Home > Institut > novosti

Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta

Zagreb, 11. studenoga 2009. god.

«NARODNE NOVINE»
10 000 ZAGREB

Molimo Vas da u «Narodnim novinama» objavite oglas sljedećeg sadržaja:

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Zagreb, Sachsova 2, u skladu s čl. 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstvena radna mjesta "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta" na pet godina:
1) znanstveni suradnik/-ica, 1 izvršitelj – na projektu „Osnovna geološka karta RH 1:50.000“.
2) viši znanstveni suradnik/-ica ili više, 1 izvršitelj - na projektu "Osnovna geološka karta RH 1: 50.000".

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici za točku 1. trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dodatne uvjete propisane čl. 46. Statuta Instituta.

Uz prijavu za natječaj za točku 1. treba priložiti:

  1. životopis i domovnicu
  2. odluku o posljednjem izboru u znanstveno zvanje sukladno čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  3. dokaze o dodatnom uvjetu – iskustvo u programiranju, rukovođenju i izvođenju istraživanja na navedenom projektu.

Prijave s potrebnim podacima treba poslati do 26 studenoga 2009. godine u zatvorenim omotnicama s naznakom «za natječaj – za radno mjesto pod točkom 1 ili točkom 2».
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

R A V N A T E L J 

Dr. sc. Josip Halamić, dipl. ing. geol.