Home > Zavod za mineralne sirovine >Terenska oprema

Terenska oprema

Za potrebe uzorkovanja priobalnih i jezerskih sedimenata istražnim bušenjem i pridobivanje neporemećenih jezgri kroz potpuni slijed istaloženih taloga u potpunosti je opremljena sklopiva plutajuća aluminijska platforma (4x3 m). Platforma je opremljena sa 4 pneumatska tubusa nosivosti do 3000 kg, Niederreiter klipnim korereom (Niederreiter piston corer, Uwitec, Austrija) promjera 60 mm  i dužine 3m,  s tornjem i vinčevima za uzimanje neporemećenih uzoraka nekonsolidiranih jezerskih i marinskih sedimenata s plutajuće platforme do dubine vodenog stupca od 50 m. Ova oprema omoćit će uzorkovanja koja su od presudne važnosti kako u smislu povećanja vremenskog raspona istraživanja na gotovo cjelokupno razdoblje holocena kako jezerskih okoliša tako i priobalnih uvala. Hrvatski geološki institut izgradio je platformu sa pneumatskim tubusima nosivosti do 3000 kg sa koje će se obavljati navedeno uzorkovanje. Uzimanje neporemećenih uzoraka holocenskih sedimenta na kopnu obavlja se se pomoću vibrokorera Eijkelkamp CobraTT RD32. Uzorkovanje je moguće do dubine od 7m. Za potrebe uzorkovanja sedimenata nabavljen je Van Veen-ov bager, a za uzorkovanje suspendiranih čestica u vodenim tokovima sonda US DH-95TM  (težine 15 kg).  Za potrebe snimanja dna pod vodom zbog lociranja mikrolokacija uzorkovanja nabavljena je podvodna kamera (SeaViewer, SAD) sa 75 m kabla i 24 led žaruljica.

Vibrokorer Eijkelkamp CobraTT RD32

Uwitec klipni korer promjera 60 mm i dužine 3 m

Aluminijska platforma sa tornjem i klipnim korerom

Sonda US DH-95TM  za uzorkovanje suspentiranih sedimenata iz riječnih tokova (USGS, SAD)

Van Veen bager za uzimanje nekonsolidiranih sedimenata sa dna vodenih tijela. 

Podvodna kamera (SeaViewer drop camera, SAD) sa 75 m kabela.

Uzimanje uzoraka suspendiranih sedimenata u Istri pomoću sonde US DH-95TM

Quicksilver heavy duty gumeni čamac i motor 25 KS (4,3 m).