Home > Institut > novosti

Natječaj za izbor na radno mjesto viši stručni savjetnik

.                                                                        Zagreb, 07. siječnja 2010. god

 

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Zagreb, Sachsova 2, u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama za "popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta" raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto: viši stručni savjetnik (informatičke struke) m/ž – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završena VSS informatičkog smjera

"Prednost imaju kandidati sa znanjem i iskustvom održavanja Microsoft  Servera 2003/2008, MS SQL 2005/2008., poznavanjem rada sa ESRI SDE bazama i održavanjem web stranice."

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis i domovnicu
  2. preslik diplome

Plaća prema uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (koeficijent 1.57 - cca 6.000,00 kn netto).

Prijave na natječaj podnose se do 12. veljače 2010. godine u zatvorenima omotnicama s naznakom “za natječaj – viši stručni savjetnik”.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Ravnatelj

Dr. sc. Josip Halamić, dipl. ing. geol.