Home > Institut > Novosti : GeoERA - Uspostavljanje istraživačkog područja europskih geoloških službi za pružanje geoloških usluga u Europi

GeoERA - Uspostavljanje istraživačkog područja europskih geoloških službi za pružanje geoloških usluga u Europi

 

Za Novosti
Erli Kovačević Galović, dipl.ing.geol.

  

GeoERA - Uspostavljanje istraživačkog područja europskih geoloških službi za pružanje geoloških usluga u Europi

ŠTO?

GeoERA Program iznijelo je 45 nacionalnih i regionalnih geoloških službi (Geological Survey Organisations - GSO) u Europi. Cilj programa je integracija podataka i znanja svih geoloških službi o podzemnoj energiji, vodenim resursima i mineralnim sirovinama, kako bi se podržalo održivo gospodarenje podzemnim resursima u rješavanju velikih izazova u Europskoj uniji. GeoERA konzorcij će s Europskom komisijom organizirati i financirati zajednički poziv za transnacionalni istraživački projekt koji će se baviti razvojem:

1) interoperabilne paneuropske službe za podatke i informacije o raspodjeli geo-energija, podzemnih voda i resursa mineralnih sirovina;

2) zajedničkih okvira za procjene i metodologija koje će podržavati bolje razumijevanje i upravljanje sustavom voda – energija - mineralne sirovine te potencijalnim učincima i rizicima podzemne eksploatacije:

3) znanja i usluga usmjerenih na europske, nacionalne i regionalne tvorce politika, industriju i ostale dionike, kako bi se podržalo bolje integrirano i učinkovito upravljanje te odgovornija i od javnosti prihvaćena eksploatacija i uporaba potpovršinskih resursa.

 

GeoERA će također uključivati aktivnosti orijentirane prema budućnosti, uključujući i stvaranje prilika za buduća suradnička istraživanja te procjene izvedivosti jedne inicijative iz primijenjene geoznanosti u Članku 185 kao nastavka GeoERA ERA-NET-a, čime doprinosi konačnom cilju stvaranja održivog geološkog servisa za Europu.
GeoERA-in zajednički poziv za dostavu prijedloga bavit će se specifičnim izazovima:
(1) Geo-energije,

(2) Podzemnih voda,

(3) Mineralnih sirovina i

(4) razvoja zajedničke "informacijske platforme" kao aktivnosti koja se bavi svim trima navedenim stavkama. Potonja će osigurati način prikupljanja, održavanja i širenja usklađenih i interoperabilnih podatkovnih i informacijskih usluga razvijenih u ostale tri teme, čime se osigurava povezanost, pouzdanost i održivost rezultata projekata.

 

ZAŠTO?

Europska unija suočena je s velikim izazovima. Potreba za poticanjem ekonomskog rasta i obnove, a da je pri tome osigurana opća dobrobit i zdrav okoliš za sve njene građane sve više stavlja pritisak na dostupnost i iskorištavanje prirodnih resursa, uključujući geo-energiju, mineralne sirovine i podzemne vode. U tom okviru postoji hitna potreba za usklađenim i integriranim podacima i znanjem o potpovršini koji podržavaju održivo korištenje i integrirano upravljanje potpovršinskim resursima i uslugama. Nacionalne i regionalne geološke službe ovlaštene su od strane svojih vlada da pruže nepristrane informacije o strukturi i svojstvima potpovršine i da ih učine javno dostupnima. No tijekom mnogih desetljeća svaka od ovih geoloških službi razvila je svoje vlastite radne metode, skupove podataka i modele geoloških okvira koji se razlikuju od države do države. Ovi modeli i radne metode nisu uvijek kompatibilni, što otežava usklađenu paneuropsku procjenu resursa.

Posljednjih godina geološke službe učinile su važne korake prema pristupu koji je više koordiniran, putem projekata financiranih od strane Europske unije i suradnjom s EuroGeoSurveys (EGS). GeoERA, pokrenuta u sklopu EGS-ove strategije "Prema Geološkom servisu za Europu", suočit će se s gore navedenim izazovima uspostavljanjem istraživačkog programa unutar kojeg će se integrirati nacionalna i regionalna ovlaštenja s ciljem razvijanja zajedničkog geološkog okvira i metodologije za procjenu rasprostranjenosti geo-energije, podzemne vode i mineralnih sirovina, kao i potencijalnih posljedica njihove eksploatacije.

 

TKO?

Konzorcij se sastoji od 45 organizacija partnera, nacionalnih i regionalnih geoloških službi, rukovodioca i/ili vlasnika programa, iz 31 države. Konzorcij je koordiniran od strane TNO, Nizozemska. (http://geoera.eu/partners-page/)

 

GDJE/KAD?

GeoERA će biti pokrenuta na 17. i 18. siječnja 2017. godine, u geološkoj službi Nizozemske, TNO (Princetonlaan 6, Utrecht, Nizozemska).

 

KONTAKT

Y.A. (Yvonne) Schavemaker MSc Project Manager GeoERA
E yvonne.schavemaker@tno.nl
T +31 (0)88 866 42 62 M +31 (0)65 367 88 86

Claudia Delfini
EuroGeoSurveys Communication Manager
claudia.delfini@eurogeosurveys.org
http://www.eurogeosurveys.org


Više informacija može se naći na: www.geoera.eu | Twitter | LinkedIn

Ovaj projekt je dobio financijska sredstva od Horizon 2020 programa Europske unije za istraživanja i inovacije ugovorom o darovnici br. 731166.