Home > Institut > novosti :Studenti RGNF-a pod vodstvom S. Mike dobitnici Rektorove nagrade za istraživanje sedimenata Modrog jezera

Studenti RGNF-a pod vodstvom S. Mike dobitnici Rektorove nagrade za istraživanje sedimenata Modrog jezera

Za Novosti
dr.sc. Nikolina Ilijanić

 

Studenti Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta, Tomislav Brenko i Anja Jarić, dobitnici su Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015., za rad „Palelimnološka rekonstrukcija razvoja Modrog jezera kod Imotskog tijekom posljednjih 2 400 godina“. Rad je izrađen u Zavodu za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta, pod voditeljstvom mentora dr.sc. Slobodana Mike, naslovnog docenta na RGNF-u, na jezerskim sedimentima Modrog jezera, kao jedinstvenog hidrogeološkog i geomorfološkog fenomena krškog područja koji je do sada rijetko istraživan. Studenti su u periodu od listopada 2014. do svibnja 2105. kontinuirano radili na 8 metara dugoj jezgri sedimenata, što je uključivalo pripremu uzoraka za analize iz jezgri sedimenata, koje su uzorkovane u siječnju 2012. godine udarnom bušilicom za vrijeme kada je jezero presušilo. Napravljen je niz sedimentoloških, mineraloških i geokemijskih analiza, u svrhu paleolimnološke rekonstrukcije, određivanja razdoblja oplićavanja i produbljavanja jezera te prema tome promjene klime u istraživanom području, seizmičku aktivnost okolice Imotskog polja te antropogeni utjecaj u vremenskom periodu od 2 400 godina.

Rektorovom nagradom nagrađuju se najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja, radi poticanja znanstvenoistraživačkog rada te promicanja studentskog stvaralaštva. Svečanost dodjele Rektorove i Posebne Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015. održala se 18. lipnja 2015. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svečanosti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras dodijelio je 115 Rektorovih nagrada za najbolje studentske radove i 25 Posebnih Rektorovih nagrada za iznimna studentska ostvarenja. U skladu s Pravilnikom, dobitnicima Rektorove nagrade uručena je povelja i novčani iznos od 1500 kn po radu, a nagrađeni Posebnom Rektorovom nagradom dobivaju povelje. Nagrađeni studenti su tom prilikom predstavili svoje radove na posterima.Tomislav Breno i Anja Jarić također će svoj rad prezentirati na Hrvatskom geološkom kongresu u Osijeku u rujnu 2015. godine.

Modro jezero

Modro jezero.

 

uzorkovanje sedimenata

Uzorkovanje sedimenata Modrog jezera u vrijeme kad je presušilo u siječnju 2012. godine.

 

pripreme za analize

Studenti Tomislav i Anja pripremaju jezgre sedimenata Modrog jezera za daljnje analize.

 

rasjed

Rasjed od 104-116 cm kao dokaz seizmičke aktivnosti u istraživanom području.

 

SEM snimke

SEM snimke minerala vivijanita u sedimentima Modrog jezera (582-583 cm).

 

SEM snimke

Svečanost dodjele Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2014/2015.