roofofrock.eu/) za područje Zadarske županije održana je u 15. lipnja 2015. u Zadru, u organizaciji Razvojne agencije Zadarske županije – ZADRA NOVA. Hrvatski geološki institut (HGI) bio je angažiran na projektu kao vanjski ekspert za izvođenje geološkog dijela projekta na čitavom projektnom području Republike Hrvatske,................... više

Još jedna edukacijska geološka zbirka u nizu....

klik

Hrvatski geološki institut u sklopu svog znanstvenog edukacijskog djelovanja već nekoliko godina za redom priprema i postavlja geološke zbirke u Osnovnim i Srednjim školama u R. Hrvatskoj. Te zbirke predstavljaju geološku građu županije u kojoj se dotična škola nalazi ili geološku građu nekog područja u blizini.................... više

Korištenje i turistička valorizacija geotermalnih voda u Hrvatskoj

klik

Pregledni rad koji su objavile Staša Borović (Hrvatski geološki institut) i Izidora Marković (Institut za turizam) u časopisu Renewable and Sustainable Energy Reviews predstavlja trenutno stanje i mogućnosti korištenja geotermalnih voda i energije u Hrvatskoj................... više

U Opatiji održana 6. Hrvatska konferencija o vodama

klik

Od 20. do 23. svibnja 2015. godine u Opatiji je održana 6. Hrvatska konferencija o vodama, pod motom „ Hrvatske vode na investicijskom valu“. Organizatori su hrvatska strukovna društva i udruge koje se bave vodom, a glavni i tradicionalni pokrovitelj su Hrvatske vode................... više

KATASTROFALNI TSUNAMI POGODIO JADRAN PRIJE 66 MILIJUNA GODINA

klik

Iako zvuči senzacionalistički, ovaj naslov zapravo ima znanstvene temelje, budući da je originalni znanstveni rad na tu temu netom objavljen u prestižnom američkom i međunarodnom geoznanstvenom časopisu Geological Society of America Bulletin:
http://gsabulletin.gsapubs.org/content/early/2015/05/19/B31084.1.abstract.................. više

"Misli danas za bolje sutra" - dječji vrtić Sisak Stari

klik

U dječjem vrtiću Sisak Stari, 22. travnja 2015. godine održan je okrugli stol sa temom „Misli danas za bolje sutra“.
U dječjem vrtiću Sisak Stari već 20 godina i 7 generacija djeluje Eko skupina. I prije široke primjene pojam „odgoj i obrazovanje za održivi razvoj“ u Republici Hrvatskoj, djelovanje eko skupine vrtića bilo je usmjereno na učenje o važnosti očuvanja okoliša kroz brojne dječje aktivnosti i projekte.................. više

Doktorandica Dea Brunović dobila studentski projekt Innomara 2015

klik

Studentica doktorskog studija oceanologije Dea Brunović dobila je istraživački projekt njemačke tvrtke Innomar za 2015. godinu. Njezin projekt je jedan od 3 studentska projekta kojima je odobreno financiranje među više od 15 prijava za istraživanja unutar Europe................. više

Završetak projekta SNAP-SEE

klik

Projekt „Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi (SNAP-SEE)“, na kojem je Hrvatski geološki institut (HGI) sudjelovao kao jedan od ukupno 27 partnera iz 12 zemalja jugoistočne Europe i Turske, završen je u studenom 2014. godine................. više

Geokemijski atlas Siska

klik

Hrvatski geološki institut je u suradnji s gradom Siskom, a u sklopu pan-europskog projekta Geokemijske ekspertne grupe EuroGeoSurveys-a „Urban Geochemistry in Europa (URGE) – Soil, children, health“, proveo geokemijska istraživanja tla u urbanom dijelu Siska i u njegovoj ruralnoj okolici. Jedan od rezultata tih istraživanja je i Geokemijski atlas Siska koji je napisan na hrvatskom i engleskom jeziku................. više

Palinološka istraživanja - primjena u arheologiji

klik

U petak, 21. studenog 2014. godine dr.sc. Koraljka Bakrač je održala predavanje pod nazivom "Palinološka istraživanja - primjena u arheologiji" za studente arheologije................ više

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2013

klik

I ove godine tiskano je Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta (HGI) (ISSN 1846-629X). Urednik izvješća je dr. sc. Josip Terzić. Publikacija je tiskana u 400 primjeraka, a kao i prethodne dostupna je na web stranicama HGI................ više

Vode u kršu slivova Neretve i Cetine

klik

Ponosni smo što Vam možemo predstaviti novo izdanje Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta. Radi se o knjizi dr. sc. Ivana Sliškovića Vode u kršu slivova Neretve i Cetine................ više

GeoMapping

klik

Projekt GeoMapping – Istraživanje i promocija plitkog geotermalnog potencijala u Republici Hrvatskoj bavi se istraživanjem geotermalnih karakteristika plitkog podzemlja (do 100 m) na osam karakterističnih lokacija diljem Hrvatske za potrebe grijanja i hlađenja dizalicama topline................ više

Najava skupa SNAPSEE

klik

Institucije partneri na projektu “Sustainable Aggregates Planning in South East Europe (SNAP-SEE)” kao jednu od zadnjih aktivnosti tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta organiziraju međunarodnu konferenciju na temu održivog planiranja vezanog za mineralne sirovine i njegov kontekst u okviru mineralnih politika EU............... više

Dr. sc. Suzana Ilić - dobitnica godišnje nagrade Pilkington

klik

Dr. sc. Suzana Ilić, profesorica geografije iz Sveučilišta u Lancasteru, dobitnica je godišnje nagrade Pilkington za 2014. godinu kao najbolja profesorica Sveučilišta u Lancasteru. Nagradu je zaslužila kao voditelj sjajne terenske nastave koju vodi u Istri, u kojoj djelatnici HGI-a sudjeluju već desetak godina.............. više

Druge konzultacije u Zagrebu u okviru projekta SNAP-SEE

klik

U srijedu, 3. srpnja 2014. god. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održan je drugi po redu skup koji su zajednički organizirali Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine i Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju. Održane konzultacije s naslovom Izgradnja kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata u okviru su međunarodnog projekta „Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“............. više

Druge konzultacije u Zagrebu - projekt SNAP-SEE

klik

U organizaciji Hrvatskog geološkog instituta i Hrvatske gospodarske komore, Sektora za industriju, 3. srpnja 2014. god. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45 (dvorana I. kat), s početkom u 10:00 sati održati će se druge po redu konzultacije „Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“............. više

Geolozi iz Češke u službenoj posjeti HGI-u

klik

Na inicijativu veleposlanika Republike Češke u Republici Hrvatskoj, gospodina Martina Košatke, koji je također geolog, članovi udruge za ležišta mineralnih sirovina (ČALG – Češká asociace ložiskový geologů) posjetili su Hrvatski geološki insitut.................. više

„Škola mladih riječkih geologa 2014.“ – dodjela priznanja i nagrada

klik

U četvrtak, 10. travnja 2014. godine održana je svečana dodjela priznanja i nagrada za učenike koji su sudjelovali u projektu "Škola mladih riječkih geologa 2014." te za njihove mentore i ravnatelje škola-sudionika. Projekt je nastao.................. više

Završetak Hrvatsko – Japanskog projekta

klik

Projekt je započeo 2008. godine. Tijekom trajanja Projekta sudjelovalo je niz ustanova i pojedinaca i s japanske strane i s hrvatske strane. Važniji japanski partneri su bili: Sveučilište u Niigati (Niigata University – The Research Center for Natural Hazards and Disaster Recovery), Sveučilište u Kyotu .................. više

Klizišta podsljemenske urbanizirane zone s katastrom

klik

2006. godine Grad Zagreb je naručio od Hrvatskog geološkog instituta (ustanove koja od 1909. godine izrađuje sve vrste geoloških karata) detaljnu inženjerskogeološku kartu podsljemenske urbanizirane zone (DIGK) koja obuhvaća 172,76 km2.................. više

8. Sjednica Hrvatskog kartografskog društva

klik

14. veljače 2014. godine održana je 8. Sjednica Hrvatskog kartografskog društva u prostorima Hrvatskog geološkog instituta. Hrvatsko kartografsko društvo (HKD) je strukovna udruga kartografa i drugih osoba koje pokazuju posebno zanimanje za kartografiju. Hrvatski geološki institut je član Hrvatskog kartografskog društva.................. više

Sporazum sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom

klik

Nakon usuglašavnja, dana 3. veljače 2014. godine u Hrvatskom geološkom institutu (HGI) potpisan je Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji između HGI-a i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (RGNF).................. više

Memorandum o suradnji između Geološke Agencije Kosova i HGI-a

klik

Nakon višemjesečnih dogovora i uzjamnih posjeta, dana 30. siječnja 2014. godine potpisan je u Prištini Memorandum o suradnji u području geoloških znanosti između Geološke službe Kosova (GSK), Ministarstvo ekonomskog razvoja i Hrvatskog geološkog instituta (HGI), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.................. više

Geološka radionica u Eko-vrtiću Sisak Stari

klik

Hrvatski geološki institut (HGI) je u sklopu svojih aktivnosti popularizacije geologije u društvu preuzeo ulogu dvogodišnjeg kumstva nad Eko vrtićem Sisak Stari u Sisku. Tim povodom ekipa HGI-a u sastavu Ajka Šorša, Erli Kovačević Galović, Staša Borović, Jasminka Martinjak i Josip Halamić, posjetila je 18. prosinca 2013. godine dječji vrtić.................. više

Naftnogeološki potencijal Jadranskog podmorja

klik

Područje Jadrana najvećim dijelom geološki pripada Jadranskom predgorju (Adriatic foreland), smještenom između gorskih sustava Dinarida (kojima pripada i većina hrvatskih otoka) i Apenina (Italija).................. više

Obavijest o stupanju na snagu novih pravilnika

klik

Ministar gospodarstva na temelju članka 7. stavka 5, članka 146. i članka 171. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013) donio je nove pravilnike: Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija, Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima i Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina.................. više

Održano javno predstavljanje Rudarsko-geološke studije

klik

U prostorijama velike dvorane Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula, u utorak, 3. prosinca 2013. godine održano je javno predstavljanje Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije. ................ više

Početak novih paleolimnoloških istraživanja Vranskog jezera na Cresu

klik

U periodu od 17.-23.11.2013. godine istraživači Zavoda za mineralne sirovine (Slobodan Miko, Ozren Hasan), te Ivan Razum i Hrvoje Burić, boravili su na otoku Cresu u sklopu znanstvenog projekta koji financiraju Hrvatske vode, „Istraživanje paleorazina na Vranskom jezeru na Cresu“ (voditelj dr.sc. Saša Mesić)................ više

Geološka ekskurzija Crna gora, 29.5. - 2.6.2013.

klik

Od 29. svibnja do 2. lipnja 2013. Hrvatsko geološko društvo je organiziralo geološku ekskurziju kroz Crnu Goru na kojoj je sudjelovalo i deset zaposlenika Hrvatskog geološkog Instituta............... više

Održano predavanje za studente arheologije

klik

Dana 15.studenog 2013. godine u konferencijskoj dvorani Hrvatskog geološkog instituta, dr.sc. Koraljka Bakrač održala je predavanje za studente arheologije u sklopu kolegija „Arheologija bioloških ostataka“ koji vodi izv. prof. Zdravka Hincak s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.............. više

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2012

klik

I ove godine tiskano je Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta (HGI) (ISSN 1846-629X). Urednik izvješća je dr. sc. Josip Terzić. Publikacija je tiskana u 300 primjeraka, a kao i prethodne godine dostupna je na web stranicama HGI............. više

Skup o izgradnji kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja...

klik

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore, u petak, 25.10.2013. održan je skup u okviru međunarodnog projekta o održivom planiranju kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE): Izgradnja kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata. Skup su zajednički organizirali Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine i Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju............. više

HGI sudjeluje u EMODnet Geology projektu

klik

Hrvatski geološki institut zajedno sa Hrvatskim hidrografskim instituom jedan je od 36 partnera na projektu EMODnet-Geology koji je službeno je počeo 16. listopada 2013. i trajati će do 15. listopada 2016............. više

HGI sudjeluje u FP7 projektu Minerals4EU

klik

Istraživači HGI-a iz Zavoda za mineralne sirovine sudjeluju u nedavno (01.09.2013) pokrenutom dvogodišnjem projektu Minerals4EU koji vodi Kaija Juha (iz GTK-Finska geološka služba) u okviru sedmog okvirnog programa Europske Unije (CSA-aktivnosti koordinacije i podrške) u konzorciju sa 32 partnera od kojih su 26 nacionalne geološke službe............ više

Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)

klik

Skup o „Održivom planiranju kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“: Izgradnja kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata, koji će zajednički organizirati Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju i Hrvatski geološki institut održati će se dana 25.10.2013. godine............ više

Potpisan Sporazum o suradnji s Geološkim Zavodom Crne Gore

klik

U utorak, 23. srpnja 2013. godine u Podgorici potpisan je zajednički Sporazum o suradnji između Hrvatskog geološkog instituta-Hrvatske geološke službe (HGI-CGS) i Geološkog zavoda Crne Gore (GZCG)............ više

Poslovni razgovori s Kosovskom geološkom agencijom

klik

Na poziv Kosovske geološke agencije pri Ministarstvu ekonomskog razvoja Vlade Republike Kosova i vlasnika kompanije IMI Ballkanprojekt u vremenu od 8. do 10. srpnja 2013. godine ravnatelj Hrvatskog geološkog instituta-Hrvatske geološke službe (HGI-CGS), prof.dr.sc. Josip Halamić, dr.sc. Damir Slovenec, predstojnik Zavoda za geologiju i prof. Frok Prekpalaj, konzultant HGI-a boravili su u službenoj posjeti tim institucijama u Prištini.......... više

Održano predavanje u Hrvatskoj gospodarskoj komori 11. lipnja 2013.

klik

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Sektora za industriju - Udruženje industrije nemetala i građevinskog materijala i Hrvatskoga geološkog instituta (HGI) u utorak, 11. lipnja 2013., u dvorani Hrvatske gospodarske komore u Draškovićevoj ulici dr.sc. Dražen Navratil dipl. inž. geol. (HGI) održao je predavanje pod naslovom „Optimizacija eksploatacije tehničko-građevnog kamena i općenito inženjerskih zahvata u stijenskim masama korištenjem novih metoda“......... više

Prvi listovi Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50.000

klik

U organizaciji Hrvatskoga geološkog instituta (HGI) i Hrvatske gospodarske komore – Sektora za industriju (HGK), u petak, 12. travnja 2013., u Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore, održana je prezentacija prvih standardiziranih listova Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50 000........ više

Uspostava geološke zbirke u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana u Otočcu

klik

Osim znanstveno-istraživačkog rada u području geoznanosti i izrade geoloških karata svih vrsta i namjena, zadaća Hrvatskog geološkog instituta (HGI), kao javnog znanstvenog instituta u sustavu znanosti R. Hrvatske, je i približavanje geologije kao jedne od četiriju temeljnih grana prirodnih znanosti mlađim naraštajima i javnosti uopće........ više

Sporazum o suradnji između HGI-a i Geološkog zavoda Srbije

klik

Ravnatelj Hrvatskog geološkog instituta, prof.dr.sc. Josip Halamić, je 26. veljače 2013. godine u Beogradu, potpisao Sporazum o suradnji....... više

Geotermalna karta Republike Hrvatske 2012. godine

klik

Geotermalna karta Republike Hrvatske (GTK) je jedan od višegodišnjih znanstveno-istraživačkih projekata temeljne djelatnosti HGI....... više

Prezentacija nove OGK RH 1:50 000 - List Vis 3 i Biševo 1

klik

U petak, 8. veljače 2013. godine, na Hrvatskom geološkom institutu održana je prezentacija Osnovne geološke karte Republike Hrvatske 1:50 000 (OGK RH) - List Vis 3 i Biševo 1........ više

Sporazum o suradnji HGI-CGS i ŠGÚDŠ

klik

U prosincu 2012. potpisan je Sporazum o zajedničkoj suradnji i razmjeni informacija na području geoloških znanosti između Hrvatskog geološkog instituta (HGI-CGS) i Državnog geološkog instituta Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) iz Slovačke....... više

Internetska stranica Hrvatskog geološkog instituta u 2012. godini

klik

U 2012. web stranica je obogaćena novim sadržajima i krajem godine imala je 202 bogato ilustrirane podstranice s više od tisuću tristo fotografija i grafičkih ilustracija, u izradi kojih je sudjelovalo 30 autora.......više

Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 na Internetu

klik

U želji da rezultati temeljnih istraživanja koja provodi Hrvatski geološki institut (HGI) budu što lakše dostupni javnosti posjetiteljima naše internetske stranice omogućavamo da pregledavaju Geološku kartu Republike Hrvatske 1:300.000. ......više

Izdanja knjiga HGI u 2012.

Izdanja knjiga HGI

Nakon višegodišnjeg rada velikog broja stručnjaka HGI tiskane su Upute za izradu Osnovne geološke karte Republike Hrvatske M 1:50 000 (OGK RH M 1:50 000) i Geološka zbirka Zadarske županije u OŠ Bartula Kašića ...više

Stručni skup i radionica članova ŽSV nastavnika geografije

Stručni skup i radionica

U četvrtak, 22. studenog 2012. godine, u Hrvatskom geološkom institutu (HGI) održan je stručni skup i radionica članova Županijskog stručnog vijeća (ŽSV) nastavnika geografije dijela gimnazija Grada Zagreba. Skup je održan pod imenom „Geološki izvori znanja u funkciji nastave geografije“. Voditeljica ŽSV-a bila je profesorica Branka Buliga ...više

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2011

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2011

Kao i prethodnih 6 godina i ove je tiskano Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta (HGI) (ISSN 1846-629X). Urednik izvješća je dr. sc. Josip Terzić. Publikacija je tiskana u 300 primjeraka, a kao i prethodne dostupna je na web stranicama HGI. Na 82 stranice prezentiran je HGI s naglaskom na djelovanje u 2011 godini. ...više

Mladi čakovečki geografi posjetili HGI

Mladi geografi

U srijedu, 17. 10. 2012. godine, Hrvatski geološki institut (HGI) posjetili su učenici I. Osnovne škole Čakovec pod vodstvom prof. Danijele Perenc – Jaušovec. Budući da je razumijevanje fizičke geografije nemoguće bez geološke podloge, cilj je bio da se učenici upoznaju s geologijom ...više

Primjena spektralnih i difrakcijskih metoda u geologiji i arheologiji

Workshop

02. i 03.07.2012. na Hrvatskom geološkom institutu održan je Workshop pod nazivom „Primjena spektralnih i difrakcijskih metoda u geologiji i arheologiji“.
Workshop je organizirala udruga Nije Mudro Slovo i Hrvatski geološki institut. ...više

Radni sastanak direktora Geoloških službi Centralne Europe

Radni sastanak direktora Geoloških službi Centralne Europe

EuroGeoSurveys (EGS) je europsko udruženje 33 nacionalnih geoloških službi Europske Unije. Hrvatski geološki institut-Hrvatska geološka služba (HGI-CGS) je punopravni član tog udruženja od 2006. godine. ...više

Tradicionalna godišnja stručna ekskurzija HGI 2012.

Tradicionalna godišnja stručna ekskurzija HGI

U srijedu 13. lipnja 2012. zaposlenici Hrvatskog geološkog instituta bili su na tradicionalnoj godišnjoj stručnoj ekskurziji. Polazak je bio u 8 sati ispred zgrade Instituta. Veselo je druženje počelo već u autobusu, a nastavilo se i na prvom stajanju za jutarnju kavu. ...više

Otvorena je Geološka zbirka zadarske županije

Otvorena je Geološka zbirka zadarske županije

Nakon dvogodišnjeg rada i pripreme, 29. svibnja 2012. godine u OŠ Bartul Kašić u Zadru otvorena je Geološka zbirka zadarske županije, prva sistematizirana zbirka stijena u jednoj osnovnoj školi u R. Hrvatskoj. Geološku zbirku su na inicijativu prof. Dinka Marina osmislili djelatnici Hrvatskog geološkog instituta ...više

Znanstvenici u gostima - Europski tjedan geoparkova

Europski tjedan geoparkova

Tijekom obilježavanja Europskog tjedna geoparkova i projekta „Znanstvenici u gostima“ u Geoparku Papuk 25.svibnja, 2012.godine, djelatnica Hrvatskog geološkog instituta Dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse održala je predavanja i radionice o mikrofosilima miocena koji su pronađeni na području Požeštine.
Prvo predavanje i radionicu održala je u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi...više

Internetska stranica Hrvatskog geološkog instituta u 2011. godini

web

Internetska stranica Hrvatskog geološkog instituta je elektronički davatelj informacija o Institutu dostupan u svakom trenutku svima u svijetu. Stranica sadrži podatke o povijesti Instituta, njegovoj strukturi, djelatnostima, zaposlenicima, javnim dokumentima (natječaji, javna nabava, statut) te prikaze znanstveno istraživačkih projekata i značajnih istraživačkih projekata za tržište. više

Godišnja izvješća Hrvatskog geološkog instituta

godišnja izvješća

Publikacija „Godišnje izvješće“ Hrvatskog geološkog instituta izlazi već sedam godina. U njoj su kratkim i sažetim tekstovima opisane sve najvažnije aktivnosti instituta tijekom prethodne godine. Tekstovi se pišu kratko i sažeto, u što manje znanstvenom žargonu, kako bi na popularan način predstavili institutske aktivnosti, sa što većim brojem atraktivnih grafičkih priloga. više

Razgovori o suradnji HGI i geologa Bosne i Hercegovine

Razgovori o suradnji

Predstavnici Hrvatskog geološkog instituta, ravnatelj prof. dr. sc. Josip Halamić i dr. sc. Miron Kovačić su 2. i 3. veljače u Zvorniku posjetili Republički zavod za geološka istraživanja Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Cilj posjete bio je dogovor o suradnji na izradi geoloških karata .više

Geološke karte: istraživanje, izrada, kompilacija i baze podataka

geološka radionica

Nakon produljenja ugovora o suradnji HGI i Austrijske geološke službe, krajem prošle godine, prof. dr. sc. Josip Halamić, ravnatelj HGI i voditelj programa „Geološke karte Republike Hrvatske“, dogovorio je održavanje radionice o geološkim kartama. Radionica je održana u Zagrebu, 30. i 31. siječnja 2012. godine.više

Geologische Bundesanstalt i Hrvatski geološki institut

Geologische Bundesanstalt

U srijedu 14. prosinca 2011. godine u Beču je potpisan novi Sporazum o međuinstitucionalnoj suradnji između Geologische Bundesanstalt (GBA) (austrijska geološka služba) i Hrvatskoga geološkog instituta (HGI). Sporazum u ime GBA potpisao je direktor dr. Peter Seifert, a u ime HGI-a ravnatelj dr. Josip Halamić. U potpisanom sporazumu definiraju se i planiraju zajedničke aktivnosti na području geoznanosti u sljedećih pet godina. .više

Ženska ekipa HGI po četvrti put osvojila pehar

Nogomet ženski

Kišni ponedjeljak 12. prosinca 2011. uljepšala je, već tradicionalno, ženska reprezentacija HGI pobjedom protiv Ine u revijalnoj utakmici na kraju malonogometnog turnira „Gjuro Pilar“. Utakmica i dodjela nagrada uz domjenak održane su u objektima NK „Polet“ u Svetoj Klari.
Boje HGI ovaj put su branile Vedrana Sučić, Božica Habek, Zorka Devčić, Ines Galović, Erli Kovačević Galović, Mirela Žic, Nikolina Ilijanić, Tanja Funtek i Staša Borović. Savladale su protivnice rezultatom 3 : 0.više

Godišnje izvješće HGI za 2010. Godinu

Godišnje izvješće

Nedavno je iz tiska izašlo dvojezično (hrvatsko/englesko) „Godišnje izvješće 2010“. Na 96 stranica ove knjige u 33 priloga prikazani su: organizacijska struktura, poslovanje, rad organizacijskih jedinica, znanstveni projekti i bibliografija zaposlenika HGI u 2010 godini. U uvodniku ravnatelj HGI, dr.sc. Josip Halamić, ukratko opisuje prilike u kojima je HGI djelovao i koje su bile njegove glavne aktivnosti. Osim navedenog, godišnjak sadrži osvrte na 4. hrvatski geološki kongres i na rad web stranice HGI. Na izradi godišnjaka bilo je angažirano dvadesetak zaposlenika HGI, koji su autori priloga. Urednik godišnjaka je dr. sc. Josip Terzić. Bibliografska oznaka ovog izdanja HGI je ISSN 1846-629X. Godišnjak HGI dostupan je, kao i ranije izdani primjerci, u pdf obliku, na web stranici

U Pragu postavljanje memorijalne ploče Andriji Mohorovičiću

mohorovičić

Svjetski poznati meteorolog i seizmolog Andrija Mohorovičić studirao je u Pragu, gdje je 1878. godine završio studij matematike i fizike. Više institucija i organizacija iz Češke i Hrvatske željelo je obilježiti boravak našeg velikana u Pragu te je u Klementinumu, gdje je studirao, postavljena memorijalna ploča.više

Sporazumi o suradnji HGI i drugih institucija

suradnja

U svom radu HGI surađuje s mnogim institucijama, organizacijama i privrednim subjektima. S nekima od njih u prošle tri godine sklopljeni su dugogodišnji ili trajni sporazumi o suradnji. Najviše takvih sporazuma sklopljeno je s institucijama srodnima po struci: Geološkim zavodom Slovenije (GeoZS), Ljubljana, Slovenija; Geološkim institutom Mađarske (MÁFI), Budimpešta, Mađarska; više

Potpisan sporazum o poslovnoj suradnji između AZO i HGI

suradnja

Krajem srpnja 2011. u prostorijama HGI potpisan je sporazum o poslovnoj suradnji Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Hrvatskog geološkog instituta (HGI). Sporazumom obje su se strane obvezale surađivati u pripremi, obradi i razmjeni podataka u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša za potrebe praćenja i izvješćivanja više

Održana 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem

suradnja

Pod motom HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA u Opatiji je od 18. do 21. svibnja 2011. godine održana peta hrvatska konferencija o vodama.…više

Međunarodna konferencija o održivom gospodarenju kamenim agregatima

sarma

International Conference on Sustainable Aggregates Resource Management
1. Obavijest - First Announcement

Internetska stranica Hrvatskog geološkog instituta u 2010. godini

suradnja

Nova internetska stranica Hrvatskog geološkog instituta dostupna je javnosti od sredine 2009. godine. Prilikom njene izrade intencija je bila da ona bude suvremeni, elektronički davatelj informacija o Institutu dostupan u svakom trenutku svima u svijetu. Stranica sadrži podatke o povijesti Instituta, njegovoj strukturi, djelatnostima, zaposlenicima…više

Potpisan sporazum o suradnji između HGI i DHMZ

suradnja

Sporazum o suradnji između dviju institucija radi lakšeg protoka informacija u realizaciji znanstvenih projekata te u svrhu budućeg zajedničkog sudjelovanja na znanstvenim projektima. Potpisivanje sporazuma je još jedan korak prema boljem povezivanju znanstvenih organizacija više

U Briselu je potpisan Sporazum između EGS-a i United States Geological Survey

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys (EGS) je asocijacija koju čine 32 Europske geološke službe. Ona predstavlja oko 20.000 specijalista, geoznanstvenika, koji svojim radom rješavaju ili doprinose rješavanju raznovrsnih problema u području geoznanosti u Eurposkoj Uniji više

Što drugi kažu o 4. Hrvatsko geološkom kongresu

kongres

"Imam neke primjedbe odnosno prijedloge za budući kongres. Predlažem da se kongresni dio produži na barem 3 dana ....."
"Zbog obećavajućih programa ekskurzija, te u želji da ponovno sretnemo hrvatske kolege, više se nas, slovenskih geologa odlučilo za sudjelovanje na 4. Hrvatskom geološkom kongresu u Šibeniku. I nije nam žao.......". više

4. Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

kongres

U Šibeniku je 14. i 15. listopada 2010. godine u organizaciji Hrvatskog geološkog društva, Hrvatskog geološkog instituta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i INA - industrije nafte d.d. održan 4. Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. više

Kroz fliševe i prominske naslage sjeverne Dalmacije

ekskurzija B 3

Kao jedna od postkongresnih ekskurzija organizirana je dvodnevna ekskurzija kroz fliševe i prominske naslage sjeverne Dalmacije. Autori i vodiči ekskurzije bili su prof. dr. sc. Lubomir Babić, prof. dr. sc. Jožica Zupanič i dr. sc. Borna Lužar-Oberiter. Ukupno 11 hrvatskih i slovenskih geologa odlučilo se za ovu ekskurziju. više

Dinaridi: evolucija i recentni geotektonski odnosi

ekskurzija

U okviru 4. Hrvatskog geološkog kongresa od 11. do 13. listopada 2010. odvijala se predkongresna geološka ekskurzija kroz Dinaride Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U tom događanju sudjelovalo je 47 znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske, BiH, Slovenije, Austrije i Mađarske. više

Ekskurzija A 2

ekskurzija

Tema pretkongresne ekskurzije A2 bili su hrvatski Dinaridi, njihova geologija, hidrogeologija i mineralne sirovine koje se u njima nalaze. Voditelji ekskurzije bili su Tonći Grgasović, Tamara Marković, Vili Pencinger i Josip Terzić, a ukupno je bilo 27 sudionika. više

Prikaz odabranih lokaliteta na području srednje Dalmacije i Like

ekskurzija

Tema postkongresne ekskurzije B2 bila je prikazivanje odabranih lokaliteta s aspekta geološkog inženjerstva, hidrogeologije i geologije mineralnih sirovina na području Like i Dalmacije. Voditelji ekskurzije bili su Renato Buljan, Davor Pollak, Dražen Navratil, Josip Terzić, Željko Dedić, Ante Pavičić, Mladen Kuhta i Andrej Stroj, a prisustvovalo joj je 38 sudionika.više

IAEG kongres u Aucklandu na Novom Zelandu

kongres

Od 5 do 10 rujna 2010. Godine održao se 11 IAEG kongres u Aucklandu na Novom Zelandu. Kongres je trajao pet dana uključujući i jednodnevni obilazak terena u okolici Aucklanda. Predstavnici instituta aktivno su sudjelovali sa prezentacijama svojih radova. više

Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

godišnjak 2009

Godišnjak HGI za 2009 godinu - sadrži izvještaje o strukturi, zaposlenicima, aktivnostima i poslovanju  Instituta u 2009. godini te realizaciji projekata. više

Geološka karta RH 1:300.000 BESPLATNO

besplatno geološka karta

Povodom 100-te obljetnice Hrvatskog geološkog instituta, geološka karta RH 1:300.000 i Tumač poklanjaju se svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i hrvatskim školama u inozemstvu.više

Pola godine novih internet stranica Hrvatskog geološkog instituta

Nove internet stranice

Prva Internetska stranica Hrvatskog geološkog instituta načinjena je prije pet godina. Kako je bila siromašna sadržajem i slabo posjećena, odlučeno je da se u okviru proslave 100 godina HGI-a izradi nova Internet stranica.više

Stručna ekskurzija u Donju Stubicu

kskurzija

Dana 29. travnja 2010. 70 djelatnica i djelatnika Hrvatskog geološkog instituta sudjelovalo je na geološkoj ekskurziji u području Donje Stubice.više

HGI-ovci nastupili na utrci '162 stube' u Zagrebu

Utrka 162 stube

Nikolina Ilijanić osvojila je drugo mjesto u konkurenciji seniorki na utrci '162 stube' koja je u subotu 13.02.2010 održana u Zagrebu sa vremenom 00:18:23 više

Prvi otvoreni skup o održivom gospodarenju kamenim agregatima

sarma

Prvi otvoreni skup o održivom gospodarenju kamenim agregatima održao se je u Splitu, u Hotelu „Park“, 03.02.2010. Skup su zajednički organizirali Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva RH, Uprava za rudarstvo, Ministarstvo gospodarstva Bosanskohercegovačke županije te Hrvatski geološki institut više

Natječaj za izbor na radno mjesto viši stručni savjetnik

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za izbor na radno mjesto viši stručni savjetnik (informatičke struke) m/ž – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci. Uvjeti: završena VSS informatičkog smjera više

Uspostava geološke zbirke u osnovnoj školi „Bartula Kašića“ u Zadru

Uspostava geološke zbirke

Krajem 2009. godine djelatnici Hrvatskoga geološkog instituta, dr. sc. Mirko Belak i dr. sc. Josip Halamić, na inicijativu i u suradnji s prof. Dinkom Marinom, započeli su rad na uspostavi geološke zbirke zadarske županije u osnovnoj školi „Bartul Kašić“ u Zadru. više

Geotermalne i mineralne vode Republike Hrvatske - poziv

Geotermalne i mineralne vode Republike Hrvatske

Poziv na predstavljanje knjige urednika dr. sc. Antuna ŠIMUNIĆA
GEOTERMALNE I MINERALNE VODE REPUBLIKE HRVATSKE
Predstavljanje će biti održano u muzeju „Mimara”, Rooseveltov trg 5, Zagreb, u četvrtak 14. siječnja 2010. godine s početkom u 13.00 sati. više

Otvoreni skup o održivom gospodarenju kamenim agregatima

održivo gospodarenje kamenim agregatima

Prvi otvoreni skup o održivom gospodarenju kamenim agregatima održat će se u Splitu, Hotel Park, 03. 02. 2010. sa početkom u 10 sati. više

Natječaj za radno mjesto viši znanstveni suradnik/ica

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za izbor na radno mjesto na pet godina:
viši znanstveni suradnik/-ica ili više, 1 izvršitelj - na projektu "Osnovna hidrogeološka karta RH". više

Natječaj za radno mjesto tehnički suradnik

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za izbor na radno mjesto tehnički suradnik m/ž.

Jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rok više

Nova pobjeda ženske reprezentacije HGI

Pobjeda nogometašica

Nogometašice HGI 15. prosinca 2009. zagrijale su atmosferu u hladnoj dvorani zagrebačkog Velesajma pobijedivši suparnice iz Ine visokim rezultatom 5 : 1. Utakmica je protekla u izvrsnoj atmosferi uz veoma korektno i sportsko ponašanje igračica te glasno bodrenje vjernih navijača. više

Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta

Natječaj znanstvenici

Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta" na pet godina:
1) znanstveni suradnik/-ica, 1 izvršitelj – na projektu „Osnovna geološka karta RH 1:50.000“.
2) viši znanstveni suradnik/-ica ili više, 1 izvršitelj - na projektu "Osnovna geološka karta RH 1: 50.000". više

Dan otvorenih vrata Hrvatskog geološkog instituta

Dan otvorenih vrata

U četvrtak, 5. studenog 2009. godine HGI je otvorio svoja vrata svima koji su željeli saznati što i kako se u Institutu radi. Cilj ovog događanja bio je da se najširoj javnosti pruži mogućnost uvida u djelatnosti HGI, koji je javni znanstveni institut.
više

SARMa

SARMa

Projekt SARMa službeno započeo 15. lipnja, 2009 u Bolonji, u Italiji.


http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia_en/News/2009_01_sarma_meeting.htm

Natječaj za znanstvene novake

Natječaj za novake

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT raspisuje NATJEČAJ za izbor znanstvenih novaka (m/ž) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektima:
1) 181-1811096-1790 "Geotermalna karta Republike Hrvatske" - 1 novak
2) 181-1811096-1795 "Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske" - 1 novak
više

Središnja svečanosti obilježavanja 100 godina HGI

središnja svečanost

Središnjoj svečanosti obilježavanja 100 godina Hrvatskog geološkog instituta održanoj 3. srpnja nazočio je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Svečanosti koja je održana u dvorani INA- Naftaplina u Šubićevoj ulici u Zagrebu također su bili nazočni predstavnici vlade RH, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagrebačkog sveučilišta, gosti iz inozemstva, predstavnici organizacija s kojima HGI ima dugogodišnju plodnu suradnju, te brojni nekadašnji i sadašnji zaposlenici HGI.
više

Geološka ekskurzija Abruzzi 2009

ABRUZZI 2009

Od 10. do14. lipanj 2009. četiri geologa HGI sudjelovalo je u geološkoj ekskurziji u područje Abruzza u središnjem dijelu Italije. Ekskurziju su organizirali Hrvatsko geološko društvo, Hrvatska udruga naftnih inžinjera i geologa i Sekcija za geologiju, geofiziku i geokemiju ZVN HAZU. Stručni vodiči ekskurzije su bili Sanjin Grandić, Slobodan Kolbah i Željko Krušlin s hrvatske strane, te talijanski domaćini prof. Paolo Scandone i prof. Etta Petacci.
više

Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata rijeke Drave

U okviru bilateralnog projekta „Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave (Austrija, Slovenija, Hrvatska) na temelju mineraloško-mikrokemijske fazne analize - dopuna metode geokemijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji“ održana je zajednička radionica u Varaždinu od 6. do 8. svibnja 2009. godine.
više

Izložba "Fossil art"

fossil art izložba

Izložba dolazi u Hrvatsku u okviru proslave 100. obljetnice Hrvatskoga geološkog instituta, a ostvarena je u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom iz Zagreba i Prirodoslovnim muzejom Rijeka.
više

Bibliografija zaposlenika HGI

Povodom 100. godišnjice Hrvatskog geološkog istituta, u pripremi je i bibliografija zaposlenika instituta.

više

Dokumentacija za nabavu osobnih automobila


hgi