Home > Institut > novosti

Održivo gospodarenje kamenim agregatima

SARMa

Prvi otvoreni skup o održivom gospodarenju kamenim agregatima održat će se u Splitu, Hotel Park, 03. 02. 2010. sa početkom u 10 sati.  

Skup zajednički organiziraju Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva, Uprava za rudarstvo, Ministarstvo gospodarstva Bosanskohercegovačke županije te Hrvatski geološki institut u sklopu međunardnog projekta SARMa (Sustainable Aggregates Resource Management).

Ciljevi skupa je prikaz pristupa ostvarivanju održivog gospodarenja kamenim agregatima na temelju današnjeg stanja u djelatnosti i problema vezanih razvoja gospodarenja mineranim sirovinama kroz zakonodavne okvire (predavanje dr.sc. D. Krasića), strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama (prof.dr.sc. G. Durn), izrade studija gospodarenja i potencijalnosti mineralnih sirovina na razini županija (dr.sc. S. Miko), društveno odgovorno gospodarenje mineralnim sirovinama (g. P. Mikulčić) studije utjecaja na okoliš i eksploatacija mineralnih sirovina (dr. sc. D. Rumenjak) te koegzistencija nacionalna ekološke mreže i eksploatacije (mr.sc. N. Trenc). Predavanje o iskustivam i stanju na prostoru Bosanskohercegovačke županije prikazat će g. Z. Brešić, a projekt SARMa-u i njegove ciljeve, voditelj projekta dr.sc. Slavko Šolar iz Slovenije. U sklopu skupa predviđa se rasprava o sadašnjem stanju i problemima vezanim za gospodarenje mineralnim sirovinama uključivanjem svih aktera u sustavu upravljanja mineralnim sirovinama (državne uprave, istraživača, proizvođača i prostornih planera) te razmjenom iskustva. Nakon skupa,  04. i 05. 02. održat će radni sastanak partnera na projektu SARMa uz sudjelovanje 50-tak stručnjaka iz Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Albanije, Grčke, Bosne i Hercegovine te Hrvatske.  Na random sastanku će se također raspravljati o usklađivanju pristupa održivom gospodarenju kamenim agregatima, uključivanjem svih aktera u sustavu upravljanja mineralnim sirovinama (državne uprave, istraživača, proizvođača i prostornih planera), razmjena iskustva i uspostava regionalnog centra za održivo gospodarenje kamenim agregatima na području jugoistočne Europe.

Poziv na aktivno sudjelovanje u radu skupa otvoren je svima zainteresiranim za problematiku gospodarenja mineralnim sirovinama, a posebno predstavnike županijskih ureda za gospodarstvo, prostorno uređenje, strukovnih udruženja vezanih za proizvodnju mineralnih sirovina, te gospodarstvenike koji se bave proizvodnjom kamenih agregata.

Prijavu za sudjelovanje treba poslati do 22. siječnja 2010.
1) e-mailom: slobodan.miko@hgi-cgs.hr 
2) telefonom: 01 616 0 745
3) faksom: 01 614 5 716 ili 01 614 4 718
4) dopisom kojim se potvrđuje dolazak na adresu:
Hrvatski geološki institut
Sachsova 2
10000 Zagreb
(za SARMa-u)

Program Skupa

Poziv na sudjelovanje

Prijava za sudjelovanje