Home > Institut > novosti : PROLINE-CE – Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences

PROLINE-CE – Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences

 

 

Basin Lake

 

Voditelj projekta: Dr.sc. Josip Terzić


U srpnju 2016. godine započeo je trogodišnji projekt PROLINE-CE. Stručnjaci koji sudjeluju na projektu biti će fokusirani na pripremu transnacionalnih smjernica vezanih na učinkovitu zaštitu resursa pitke vode. Cilj će biti postignut kroz razvoj održivih i odgovarajućih mjera korištenja zemljišta i upravljanja kojima će se nastojati ublažiti i smanjiti suše i poplave uzimajući u obzir klimatske promjene. Predložene nove mjere biti će implementirane i testirane na odabranim pilot područjima.

Geografski položaj partnera

 

Jedan od aspekata ovog projekta, kojem se treba posvetiti velika pozornost, je jačanje i poticanje bliske suradnje svih uključenih zemalja, regija te općina u pogledu razvoja zajedničkih, učinkovitih i održivih strategija za budućnost. Kako bi se istaknula i naglasila važnost odabranog inovativnog pristupa zaštiti voda i njegova implementacija na svim razinama upravljanja, renomirani donositelji odluka svih sedam država koje sudjeluju (Austrija, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Italija, Poljska i Slovenija) na kraju projekta biti će pozvani na potpisivanje zajedničkog dokumenta "Declaration Charta".

Projektni partneri

 

Na ovom INTERREG-ovom projektu, financiranom iz programa Central Europe 2014-2020 sufinanciranog iz Europske unije, vrijednom 2.750.209,47 €, sudjeluje 13 projektnih partnera – ustanove sa širokim krugom djelovanja na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, od vodovoda do istraživačkih institucija. Vodeći partner je austrijsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnog gospodarstva/upravljanje vodama/voda Zavod za šumarstvo.

Kick-off meeting u Münchenu

 

Transnacionalni karakter problematike projekta, kao i multidisciplinarno projektno partnerstvo, osigurati će da PROLINE-CE uz dopunu postojeće direktive Europske unije, poput Direktive za vode te Direktiva za poplave, doprinose preporukama i smjernice izvan regije Centralne Europe (regije Dunavskog i Alpskog programa, kao i područja Jadransko-Jonskog te Baltičkog programa).
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta sudjeluje u svim aktivnostima projekta. Kao voditelj radnog paketa poseban doprinos dati će u prikupljanju informacija i analizi aktualnog stanja upravljanja zemljištima i ekosistemskih servisa u područjima značajnim za prihranjivanja pitke vode. Suradnjom projektnih partnera analizirati će postojeće stanje te izraditi katalog najboljih mjera zaštite pitke vode na transnacionalnom nivou. Zavod će projektne akcije primjenjivati na dva pilot područja u južnoj Dalmaciji. Također, u cilju doprinosa projektnih rezultata kao i prijenosa znanja u Hrvatskoj će organizirati nacionalne radionice i okrugle stolove na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i radionice za mlade.

Službena internet stranica projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html

 

English version

 

 

Free Web Counters