Home > Novosti > Regionalna Znanstvena Konferencija za Geologiju Kvartara i završna konferencija projekta LoLADRIA

Regionalna Znanstvena Konferencija za Geologiju Kvartara i završna konferencija projekta LoLADRIA

 

Od 9. do 10. studenog 2017. godine održat će se 5. Regionalna Znanstvena Konferencija za Geologiju Kvartara i završna konferencija projekta LoLADRIA u Starigradu-Paklenica. Konferencija je posvećena geološkim hazardima, a jedna od sekcija je ujedno i završna konferencija LoLADRIA projekta „Potopljeni pleistocenski okoliši Jadranskog mora“ („Submerged Pleistocene Landscapes of the Adriatic Sea“). Organizatori skupa su Hrvatska INQUA, HAZU, Slovenska INQUA, Geološki Zavod Slovenije i Hrvatski geološki institut. Podržava se znanstveni doprinos iz sljedećih tema: potresi, tsunamiji, poplave, kvartarna stratigrafija, sedimentologija, limnologija, moderni i prijašnji glacijalni i periglacijalni okoliši, geomorfologija, geoarheologija, geonasljeđe i geokonzervacija. Završna konferencija LoLADRIA projekta bavit će se otkrivanjem potopljenih okoliša u odnosu za promjene razine mora tijekom posljednjih 500 000 godina, debljinama holocenskih sedimenata duž istočne obale Jadranskog mora i položajem prijašnjih obala. Preporučaju se različiti mediji koji arhiviraju potopljene okoliše i paleookoliše: obale (lagune, plaže, estuariji), rijeke (doline, kanali, delte, terase), vodene površine (izbori, slatkovodna jezera) i arheološka nalazišta. Konferencija ima za cilj okupiti sedimentologe, geokemičare, mineraloge, geomorfologe, paleontologe i arheologe s interesima u interdisciplinarnim istraživanjima paleookolišnih rekonstrukcija podmorskih krških depresija i terestičkih okoliša (jezera, krških polja, lesnih i aluvijalnih naslaga). U sklopu konferencije održat će se pred-kongresna i post-kongresna eksurzija, prva uključuje JZ Sloveniju i Z Hrvatsku (Kanomlja dolina, Vipava dolina, Gomance krško polje, Grobničko polje i Senjska draga, te Bakarski zaljev), dok je druga vezana za kvartarne glacijalne i marinske sedimente kanjona Velike Paklenice, južnog Velebitskog kanala i sjeverne Dalmacije (pleistocenski i holocenski sedimenti Novigradskog i Karinskog mora) voditelja Ljerke i Tihomira Marjanac te Ozrena Hasana.

Rok za prijavu sažetaka je produžen do 31. srpnja 2017. godine.

Web stranica konferencije je https://inqua-croatia.wixsite.com/regional-mtg-2017.