Home > Institut > Geoportal > Knjige i časopisi: Izdanja knjiga HGI u 2012

Izdanja knjiga HGI u 2012.

Za Novosti
Dr.sc. Miron Kovačić
Urednik web stranice HGI

 

Upute za izradu Osnovne geološke karte Republike Hrvatske M 1:50 000

Nakon višegodišnjeg rada velikog broja stručnjaka HGI tiskane su Upute za izradu Osnovne geološke karte Republike Hrvatske M 1:50 000 (OGK RH M 1:50 000). Urednik i glavni autor knjige je dr.sc. Tvrtko Korbar, a suautori su: dr.sc. Avanić Radovan, dr.sc. Koraljka Bakrač, dr.sc. Mirko Belak, Stanislav Bergant, Vlatko Brčić, Mihovil Brlek, Ladislav Fuček, dr.sc. Tonći Grgasović, dr.sc. Anita Grizelj, dr.sc. Josip Halamić, dr.sc. Ivan Hećimović, dr.sc. Marija Horvat, dr.sc. Domagoj Jamičić, dr.sc. Georg Koch, dr.sc. Dubravko Matičec, Nenad Oštrić, mr.sc. Damir Palenik, dr.sc. Damir Slovenec i Ajka Šorša.
Sadržaj knjige je podijeljen u jedanaest poglavlja. Nakon kratkog Predgovora i Uvoda slijedi treće poglavlje Stratigrafska nomenklatura podijeljeno na devet podpoglavlja u kojima se daju definicije i objašnjavaju vrste litostratigrafskih jedinica te procedure za njihovu uspostavu i reviziju. U četvrtom najopsežnijem poglavlju knjige, prikazana je metodologija izrade geološke karte. Ovo poglavlje podijeljeno je na četiri dijela: Istraživanje sedimentnih stijena, Istraživanje magmatskih stijena, Istraživanje metamorfnih stijena i Istraživanje kvartarnih naslaga. U tim podpoglavljima opisan je način istraživanja i kartiranja pojedinih vrsta stijena te njihova klasifikacija. U petom poglavlju pod naslovom Terenski dnevnik opisan je elektronički terenski dnevnik, njegov sadržaj i način korištenja. Slijedi poglavlje Izrada Lista OGK RH u kojem je definiran sadržaj geološke karte M 1:50 000. U sedmom poglavlju opisano je čuvanje i arhiviranje materijalne dokumentacije, a u osmom sadržaj i način izrade Tumača OGK RH M 1:50 000. U kratkom devetom poglavlju definiran je način recenziranja i javnog predstavljanja karte. Sadržaj i zaštita elektroničkih baza podataka OGK RH vrlo kratko su opisani u desetom poglavlju. U posljednjem jedanaestom poglavlju definirani su način objavljivanja rezultata istraživanja i autorstvo, dostupnost rezultata istraživanja te arhiviranje, čuvanje i zaštita podataka i kartografskog materijala.
Na kraju knjige, u prilozima na 59 stranica prikazane su brojne ilustracije na kojima se nalaze: pregledi listova topografskih karata Hrvatske, primjeri grafičkih prikaza, stratigrafske i litostratigrafske klasifikacije, klasifikacije različitih vrsta stijena, kratice te mnogobrojne oznake i simboli koji se nalaze na geološkoj karti.
Poseban prilog uz knjigu je ogledni primjerak OGK RH M 1:50 000 list CRES 2  (u smanjenom mjerilu), koji je načinjen prema standardima definiranim u Uputama. Treba napomenutu da je ovaj ogledni primjerak ujedno i prvi list OGK RH M 1:50 000 koji je dostupan javnosti.
Iako je ova knjiga namijenjena prvenstveno onima koji izrađuju Osnovnu geološku kartu RH, ona će itekako biti korisna i onima koji će se tom kartom koristiti. Osim toga, Upute za izradu Osnovne geološke karte RH mogu poslužiti i kao priručnik studentima geologije.

radionica

Upute za izradu Osnovne geološke karte RH M 1:50 000
Urednik: Tvrtko Korbar
Nakladnik: Hrvatski geološki institut, 2012
131 str., tvrdi uvez
ISBN: 978-953-6907-25-0
Cijena: 150,00 kn

 

Geološka zbirka Zadarske županije u OŠ Bartula Kašića

Knjiga Geološka zbirka Zadarske županije u OŠ Bartula Kašića plod je rada grupe autora. Iz Hrvatskog geološkog instituta to su: prof.dr.sc. Josip Halamić, dr.sc. Mirko Belak, Ajka Šorša i Ladislav Fuček te Marin Dinko, mag.hist. i mag. geol. iz OŠ Bartula Kašića iz Zadra.
U Uvodu je objašnjeno značenje geologije kao grane prirodnih znanosti, opisano je kako je nastala zbirka, a zatim su predstavljeni OŠ Bartula Kašića i Hrvatski geološki institut. U drugom poglavlju opisana su geološka razdoblja planeta Zemlje, a u trećem petrologija magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Kratak pregled geologije Republike Hrvatske koji je podijeljen u dva podpoglavlja (Panonski prostor i Dinaridsko-primorski prostor) predstavljen je u četvrtom poglavlju. U petom poglavlju opisana je geologija Zadarske županije, županije u kojoj se nalazi OŠ Bartula Kašića. Slijedi detaljan opis 43 izloška Geološke zbirke. Manji dio (18) izložaka su najzanimljivije stijene s područja cijele Hrvatske, a veći dio (25) su stijene s područja Zadarske županije.
Knjiga je bogato ilustrirana grafičkim prilozima i fotografijama u boji, a tekst je napisan vrlo stručno. Zbog složenosti opisivane materije bilo bi korisno da se na kraju nalazi objašnjenje manje poznatih pojmova, ovako će čitatelji „osnovci“ pa i srednjoškolci ponekad morati posegnuti za rječnikom stranih riječi ili pak kakvim udžbenikom geologije. Po svom sadržaju i kvaliteti ova knjiga može biti dopuna nastavnom materijalu za osnovne škole, a također i kao dopuna nastavnom materijalu za srednje škole koje su usmjerene prema prirodnim ili tehničkim znanostima.

 

radionica

Geološka zbirka Zadarske županije u OŠ Bartula Kašića
Halamić Josip et al.
Nakladnici: Hrvatski geološki institut i OŠ Bartula Kašića, 2012
97 str., ilustr.
ISBN: 978-953-6907-24-3