Home > Institut > novosti : Najava sastanka projekta EMODnet - Geologija u Splitu

Najava sastanka projekta EMODnet - Geologija u Splitu

 

Za Novosti
Dr.sc. Nikolina Ilijanić

 

razgovor

 

Od 22. do 23. ožujka održat će se 5. redoviti sastanak projekta europskog marinskog opservatorija i podatkovnih mreža, EMODNET-Geologija (European Marine Observation and Data Network-Geology) u Splitu, kojeg organiziraju Hrvatski geološki institut iz Zagreba i Hrvatski hidrografski institut iz Splita. U projektu EMODnet-Geologija sudjeluje 36 partnera iz EU te Rusije, Ukrajine, Turske, Crne Gore i Albanije. Projekt EMODnet financira Odjel za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije (DG Mare) sa više od 20.000.000 eura, a sekcija „geologija mora“ financirana je sa 4.200.000 eura. Voditeljstvo projekta je u nadležnosti British Geological Survey i g. Alana Stevensona. Hrvatski partneri u projektu su Hrvatski geološki institut i Hrvatski Hidrografski institut, a dio podataka za izradu karata osigurala je i Agencija za ugljikovodike. Sastanak u Splitu će se održati u prostorijama Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu i prisustvovat će 65 stručnjaka iz raznih područja geologije mora. Na sastanku će se diskutirati o napredovanju istraživanja geoloških podataka europskih mora, koji uključuju radne pakete: granulometrijski sastav morskog dna, brzina sedimentacije, podmorska geologija, litologija i stratigrafija morskog dna, migracija obale, mineralne sirovine (nafta i plin, agregati, metali) i geološki događaji (potresi, podmorska klizišta, vulkanska središta). Također će se na sastanku diskutirati o diseminaciji rezultata, te internet servisima i tehnologiji. Rezultat projekta EMODNET-Geologija bit će prikupljenost vrijednih podataka o europskim morima, koji su fragmentirani i nedostupni, te će omogućiti bolje upravljanje morima i doprinijeti njihovom očuvanju i zaštiti.

 

U sklopu sastanka biti će predstavljene najnovije spojene karte granulometrijskog sastava morskog dna Jadrana (slika 1), ali i svih europskih mora, koje služe za izradu karta morskih staništa.

 

Slika 1. Karta granulometrijskog sastava morskog dna Jadranskog mora.

 

Ujedno će biti i po prvi puta prikazane integrirane geološke karte jadranskog podmorja sa naglaskom na prikaz litoloških jedinica starijih od kvartara (posljednjih 2 mil. godina).

 

http://www.emodnet-geology.eu/emodnet/srv/eng/home