Home > Institut > Geoportal : Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 na Internetu

Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 na Internetu

Za Novosti
Dr.sc. Miron Kovačić
Urednik web stranice HGI

 

U želji da rezultati temeljnih istraživanja koja provodi Hrvatski geološki institut (HGI) budu što lakše dostupni javnosti posjetiteljima naše internetske stranice omogućavamo da pregledavaju Geološku kartu Republike Hrvatske 1:300.000.

Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 prva je pregledna geološka karta Hrvatske tog tipa koja je izdana nakon njenog osamostaljenja. Karta s pripadajućim Tumačem je tiskana 2009. godine uz novčanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  Prethodnu geološku kartu ovakvog tipa, na kojoj je prikazana geologija na teritoriju RH, tiskao je Savezni geološki zavod Jugoslavije 1971. godine i to u mjerilu 1:500.000. Nova pregledna geološka karta koju je 38 godina kasnije izdao Hrvatski geološki institut ne razlikuje se od stare samo po preciznijem mjerilu već i po sadržaju. Naime, u nju su ugrađeni brojni novi podaci do kojih se u međuvremenu došlo geološkim istraživanjima u okviru projekta Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000. Geološka građa Hrvatske, iz koje se može iščitati povijest stvaranja terena od prekambrijskih vremena do danas, prikazana je kompilacijom podataka 74. lista te karte.  U izradi OGK 1:100.000 sudjelovalo je sedamdesetak geologa iz HGI pa se može reći da su oni i autori nove pregledne karte 1:300.000 u uređenju koje je sudjelovalo dvadesetak geologa iz Instituta.

Geološka karta RH 1:300.000 je znanstveno-stručno dostignuće i kulturno dobro, a namijenjena je osobito onima koji se u svom radu na neki način susreću ili bave s korištenjem prostora RH te planiranjem  njegovog korištenja u budućnosti. To su stručnjaci različitih usmjerenja: geolozi, rudari, građevinari, energetičari, poljoprivrednici, vodopriverdnici, pedolozi, šumari, zaštitari okoliša i dr. Treba napomenuti da je karta preglednog tipa i da nije primjenjiva za izradu lokalnih i regionalnih studija već da je u tom slučaju u kombinaciji s OGK 1:100.000 dobra osnova za planiranje temeljnih i primijenjenih geoloških istraživanja. Karta sa Tumačem je također odlično uređen sadržaj za nastavu geologije i geologije RH na srednjim školama i fakultetima

Po jedan primjerak Geološke karta Republike Hrvatske 1:300.000 s pripadajućim poklonjen je svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i hrvatskim školama u inozemstvu.

 

geoloska karta republike hrvatske 1:300

geoportal

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718