Home > Institut > novosti : Zaklada Minerals4EU; nova privatno-javna suradnja u sektoru mineralnih sirovina Europske unije

Zaklada Minerals4EU

 

 

razgovor

 

Zaklada Minerals4EU;
nova privatno-javna suradnja u sektoru mineralnih sirovina Europske unije


Bruxelles, 4 ožujak 2016

Nakon velikog uspjeha projekta Europska mreža znanja za opskrbu sirovinama (European Intelligence Network on the Supply of Raw Materials project, akronim: Minerals4EU) u petak 4. ožujka 2016. pravno je registrirana u formi Zaklade neprofitna organizacija pod nazivom “Minerals Intelligence Infrastructure for Europe” (prijevodi: „Mreža znanja o mineralnim sirovinama za Europu“, „Europska mreža informacija o mineralnim sirovinama“, Informacijska infrastruktura mineralnih sirovina u Europi"). Zadaća Zaklade je pružanje mogućnosti pristupa službenim i provjerenim podacima, informacijama i znanjima o mineralnim sirovinama na jednom mjestu te predstavlja kontaktnu točku kroz koju dionici mogu jednostavno i transparentno pristupiti njezinim proizvodima i stručnim znanjima.

Među glavnim zadacima Zaklade bit će koordiniranje razvoja infrastrukture Baze znanja o mineralnim sirovinama u Europskoj uniji (European Union Mineral Resources Knowledge Base), kao podrške poslovima, politikama i programima djelovanja Europske unije te će pružiti najbolju raspoloživu stručnost i informacije u Europskoj uniji na temelju znanja svojih članova i sastaviti informacijsku mrežu o mineralnim sirovinama u europskoj uniji (European Minerals Intelligence Network). Štoviše, Zaklada Minerals4EU će odgovoriti na specifične zahtjeve Europske unije, ili će iznijeti prijedloge za akcije koje su od interesa za EU.

Zakladom upravlja Upravni odbor koje nadzire cjelokupno upravljanje organizacijom, a sastoji se od ključnih dionika iz privatnog i javnog sektora Europske unije koji predstavljaju cijeli lanac vrijednosti mineralnih sirovina. Očekuje se da će uspostavljene usluge u konačnici služiti za poticanje gospodarstva i konkurentnosti u području mineralnih sirovina u Europskoj uniji.

POLAZIŠTA

Projekt Minerals4EU izradio je Platformu podataka o saznanjima o mineralnim sirovinama u Europi (European Minerals Knowledge Data Platform, EU-MKDP). Platforma sadrži bazu podataka o mineralnim sirovinama, preglednik karata, studije predviđanja i Godišnjak europskih mineralnih sirovina (European Minerals Yearbook), prvi digitalni pouzdan izvor informacija o statistici i podacima o mineralnim sirovinama u Europi.

Službena web stranica projekta: http://www.minerals4eu.eu

Za više podataka o projektu molim Vas kontaktirajte:

EuroGeoSurveys – Web: www.eurogeosurveys.org
                               Email: claudia.delfini@eurogeosurveys.org
                                         francesca.siciliano@eurogeosurveys.org
                               Telefon: +32 2 888 75 53

Hrvatski geološki institut – Zavod za mineralne sirovine (sudionici u projektu):
                Dr. sc. Slobodan Miko, dipl.ing.geol.; Email: slobodan.miko@hgi-cgs.hr
                Željko Dedić,dipl.ing.geol.; Email: zdedic@hgi-cgs.hr