Home > Institut > novosti : Projekt MinLand - Objava za medije

Projekt MinLand - Objava za medije

 

Basin Lake

Objava za medije

Projekt MINLAND
Mineral Resources in Sustainable Land-Use Planning
Mineralne sirovine u održivom prostornom planiranju

Brussels, 22. studeni, 2017

Projekt MINLAND je osmišljen kako bi se raspravljalo o izazovima prostornog planiranja iz različitih potreba. Stoga je od velike važnosti osigurati pristup prostoru za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, uključujući kritične mineralne sirovine u integriranom optimiziranom procesu.

EU je prepoznala važnost zaštite opskrbe metalnim i ostalim mineralnim sirovinama za europske potrebe u Inicijativi o mineralnim sirovinama Europske komisije. Razlozi tomu su to što mineralne sirovine imaju ključnu ulogu u razvoju nove zelene tehnologije, baterija za električne automobile, razvoju gradova i pristupu metalima za europsku industriju. Posljedica formirane strategije bilo je pokretanje poziva H2020 SC5 te je konzorcij MINLAND osvojio projekt.

Projekt MINLAND će slijediti tri glavna cilja: izraditi bazu podataka o postojećim politikama, dati smjernice o povezivanju prostornog planiranja i mineralnih politika, analizirati primjere prostornog planiranja u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina s obzirom na mineralne politike i politike prostornog planiranja.

Konzorcij MINLAND, kojim koordinira Geološka služba Švedske, temelji se na sudjelovanju iz cijele Europe. Konzorcij se sastoji od partnera i trećih strana čija stručnost uključuje geološke podatke u prostornom planiranju (Eurogeosurveys - krovna organizacija geoloških službi), tijela nadležna za rudarstvo, tijela nadležna za prostorno planiranje, industriju i akademiju. Nadalje ga podržava široka skupina dionika koja obuhvaća tijela vlasti za prostorno planiranje na razini općina i regija te Euromine, World Wildlife Fund, PDAC, UEPG i stručnjake za prostorno planiranje.

Ovaj projekt financira Europska unija u sklopu Horizon2020, okvirnog programa za istraživanje i inovacije. Projekt je službeno započeo 1. prosinca 2017. i trajat će dvije godine.

Ovaj projekt dobio je sredstva iz programa Europske unije za istraživanje i inovaciju Horizon 2020 u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava nº 776679.  www.minland.eu 

Za više informacija o projekta , molim Vas kontaktirajte:

Geological Survey of Sweden (SGU):
Mr. Ronald ARVIDSSON, Koordinator projekta
Email:ronald.arvidsson@sgu.se
Phone: +46 1817 9013

EuroGeoSurveys:
Web: http://www.eurogeosurveys.org/
Email: Mrs. Nancy SAVALL:nancy.savall@eurogeosurveys.org
Mrs. Jelena VIDOVIC:jelena.vidovic@eurogeosurveys.org
Phone: +32 2 888 75 53
Dodatne informacije na tel. 01 6160 743 (HGI) ili putem mail-a na: zeljko.dedic@hgi-cgs.hr

 

 

 

Free Web Counters