Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju > Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka istraživanja

Definiranje hidrogeoloških odnosa, pojavljivanje i obnavljanje podzemnih voda zahtijeva, osim uobičajenog hidrogeološkog kartiranja, uspostavu motrenja podzemnih voda, određivanje njihovog fizikalno-kemijskog sastava, te trasiranje tokova podzemnih voda. Mjerenja se provode suvremenom opremom, uzorci podzemnih voda analiziraju se u hidrokemijskom laboratoriju Zavoda, a podaci obrađuju suvremenim metodama. U istraživanju krških područja važnu ulogu imaju speleološka istraživanja koja već duži niz godina čine značajan segment pri kompleksnom izučavanju geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke problematike. Hidrogeološka kartografija, koja se intenzivno počela razvijati sredinom XX. stoljeća, ima važnu ulogu u prezentiranju rezultata istraživanja.
Djelatnost istraživača hidrogeologa usmjerena je na istraživanja u okviru projekta Osnovna hidrogeološka karta RH, te na brojnim ugovorenim projektima za neposredne naručitelje.

Ugovoreni projekti za neposredne naručitelje naših usluga

U posljednjih nekoliko godina mogu se izdvojiti sljedeći:

 • Hidrogeološka istraživanja priobalnog izvora Kristal u Opatiji
 • Hidrogeološka istraživanja za potrebe regionalnog vodovoda Moslavačke Posavine,
 • Hidrogeološka istraživanja na području izvorišta Koreničko vrelo,
 • Hidrogeološka istraživanja na području vrela Baških Oštarija,
 • Hidrogeološka istraživanja na području crpilišta Pašino vrelo u Kostajnici,
 • Hidrogeološka istraživanja na području MO Čara na Korčuli,
 • Hidrogeološka istraživanja na Papuku,
 • Karakterizacija cjelina podzemnih voda prema Okvirnoj direktivi o vodama Europske Unije,
 • Izrada prijedloga zaštitnih zona na području izvorišta „Velika i Mala Reka“ – Sv. Ivan Zelina, Ivanščice i Ravne gore, izvora Ljuta u Konavlima,  crpilište Vratno kod Križevaca, izvora Lička Jasenice, izvorišta Miljacka
 • Hidrogeološka istraživanja na području Like i Gacke
 • Izrada hidrogeološke karte Zagrebačke županije
 • Hidrogeološka istraživanja na području Daruvara
 • Hidrogeološka istraživanja na području crpilišta regionalnog vodovoda istočne Slavonije u Sikirevcima
 • Hidrogeološka istraživanja na lokalitetu Osijek Vojakovački (područje Kalnika)
 • Geotermijske značajke i mogućnost korištenja geotermalne energije u području općine Lopar – otok Rab
 • Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik. Dionica: Bisko - Šestanovac. Inženjerskogeološki istraživački radovi.
 • Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik. Dionica: Šestanovac - Zagvozd. Inženjerskogeološki istraživački radovi.
 • Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik. Dionica: Zagvozd - Ravča. Inženjerskogeološki istraživački radovi.
 • Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Ravča-Ploče. Inženjerskogeološki istraživački radovi.
 • Jadranska autocesta, dionica Senj – Žuta Lokva. Inženjerskogeološki istraživački radovi.
 • Pristupne ceste na kopnu i poluotoku Pelješcu prema budućem mostu. Inženjerskogeološki istraživački radovi.
 • Detaljna inženjerskogeološka karta Podsljemenske urbanizirane zone – faza 1
 • Studija utjecaja na okoliš željezničke pruge Zagreb – Rijeka, dionica Karlovac – Krasica. Hidrogeologija i inženjerska geologija
 • Studija utjecaja na okoliš. Jadranska autocesta sektor Šestanovac-Ploče. Dionica Ravča-Ploče. Hidrogeologija i inženjerska geologija
 • Željeznička pruga Zagreb-Rijeka. Inženjerskogeološki istraživački radovi.
 • Izvještaj o inženjerskogeološkom snimanju i označavanju nestabilnih blokova na utjecajnom području tunela "Brzet" kod Omiša
 • Definiranja novog eksploatacijskog polja za dobivanje mineralne sirovine potrebne za proizvodnju cementa u kamenolomima Sv. Jure i Sv. Kajo ponad Kaštelanskog zaljeva. Inženjerskogeološki i hidrogeološki istraživački radovi.