Home > Institut > novosti : NOVA GEOLOŠKA KARTA OTOKA HVARA

NOVA GEOLOŠKA KARTA OTOKA HVARA

 

Za Novosti
Dr.sc. Tvrtko Korbar

 

Nova OGK RH otoka Hvara

 

Javna prezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - „Otok Hvar“ održana je u Hvaru 14. listopada 2015. u hvarskoj Lođi.

 

O istraživanjima i izradi OGK RH na području srednje Dalmacije izvijestili su i mediji:
HTV 1 u emisijama:
„Društvena mreža – znanstveni četvrtak“ 22.10.2015. (35,40-47,50 minute),
„More“ 25.10.2015. (od 9,25-13,30 minute),
te
„Slobodna Dalmacija“ od 23.10.2015.

 

Hvarska Lođa.

 

Prezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u Hvaru („Loggia“). Dr. sc. Tvrtko KORBAR, dipl. ing. geol. - voditelj projekta OGK i projektnog područja Srednja i južna Dalmacija (u sredini), Nenad OŠTRIĆ, dipl. ing. geol. – voditelj istraživanja na Hvaru i prvi autor karte (desno) i Nenad KURTANJEK – tehnička kartografija i GIS (lijevo).

 

Ova karta čini standardizirani prikaz još jedne geološko-geografske cjeline, obrađene u okviru istraživanja na nacionalnom projektu koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

3D prikaz geološke karte otoka Hvara.

 

OGK RH je u izradi i za ostala područja Splitsko-dalmatinske županije, kao i za druga područja RH, a čini nezaobilaznu osnovu za: usmjerena i primijenjena istraživanja iz područja pridobivanja mineralnih i energetskih sirovina te vode iz podzemlja, analizu i ponudu geoturističkih potencijala, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, procjenu geohazarda, edukaciju na svim razinama te usmjerena znanstvena istraživanja. Tijekom prezentacije, svi zainteresirani bili su upoznati s procesom izrade lista, s novim spoznajama i sa sadržajem lista. Prvi primjerci nove geološke karte otoka Hvara uručeni su čelnicima otočkih gradova i općina.