Home > Institut > novosti : Prezentacija novog lista OGK RH 1:50 000 „Šolta, Čiovo, Drvenik“ u Splitu

Prezentacija novog lista OGK RH 1:50 000 „Šolta, Čiovo, Drvenik“ u Splitu

 

 

Djelatnici Zavoda za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta su 25. travnja 2017. godine u velikoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu održali javnu prezentaciju novog lista Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50.000: „ŠOLTA, ČIOVO, DRVENIK“ (KORBAR i sur., 2017).
Kroz PREZENTACIJU nazočni su bili upoznati s procesom izrade lista, s novim spoznajama i sa sadržajem lista. Nakon prezentacije po jedan primjerak karte poklonjen je Gradskim knjižnicama u Splitu i Trogiru, a jedan će biti dostavljen općini Šolta.
Događaj su najavili brojni portali: https://www.dalmacijadanas.hr/split-prezentira-se-nova-karta-solte-ciova-i-drvenika/, a o istom je izvjestio i Radio Split HRT-a, pri čemu je dr. sc. Tvrtko Korbar, voditelj projekta, posebno naglasio mogućnost uporabe nove karte za razvoj geoturizma na srednjodalmatinskim otocima, budući da je to područje zapravo prva veća geološko-geografska cjelina sustavno istražena i prikazana na novim listovima OGK RH.

Prezentacija

Dr. sc. Tvrtko Korbar, voditelj projekta, prezentira novu OGK RH „ŠOLTA, ČIOVO, DRVENIK“ u Splitu (FOTO: N. Belić).

 

Ova karta čini standardizirani prikaz još jedne geološko-geografske cjeline, obrađene u okviru istraživanja na nacionalnom projektu koji je bio financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta. Nova geološka karta čini temelj za daljna geoznanstvena istraživanja i izradu izvedenih karata (hidrogeološke, inženjersko-geološke, karte geohazarda, karte mineralnih i energetskih sirovina, seizmotektonske karte i dr.) odnosno stručnu podlogu za usmjerena istraživanja mineralnih sirovina, prostorno planiranje, veće građevinske zahvate, zaštitu okoliša, istraživanje vodnih resursa i zaštitu voda, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, analizu i ponudu geoturističkih potencijala i edukaciju na svim razinama, a koristi se i za druge vezane djelatnosti kao što su npr. arheologija, restauratorski radovi i sl.

SVI OBJAVLJENI LISTOVI OGK RH 1:50.000 DOSTUPNI SU NA GEOPORTALU HGI!