Home > Zavod za mineralne sirovine > Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina u kršu

Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina u kršu

Istraživači zavoda za mineralne sirovine sudjeluju u izvedbi dva znanstvena projekta vezana za istraživanje mineralnih sirovina koje financira MZOŠ;

Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina u kršu