Home > Institut > novosti :Potpisan Sporazum o suradnji s Geološkim Zavodom Crne Gore

Potpisan Sporazum o suradnji s Geološkim Zavodom Crne Gore

Za Novosti
prof.dr.sc. Josip Halamić

 

U utorak, 23. srpnja 2013. godine u Podgorici potpisan je zajednički Sporazum o suradnji između Hrvatskog geološkog instituta-Hrvatske geološke službe (HGI-CGS) i Geološkog zavoda Crne Gore (GZCG). U ime HGI-CGS-a u pregovorima i potpisivanju sporazuma sudjelovali su dr. sc. Damir Slovenec, predstojnik Zavoda za geologiju, dr. sc. Josip Terzić, predstojnik Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju i prof. dr. sc. Josip Halamić, ravnatelj HGI-CGS-a. U ime GZCG u razgovorima su sudjelovali gosp. Branko Žugić, direktor GZCG, gosp. Slobodan Radusinović, dipl.inž.geol., zamjenik direktora GZCG, gosp. Dragan Radojević, dipl.inž.geol., rukovoditelj Sektora za hidrogeologiju GZCG, prof.dr.sc. Branislav Glavatović, direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore, gosp. Damjan Čađenović dipl.inž.geol. i dr.sc. Mićko Radulović.

 

Sporazum obuhvaća suradnju na: osnovnim geološkim istraživanjima, korelaciji zajedničkih litostratigrafskih jedinica (težište na kvartarnim, tercijarnim, mezozojskim i paleozojskim formacijama i kompilaciji geoloških karata), strukturno-tektonskom proučavanju razvoja Dinarida i Jadranskog podmorja, istraživanju mineralnih sirovina (evaluacija ležišta mineralnih sirovina i potencijal zaštite okoliša za regionalno prostorno planiranje), suradnji u pograničnom području, marinskoj geologiji, geologiji okoliša i geokemiji, digitalizaciji geoloških karata i usklađivanju GIS sustava, suradnji u pograničnim područjima s težištem na prekogranične podzemne vode i istraživanje mineralnih sirovina, rješavanje kompleksnih hidrogeoloških problema koji su zajednički objema državama (npr. utjecaj morske vode na priobalna krška izvorišta koja su često vodoopskrbna), geologiji i geohazardu te razmjeni znanstvene literature, periodika i karata koje su izradili GZCG i HGI-CGS uz obostrano informiranje o nacionalnim i međunarodnim znanstvenim geološkim skupovima, radionicama, konferencijama, kongresima i sl. koji se organiziraju u Crnoj Gori i Hrvatskoj.

 

Nakon potpisivanja sporazuma dogovoreno je da će se na razini eksperata odmah prići izradi prijedloga tema u pograničnom području koje bi bile od interesa za prijavu na tendere raznovrsnih EU fondova uz uključivanje srodnih institucija u Bosni i Hercegovini i Albaniji.

 

razgovor

Potpisivanje sporazuma.

 

priprema

Pogled na akumulacijsko jezero zapadno od Nikšića

 

delegacija

Članovi delegacija pri terenskom obilasku radi definiranja tema za suradnju