Home > Institut > novosti

Natječaj za radno mjesto viši znanstveni suradnik/-ica

                                                                                                  Zagreb, 08. siječnja 2010. god.

 

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Zagreb, Sachsova 2, u skladu s čl. 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta" na pet godina:
viši znanstveni suradnik/-ica ili više, 1 izvršitelj - na projektu "Osnovna hidrogeološka karta RH ".

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dodatne uvjete propisane čl. 46. Statuta Instituta.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

  1. životopis i domovnicu
  2. odluku o posljednjem izboru u znanstveno zvanje sukladno čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  3. dokaze o dodatnom uvjetu – iskustvo u programiranju, rukovođenju i izvođenju istraživanja na navedenom projektu.

Prijave s potrebnim podacima treba poslati do 20. siječnja 2010. godine u zatvorenim omotnicama s naznakom «za natječaj – za znanstveno radno mjesto ».
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

 

R A V N A T E L J

Dr. sc. Josip Halamić, dipl. ing. geol