Home > Institut > novosti : U Opatiji održana 6. Hrvatska konferencija o vodama

U Opatiji održana 6. Hrvatska konferencija o vodama

Za Novosti
Dr.sc. Nikolina Ilijanić

 

Od 20. do 23. svibnja 2015. godine u Opatiji je održana 6. Hrvatska konferencija o vodama, pod motom „ Hrvatske vode na investicijskom valu“. Organizatori su hrvatska strukovna društva i udruge koje se bave vodom, a glavni i tradicionalni pokrovitelj su Hrvatske vode. Otvorio ju je predsjednik Nacionalnog vijeća za vode i izaslanik Hrvatskog sabora gospodin Igor Dragovan. Prilikom otvorenja konferencije, prisutnima se obratio i pomoćnik ministra poljoprivrede za vodno gospodarstvo Dražen Kurečić, predsjednik Organizacijskog odbora konferencije Danko Holjević, gradonačelnik Opatije Ivo Dujmović, izaslanik Župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula i generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić.

 

6. Hrvatska konferencija o vodama, Opatija

 

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji donijelo je nove izazove pred vodno gospodarstvo. Tijekom dvodnevne konferencije stotinjak znanstvenika i stručnjaka svih profila koji se bave problematikom voda raspravljali su o tijeku napretka i ispunjavanja dogovorenih ciljeva te preuzetih obveza iz pristupnog ugovora Republike Hrvatske s Europskom unijom po pitanju vodnoga gospodarstva. Tema pod kojom se održava konferencija odabrana je zbog ciklusa intenzivnog ulaganja u pripremu i provedbu projekta vodnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj kojom se žele dostići standardi Europske unije. Naročito je intenzivan razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i javne vodoopskrbe. Jedna od važnijih ciljeva je i povećanje funkcionalnosti sustava zaštite od poplava te ostalih štetnih djelovanja voda, te se u okviru konferencije održao okrugli stol na temu zaštite od poplava. Predviđen je veliki napredak i kod navodnjavanja koje se u Hrvatskoj razvija u posljednjih 10 godina. Značajno je proširen opseg praćenja stanja voda (monitoring). U sklopu konferencije održani su i prigodni programi za djecu na temu voda – promocijsko ekološka akcija s u poznavanjem i primjenom efektivnih mikroorganizama u zaštiti okoliša.

 

Na konferenciji su sudjelovali znanstvenici i stručnjaci iz HGI iz Zavoda za mineralne sirovine koji se bave paleolimnološkim istraživanjima, koja se temelje na istraživanju jezerskih sedimenata i rekonstrukciji paleookoliša jezera i promjenama koje su se desile u jezeru tijekom prošlosti (klimatske promjene i antropogeni utjecaj). Prezentirani su znanstveni projekti koje su financirale Hrvatske vode:
„Istraživanje geneze i paleorazina na Vranskom jezeru na Cresu“ (Nikolina Ilijanić, Daria Čupić, Slobodan Miko, Saša Mesić, Ozren Hasan, Siniša Širac, Koraljka Bakrač, Valentina Hajek Tadesse) na poster sekciji;

 

„Istraživanje geneze i paleorazina na Vranskom jezeru na Cresu“, Dr. sc. Nikolina Ilijanić

 

„Paleolimnološka istraživanja Baćinskih jezera – jezero Crniševo“ (Nikolina Ilijanić, Slobodan Miko, Ozren Hasan, Daria Čupić, Saša Mesić, Siniša Širac, Tamara Marković, Martina Šparica Miko, Alena Vlašić), predavanje.

 

Također je predstavljen hidrogeološki projekt u okviru Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013, koje se sufinancira sredstvima EU preko Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA): „Projekt ISTRA-HIDRO, održivo upravljanje prekograničnim podzemnim vodama između Tršćanskog i Kvarnerskog zaljeva“ (Mladen Kuhta, Želimir Pekeš, Natalija Matić, Željka Brkić).