Home > Institut > novosti

Geološka radionica
Geološke karte: istraživanje, izrada, kompilacija i baze podataka

(Zagreb, 30-31. siječnja 2012.)

Za novosti:

Dr. sc. Tvrtko Korbar

Nakon produljenja ugovora o suradnji HRVATSKOGA GEOLOŠKOG INSTITUTA (HGI) i Austrijske geološke službe (GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT - GBA), krajem prošle godine, prof. dr. sc. Josip Halamić, ravnatelj HRVATSKOGA GEOLOŠKOG INSTITUTA (HGI) i voditelj programa „Geološke karte Republike Hrvatske“, dogovorio je održavanje radionice o geološkim kartama. Radionica je održana u HGI (Zagreb), 30. i 31. siječnja 2012. godine, a zamišljena je kao razmjena iskustava pri izradi geoloških karata i pripadajućih baza podataka naših dviju institucija, pri čemu je uzeto u obzir da su gosti iz Austrije svakako u prednosti, kako zbog 150-godišnjeg iskustva, tako i zbog europskog okruženja. Moderator radionice bio je dr. sc. Tvrtko Korbar, v.d. voditelja projekta „Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50 000“ (OGK RH). Sudionici radionice bili su uglavnom djelatnici Zavoda za geologiju HGI (voditelji projektnih područja i izrade listova OGK RH) te djelatnici HGI zaduženi za izradu i održavanje baze podataka te kartografiju. Povremeno su u radu sudjelovali i voditelji drugih projekata u okviru Programa „Geološke karte R. Hrvatske“. Gosti iz GBA bili su dr. Hans-Georg Krenmayr (voditelj Odjela za geološko kartiranje) i mr. Martin Schiegl (voditelj Odjela za kartografiju i geoinformacije).

Glavna tema radionice bio je tijek izrade geoloških karata od terenskih istraživanja do kompilacije glavnih elemenata na standardiziranom listu geološke karte te organizacija baza podataka vezanih uz geološko kartiranje. Kratko uvodno predavanje o povijesti kartiranja na HGI održao je prof. dr. sc. Josip Halamić. Slijedio je prikaz završenih geoloških karata OGK RH koje su dosad kartografski izrađivane na nestandardizirani način i prikazivane po geografskim cjelinama (pojedini otoci i sl.). Nove Upute za izradu OGK RH predstavio je dr. sc. Tvrtko Korbar, zajedno s prvim standardiziranim listom OGK RH „Cres-2“, autora Ladislava Fučeka i suradnika. Vlatko Brčić je prikazao izgled i elemente elektroničkog terenskog dnevnika koji je zamišljen kao veza između prikupljenih terenskih podataka i središnje baze podataka pri HGI-u. Bazu podataka – GEOLIS, koja se kontinuirano nadopunjava novim segmentima, prikazao je Mario Dolić, voditelj IT grupe pri HGI-u.

Dostignuća pri izradi geoloških karata Republike Austrije predstavio je dr. Hans-Georg Krenmayr, posebno naglasivši postavljene zahtjeve za harmonizaciju i usklađivanje na razini Europske unije. Naime, iako GBA ima 150-godišnje iskustvo, moderni zahtjevi europskog društva uvjetuju prilagođavanje strategije izrade karata jedinstvenim europskim formatima i suvremenim potrebama europskog društva. Mr. Martin Schiegl je prezentirao proces digitalizacije manuskripnih geoloških karata i njihov kartografski prikaz, organizaciju baze podataka, rječnik standardizirnih geoloških pojmova na web sučelju (Thesaurus) te prilagodbe INSPIRE smjernicama i drugim europskim standardima.

Sve teme bile su opsežno prodiskutirane, tako da su ključna iskustva geologa i kartografa naših dviju institucija uspješno razmijenjena. Pri tom smo svakako više koristi imali mi s HGI, posebno zbog novih informacija vezanih uz kartografiju, budući da kolege iz Austrije u tom segmentu imaju više iskustva. Na kraju su sudionici radionice izrazili zadovoljstvo ovakvim vidom razmjene informacija i dogovorili se da će nastaviti ovakav vid razmjene informacija.

radionica

Ravnatelj HGI prof. dr. sc. Josip Halamić (krajnje desno), gosti iz Austrije: dr. Hans-Georg Krenmayr (lijevo) i mr. Martin Schiegl (u sredini) te dio sudionika radionice.

radionica

Djelatnici HGI tijekom jednog od predavanja u okviru radionice...

radionica

... i diskusija o geološkim kartama.