Home > Institut > novosti : Prva nacionalna radionica projekta DEEPWATER-CE u Komiži, 10. rujna 2019.

Prva nacionalna radionica projekta DEEPWATER-CE u Komiži, 10. rujna 2019.

 

 

U organizaciji Hrvatskog geološkog instituta održana je prva nacionalna radionica projekta DEEPWATER-CE (Interreg Central Europe). S obzirom na to da je hrvatskog pilot područje otok Vis, radionica je organizirana u Komiži (Kulturni centar Ivan Vitić, prostorije UNESCO Geoparka Viški arhipelag) kako bi prisustvovao što veći broj lokalnih dionika, koji su neophodni za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti. Glavni cilj radionice bio je predstaviti problem prodiranja morske vode u otočki krški vodonosnik tijekom hidroloških minimuma te predstaviti potencijalna rješenja, tj. istraživanje mogućnosti umjetnog prihranjivanja vodonosnika, uspostavljanje sustava ranog uzbunjivanja u slučaju zaslanjenja te pronalaženje alternativnih izvora pitke vode.

Radionicu je uvodnim pozdravom otvorila voditeljica projekta ispred HGI dr. sc. Staša Borović, koja je predstavila DEEPWATER-CE projekt i opisala planirana terenska istraživanja kroz idućih 14 mjeseci - geofizička istraživanja (električna tomografija i magnototelurska istraživanja), postavljanje logera u bušotine i vodne objekte te terenska ispitivanja fizikalno-kemijskih parametara vode. Zatim je dr. sc. Josip Terzić predstavio geološke i hidrogeološke značajke krškog vodonosnika na otoku Visu, modele miješanja slatke i slane vode uz pregled dosadašnjih istraživanja te planove za daljnja istraživanja. Sljedeće predavanje održao je dr. sc. Ognjen Bonacci, prof. emeritus, na temu hidroloških vidova prihranjivanja krških vodonosnika s fokusom na mjere prirodnog retencioniranja vode i umjetnog prihranjivanja vodonosnika uz brojne dobre primjere iz svijeta. Zatim je uslijedilo predavanja o sustavu vodoopskrbe otoka Visa, koje su održali zaposlenici Vodovoda i odvodnje otoka Visa, Marko Plenča i Boris Ivanišević. Predavanje je obuhvatilo povijest vodovoda, pregled izvorišta, crpnih stanica, bunara te su naglasili potrebu za očuvanjem kvalitete pitke vode na otoku. Zadnje predavanje održao je dr. sc. Ante Mandić na temu turizma i potrošnje vode, gdje je prikazao ekološke učinke turizma na vodu te sektorske izazove povezane vodom u vidu sezonalnosti, prostorne distribucije i infrastrukture, uz neizostavan osvrt na značajan porast broja turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na otoku Visu i negativan utjecaj na potrošnju vode.

Predavanja se mogu preuzeti na sljedećim poveznicama:
“Predstavljanje projekta DEEPWATER-CE” – dr. sc. Staša Borović, Hrvatski geološki institut

“Hidrogeološke značajke krškog vodonosnika na otoku Visu” – dr. sc. Josip Terzić, Hrvatski geološki institut

“Hidrološki vidovi prihranjivanja krških vodonosnika” – dr. sc. Ognjen Bonacci, prof. emeritus, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

“Sustav vodoopskrbe otoka Visa” – Marko Plenča i Boris Ivanišević, Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.

“Turizam i potrošnja vode – Izazovi otočnih zajednica” – dr. sc. Ante Mandić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Radionici je prisustvovalo 22 sudionika uključujući predstavnike vodovoda, lokalnih zajednica, poljoprivrednika, istraživača te neprofitnih organizacija. Nakon predavanja sudionici radionice imali su priliku za diskusiju uz ručak. Projektni tim zadovoljan je s kvalitetom diskusije i s novoostvarenim kontaktima koji će biti vrlo korisni pri provedbi projekta DEEPWATER-CE u nadolazećem razdoblju.

Kulturni centar Ivan Vitić u Komiži

dr. sc. Staša Borović tijekom predstavljanja projekta

dr. sc. Josip Terzić tijekom predavanja

 

dr. sc. Ognjen Bonacci, prof. emeritus, tijekom predavanja

Marko Plenča i Boris Ivanišević tijekom predavanja

 

dr. sc. Ante Mandić tijekom predavanja

Pogled na Komižu s Huma (587 m n/v)

 

Posjet priobalnom izvoru Pizdica