Home > Institut > novosti : Hrvatski geološki institut sudjeluje u H2020 projektu ProSUM

Hrvatski geološki institut sudjeluje u H2020 projektu ProSUM

 

 

european commission 

ProSUM - Prospecting Secondary raw materials from the Urban Mine and Mining waste

Projekt ProSUM će uspostaviti europsku mrežu znanja o sekundarnim izvorima kritičnih sirovina (KS) koje su od vitalnog značaja za današnje visoko-tehnološko društvo. ProSUM traži stvaranje baze znanja sirovina u Europsko uniji te time izravno podržava Europsko inovacijsko partnerstvo (EIP) za sirovine i njegov strateški plan provedbe.

U Europskoj uniji su podaci o osnovnim i sekundarnim sirovinama dostupni, ali su raspršeni među različitim institucijama, uključujući vladine agencije, sveučilišta, udruge i industrije. Uspostavom Informacijske mreže Europske unije (EU Information Network - EUIN), projekt će koordinirati napore prikupljanja podataka o sekundarnim KS i usporediti karte zaliha i tokova materijala i proizvoda "urbanih rudnika ". Obuhvaćeni su mjerodavni izvori za sekundarne KS: električna i elektronička oprema, vozila, baterije i rudarska pljeva. Projekt će izgraditi sveobuhvatan popis u kojem će se identificirati, kvantificirati i kartirati zalihe i tokove KS na nacionalnoj i regionalnoj razini u Europskoj uniji. Putem Platforme znanja i podataka o urbanim rudnicima (Urban Mine Knowledge Data Platform - EU-UMKDP) koja će biti laka za korištenje i otvorenog pristupa, rezultati će se objavljivati na Internetu te će se kombinirati s podacima o primarnim sirovinama iz tekućeg projekta Minerals4EU. Za buduće održavanje i proširenje EU-UMKDP osigurat će se protokoli za ažuriranje, standardi i preporuke za potrebne dodatne statistike i poboljšana izvještavanja o KS u tokovima otpada.

ProSUM - "prosum" na latinskom znači "ja sam koristan" - donosiocima političkih odluka pruža činjeničnu osnovu za izradu odgovarajućih zakona, znanstvenim krugovima da odrede prioritete u budućim istraživanjima i te utvrde inovativne mogućnosti za oporabu KS za reciklažnu industriju. EUIN omogućava interdisciplinarnu suradnju, poboljšava širenje znanja i podržava dogovore o politikama. Konzorcij 17 partnera, koji predstavljaju istraživačke institute, geoloških institute i industriju s izvrsnosti u svim navedenim područjima će dostaviti ovaj ambiciozni projekt (slika 1.)

Projekt je započeo u siječnju 2015 i trajati će tri godine do prosinca 2017. Hrvatski geološki institut sudjeluje kao „treća strana“ u suradnji sa sa krovnom europskom geološkom organizacijom EGS-om.

 

prosum partneri

Slika 1. Partneri u projektu ProSUM

 

Projekt ProSUM je podijeljen u šest radnih paketa(WP1-WP6). Istraživači Hrvatskog geološkog instituta sudjeluju u radnom paketu četiri (WP4) WasteCharacterisation; u sektoru rudarskog otpada, odnosno otpada nastalog istraživanjem i eksploatacijom mineralne sirovine (slika 2.).

 

prosum schema

Slika 2. Radni paketi u projektu ProSUM

 

Projekt je financiran iz programa Obzor2020 (Horizon 2020) Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT), pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava N ° 641999, (€3.051m), te Švicarske Vlade (€0.63m).

 

Službena web stranica projekta: http://www.prosumproject.eu/

Za više podataka o projektu molim Vas kontaktirajte:

Hrvatski geološki institut – Zavod za mineralne sirovine (sudionici u projektu):
                Dr. sc. Slobodan Miko, dipl.ing.geol.; Email: slobodan.miko@hgi-cgs.hr
                Željko Dedić,dipl.ing.geol.; Email: zdedic@hgi-cgs.hr