Home > Institut > novosti : Palinološka istraživanja - primjena u arheologiji

Palinološka istraživanja - primjena u arheologiji

Za Novosti
Dr.sc. Koraljka Bakrač

 

U petak, 21. studenog 2014. godine dr.sc. Koraljka Bakrač je održala predavanje pod nazivom "Palinološka istraživanja - primjena u arheologiji" za studente arheologije, nakon čega je uslijedio kratak obilazak laboratorija instituta i upoznavanje s metodama koje se primjenjuju na institutu, a mogu doprinjeti arheološkim istraživanjima. Predavanje je održano za studente 2. godine preddiplomskog studija arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru kolegija „Arheologija bioloških ostataka“ koji vodi dr. sc. Zdravka Hincak.