Home > Zavod za mineralne sirovine > Rudarsko-geološke studije > Varaždinska županija

Varaždinska županija

Na temelju geološke građe i litoloških karakteristika stijena koje mogu sadržavati korisnu nakupine mineralne tvari (sirovine) i istraživanja na postojećim eksploatacijskim poljima i bazi podataka o napuštenim kopovima i ležištima te njihovim vrstama i učestalosti, mogu se izdvojiti slijedeće grupe mineralnih sirovina s određenom geološkom potencijalnošću:

Čvrste mineralne sirovine:

Karta mineralnih sirovina i potencijalnosti mineralnih sirovina Varaždinske županije

1) Arhitektonsko-građevni kamen
2) Bentonitna glina
3) Ciglarska glina
4) Karbonatne sirovine za industrijsku preradu
5) Građevni pijesak i šljunak
6) Kremeni pijesak
7) Lapor za cementnu industriju
8) Silikatne sirovine za industrijsku preradu
9) Tehničko - građevni kamen (dolomit, vapnenac,magamtske stijene)
10) Tufovi

Energetske:

Geotermalna voda i energija

Ukupno je na prostoru Varaždinske županije zabilježeno 27 vrsta mineralnih sirovina za koje postoji dokumentacija istraživanja ili njihovi mineraloški opisi a smješteni su na ukupno 167 lokacija. Dio ovih lokacija su napušteni kopovi a dio lokacije gdje su pojave utvrđene ali nisu nikad eksploatirana. Danas se na području Županije eksploatiraju svega 6 vrsta čvrstih mineralnih sirovina te termomineralna voda u Varaždinskim Toplicama. Čvrste mineralne sirovine koje se eksploatiraju čine građevinski pijesak i šljunak, ciglarska glina, silikatna sirovina za industrijsku preradu, karbonatna sirovina za industrijsku preradu, kremeni pijesak te tehničko-građevni kamen. Prema podacima Ministarstva gospodarstva RH za 2006. godinu, Uprave za rudarstvo, na području Županije aktivno je 30 eksploatacijskih polja.
Mineralne sirovine Varaždinske županije zauzimaju potencijalne prostora (571 km2) tzv. „nulte“ ili geološke potencijalnosti, odnosno prostiranje geoloških formacija nosilaca pojedinih sirovina na prostoru županije. Nakon primjene svih zabrana u prostoru koje se odnose na mineralne sirovine prostor koji kojeg se može smatrati potencijalnim za eksploataciju mineralnih sirovina iznosi 65 km2 ili 5 % prostora Županije. Najveći udio otpada na na prostor koji ima potencijal za šljunke i pijeske (47,2 km2 ) i ciglarsku glinu (13,4 km2) dok potencijalni prostor za ostale sirovine iznosi oko 4,5 km2 .

Površina koju zauzimaju građevni šljunci i pijesci u Varaždinskoj županiji iznosi 275,88 km2 ili 21,86% županije. Pretpostavivši srednju debljinu koju je moguće eksploatirati tehnologijom do dubine od 40 m, dobivamo da je srednja debljina eksploatacije na cijelom području županije 35 m (s obzirom da debljina sirovine ne prelazi 30 m od krajnjeg zapada županije skoro do Varaždina), pa tako definirane geološke rezerve procjenjujemo na nešto manje od 10 000 000 000 m3. Taj podatak služi za ilustraciju tvrdnje da se šljunaka i pijesaka u županiji može naći u gotovo „neograničenim“ količinama. Na prostoru JLS Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Donji Martijanec, Petrijanec i Veliki Bukovec nalazi se 80 % ograničenog potencijala šljunka i pijeska (37 km2).

Geološki potencijal ciglarskih glina u Varaždinskoj županiji nalazi se na ukupnoj površini bez ograničenja od 36,69 km2, odnosno zauzima 3,15% županije. S obzirom da je jasno da je eksploatacija nemoguća na cijelom tom prostoru, uzevši u obzir uvjete i ograničenja nastalih zbog potreba drugih korisnika prostora, odnosno Prostornog plana županije, ukupna površina koju ciglarske gline smanjena je za 26,34 km2, pa površina na kojoj je moguća eksploatacija iznosi 13,35 km2 ili 1,06 % površine županije, odnosno 33,64 % od ukupne površine rasprostiranja ciglarskih glina. Smanjenjem površine, uz uvjet srednje debljine od 5 do 10 m ograničene, ali realne geološke rezerve procijenjene su na 70 000 000 do 130 000 000 m3.

Kamenolom „Hruškovec“

 

 

Prezentacija Studije

 

Istraživači: Miko S., Kastmuller Ž., Kruk B., Dedić Ž., Crnogaj S., Pencinger Ž., Hasan O., Kruk Lj.

 

Kontakt:
Dr.sc. Slobodan Miko
Tel-. 385 1 616 0 745
Fax.385 1 614 4 716