Home > Institut > Aktualno

Aktualno

Potresi na zagrebačkom području

U poslijednje vrijeme svjedoci smo pojačane tektonske aktivnosti na području grada Zagreba. Pojačana tektonska aktivnost očitava se u nizu manjih potresa, u tim serijama može, a ne mora, biti i po koji jači potres........ više

Pojava klizišta

Novo nastale nestabilnosti na području podsljemenske zone ograničene su na klizišta, odrone i u manjoj mjeri na jaružanja........ više


hgi