Home > Institut > Novosti : Završetak Hrvatsko – Japanskog projekta „Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda od klizišta i poplava u Hrvatskoj“

Završetak Hrvatsko – Japanskog projekta „Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda od klizišta i poplava u Hrvatskoj“

 

     Projekt je započeo 2008. godine. Tijekom trajanja Projekta sudjelovalo je niz ustanova i pojedinaca i s japanske strane i s hrvatske strane. Važniji japanski partneri su bili: Sveučilište u Niigati (Niigata University – The Research Center for Natural Hazards and Disaster Recovery), Sveučilište u Kyotu (Kyoto University – Disaster Prevention Research Institute) i Međunarodni konzorcij za klizišta (International Consortium on Landslides). Važniji hrvatski partneri su bili: Sveučilište u Zagrebu (Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Agronomski fakultet), Sveučilište u Rijeci (Građevinski fakultet), Sveučilište u Splitu (Građevinski fakultet) i Hrvatski geološki institut. Cilj projekta je bio razvoj mjera za ublažavanje nepogoda koji se mogu koristiti u urbanom planiranju. Aktivnosti unutar Projekta su prvotno bile organizirane u tri radne grupe (WG1-Landslide Working Group, WG2-Flash Flood and Debris Flow Working Group, WG3-Hazard Mapping and Land-use Guidelines Working Group), a naknadno je izdvojena i četvrta radna grupa za područje Splita (WG4) koja je pokrivala sve tri djelatnosti ali za područje Dalmacije.

 

     Pilot područja za radnu grupu 1 (WG1) u Podsljemenskoj zoni u Zagrebu je klizište Kostanjek), a u Rijeci klizište Grohovo te klizišta u Vinodolskoj dolini. Na tim lokacijama postavljena je mjerna oprema, za razvoj sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje, mjereni su meteorološki i hidrološki parametari na odabranim slivovima (pilot područja u blizini Rijeke i Splita). Dobiveni rezultati korišteni su za modeliranje i razvoj sustava za rano upozoravanje na tim pilot područjima, a na pilot području kod Omiša za procjenu opasnosti od odrona.

 

     U sklopu Projekta su održane i četiri međunarodne radionice: u Dubrovniku (2010. godine), u Rijeci (2011. godine), u Zagrebu (2013. godine) i u Splitu (2013. godine). Iz hrvatske je niz mlađih istraživača završio specijalističke studijske boravke u Japanu, a niz starijih istraživača u više navrata je posjetilo mjerodavne japanske institucije radi razmjene znanja i iskustva. Također je niz japanskih stručnjaka boravilo u više navrata u hrvatskoj radi prijenosa iskustva, postavljanja mjerne opreme i lakše implementacije takvog sustava u već postojeće sustave. Unatoč tomu što je Projekt službeno završio mjerenje i sakupljanje podataka na odabranim pilot područjima se nastavlja, te će se i ti prikupljeni podaci koristiti ubuduće, u svrhu ublažavanja prirodnih nepogoda.

 

     Svećani završetak hrvatsko – japanskog projekta održan je u MZOS i u Hrvatskom geološkom institutu.

 

Nekoliko fotografija vezanih uz završetak Hrvatsko - Japanskog projekta možete pogledati u fotogaleriji ispod.