Home > Institut > Novosti : Obavijest o stupanju na snagu novih pravilnika vezanih za mineralne sirovine i izradu rudarsko-geoloških studija

Obavijest o stupanju na snagu novih pravilnika vezanih za mineralne sirovine i izradu rudarsko-geoloških studija

Za Novosti:

Željko Dedić, dipl.ing. geologije

 

Ministar gospodarstva na temelju članka 7. stavka 5, članka 146. i članka 171. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013) donio je nove pravilnike: Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija, Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima i Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina. Pravilnici se također mogu pročitati i preuzeti u Narodnim novinama broj: 142/2013 od 02.12.2013.

 

 1. Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija, kojim se određuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju rudarsko-geološke studije, sadržaj rudarsko-geološke studije, način izrade rudarsko-geološke studije i donošenje rudarsko-geološke studije.

   

                                                         pravilnik

   

 2. Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima, kojim se određuju ustroj i način vođenja Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja Bilance stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske, način vođenja evidencije o svim rudarskim gospodarskim subjektima, način vođenja evidencije o traženim istražnim prostorima i/ili eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja registra istražnih prostora mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja registar utvrđenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja zbirke isprave istražnih prostora i/ili eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja popisa rudarskih gospodarskih subjekta.

   

                                                         pravilnik

   

 3. Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kojim se određuje sadržaj prijedloga fizičke osobe ili pravne osobe za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru, jamstva za troškove sanacije istražnog prostora, izvješća o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru, zahtjev ovlaštenika istražnog prostora za utvrđivanje eksploatacijskog polja, zahtjev ovlaštenika eksploatacijskog polja za davanje koncesije, imenovanje odgovornog voditelj izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina, jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja i neispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji, obveze rudarskih gospodarskih subjekata i prekršajne odredbe.

   

                                                         pravilnik