Home > Institut > novosti : Prva stakeholder radionica safEarth projekta

Prva stakeholder radionica safEarth projekta

 

 

Basin Lake

 

Prva stakeholder radionica safEarth projekta


U organizaciji članova safEarth tima iz Hrvatskog geološkog instituta, u Zagrebu je 7. prosinca 2017. održana prva stakeholder radionica projekta koji se provodi u okviru programa INTERREG - IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020.
Glavne ideje vezane uz provedbu projekta te nadolazeće projektne aktivnosti sudionicima su predstavljene sljedećim prezentacijama:

  1. safEarth projekt (Dr.sc. Vlatko Gulam),
  2. Karte podložnosti na klizanje (Dr.sc. Davor Pollak),
  3. Izrada karata podložnosti na klizanje (Dr.sc. Iris Bostjančić),
  4. Metode izrade katastra/inventara klizišta (Dr.sc. Laszlo Podolszki),
  5. LIDAR (Dr.sc. Tihomir Frangen),
  6. Izrada karte podložnosti na klizanje 1:100 000 - Aktivnosti, vrijeme i sredstva (Dr.sc. Vlatko Gulam).
Uz izradu uputa za karte podložnosti na klizanje (u različitim mjerilima), jedan od osnovnih ciljeva projekta je i razrada strategije za implementaciju kreiranih uputa u postojeću zakonsku regulativu. Stoga je važno da su radionici prisustvovali prepoznati i ciljani dionici iz sljedećih institucija: Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Požeško-slavonske te Varaždinske županije, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada i Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba te Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Prema mišljenju domaćina radionica je otvorila pitanja koja su potaknula vrlo aktivnu raspravu vezanu uz realne potrebe izrade karata podložnosti na klizanje i njihove ugradnje u sustav prostornog planiranja Republike Hrvatske. Iznijeta su iskustva i postojeći problemi vezani uz pojave klizišta, štete koje uzrokuju te njihovu sanaciju, kao i uz dostupnost podloga koje su potrebne za izradu karata podložnosti na klizanje. Zaključeno je kako je za ostvarenje postavljenih ciljeva nužna buduća suradnja svih dionika.

Sudionici stakeholder radionice safEarth projekta održane u Zagrebu 7.12.2017.