Home > Institut > novosti : 3. projektna radionica safEarth projekta

3. projektna radionica safEarth projekta

 

 

Basin Lake

 

Za projekt safEarth koji se provodi u okviru programa INTERREG - IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020. upravo je završio 2. projektni period. Odrađene aktivnosti prezentirane su na 3. projektnoj radionici. Radionica je održana u periodu od 19. do 23. ožujka u Konjicu (Bosna i Hercegovina), u organizaciji Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Uz domaćine, radionici su prisustvovali i ostali projektni partneri - Hrvatski geološki institut, Zavod za geološka istraživanja Crne Gore te Razvojna agencija Žepče.
Osvrt na protekli projektni period dan je kroz analizu dostavljenih isporuka i izvršenih aktivnosti te provedenih javnih nabava i financijskog izvješća. Provedene aktivnosti u najvećoj su mjeri vezane uz radni paket Implementacije i predstavljene su kroz sljedeće prezentacije:

  • prve radne verzije karata podložnosti na klizanje (1:100.000) za sva projektna područja,
  • radne upute za izradu karata podložnosti na klizanje u mjerilu 1:100.000,
  • metodologija izrade karata ugroženih područja (1:100.000).
Prezentacije je popratila vrlo aktivna rasprava svih projektnih partnera, iz koje su proizašle ideje za poboljšanje izrade karata podložnosti na klizanje mjerila 1:100.000, koje će projektni partneri pokušati uklopiti u radne verzije karata. Razmijenjena su iskustva sa održanih stakeholder radionica, za koje je zaključeno kako se i ubuduće treba naglašavati svrha izrade karata podložnosti na klizanje te njihovo mjerilo i način interpretacije.
U sklopu radionice organizirana je jednodnevna ekskurzija, tijekom koje su sudionici na nekoliko lokacija upoznati sa problemima vezanim uz odrone duž prometnica i njihovim sanacijama.
Za sljedeću projektnu radionicu koja će se održati u srpnju u organizaciji Razvojne agencije Žepče okvirno su dogovorene glavne teme o kojima će se raspravljati.

Sudionici 3. projektne radionice safEarth projekta.