Home > Institut > novosti : SIMONA – Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management

SIMONA – Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management

 

 

Basin Lake

 

Voditelj projekta: Danijel Ivanišević, dipl. ing. geol.


Projekt SIMONA je Interreg projekt sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje za područje dunavskog sliva 2014-2020. Vrijednost projekta je 1.749.152,38 €, od čega je 1.201.583,24 € sufinancirano iz ERDF fonda, 192.418,75 € iz IPA fonda, 92.777,50 € iz ENI fonda i 169.133,17 € iz vlastitih sredstava projektnih partnera. Projekt je započeo 1. lipnja 2018. i traje do 31. svibnja 2021. Na projektu sudjeluje 17 partnerskih te 12 pridruženih strateških partner institucija. Vodeći partner projekta je Geološki zavod Slovenije.

Partner ustanove u projektu SIMONA (s lijeva na desno): Geološki zavod Slovenije; Austrijski tehnološki institut; Geološki zavod Austrije; Geološki institut bugarske Akademije znanosti; Hrvatski geološki institut; Sveučilište Szent István u Mađarskoj; Mađarski poljoprivredni centar za istraživanje i inovacije; Tehnološko i ekonomsko sveučilište u Budimpešti; Tehničko sveučilište u Cluju-Napoca; Rumunjski geološki institut; Geološki institut Dionýz Stúr, Slovačka; Geološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine; Geološki zavod Crne Gore; Fakultet rudarstva i geologije, Beograd; Institut za razvoj vodnih dobara Jaroslav Černi, Srbija; Institut geologije i seizmologije u Moldovi; Ukrajinska državna geološka kompanija; Glavna uprava za upravljanje vodama u Mađarskoj; Ukrajinski hidrometeorološki institut; Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša; Uprava za vode, Srbija; Državna administracija rumunjskih voda; Međunarodna komisija za zaštitu Dunava, Austrija; Vode Republike Srpske; Međunarodna komisija za bazen rijeke Save u Hrvatskoj; Slovačko poduzeće za upravljanje vodama; Institut za istraživanje voda u Slovačkoj, Hrvatske vode; Bavarska okolišna agencija, Njemačka; Ekološki i geografski institut Akademije znanosti Moldove

 

Cilj projekta je na temelju postojećih protokola uzorkovanja, analize, procjene i monitoringa kvalitete drenažnog sedimenta pojedinih zemalja partnera, izraditi takve standardizirane i harmonizirane protokole za čitavo područje dunavskog sliva. Kvaliteta sedimenta odnosi se na sadržaj potencijalno toksičnih supstanci (HS; anorganske i organske) propisanih EU WFD (Water Framework Directive).
Konačno, cilj je izraditi aplikaciju na mreži koja će sadržavati te protokole i predstavljati sustav unosa podataka o kvaliteti drenažnog sedimenta. Osim toga, aplikacija će sadržavati i sustav obrade unesenih podataka. Čitav projekt popraćen je uvježbavanjem strateških partnera zaduženih za implementaciju projektnih rezultata (e.g. Hrvatske vode). Istovremeno, strateški partneri predstavljaju savjetodavnu ulogu tijekom projekta kako bi izrađeni protokoli bili prilagođeni njihovim potrebama, ali i unaprijeđeni i usklađeni s ostalim državama partnerima.
Projekt se sastoji od 7 radnih paketa. HGI sudjeluje u svim, a odgovorni je partner za radni paket naslova „Uzorkovanje i laboratorijski protokol“.

Službena stranica projekta nalazi sa na adresi: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Države partneri u projektu SIMONA

 

 

English version