Home > Institut > novosti : Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2013

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2013

 

I ove godine tiskano je Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta (HGI) (ISSN 1846-629X). Urednik izvješća je dr. sc. Josip Terzić. Publikacija je tiskana u 400 primjeraka, a kao i prethodne dostupna je na web stranicama HGI.

Unutar 89 stranica predstavljen je HGI s naglaskom na djelovanje u 2013. godini. Godišnjak je podijeljen u pet cjelina, uz : uvodnik ravnatelja HGI prof. dr. sc. Josipa Halamića. Cjeline su:, (1) HGI organizacija, brojke i činjenice, (2) Geološke karte – temeljna djelatnost, (3) Odabrani projekti, (4) Publikacije te (5) Novi doktori znanosti. U cjelini HGI organizacija, brojke i činjenice (str. 5 - 19), dani su podatci o organizacijskoj strukturi, zaposlenicima, proračunu, web stranici, zavodima HGI i Geološkoj službi. Cjelina - Geološke karte – temeljna djelatnost, daje nam informacije o šest geoloških karata i radova u okviru tih projekata tijekom 2012. godine (str. 23 – 38). U cjelini - Odabrani projekti opisani su radovi izvedeni u okviru šest najznačajnijih međunarodnih i domaćih znanstvenoistraživačkih projekata (str. 39 – 52). U četvrtoj cjelini pod naslovom: Publikacije, predstavljen je rad Knjižnice HGI, izdanja HGI te bibliografija radova koje su djelatnici objavili tijekom 2013. godine, popis doktorata koje su obranili djelatnici te godine i popis u toj godini izrađenih elaborata i studija (str. 53 – 62). U posljednjoj cjelini – Novi doktori znanosti, predstavljeni su znanstveni novaci koji su doktorirali u 2013. godini. Na kraju godišnjaka tiskan je imenik svih zaposlenika HGI-a.

 

kliknite za godišnje izvješće 2013