Home > Institut > novosti : Međunarodni limnogeološki skup „Lake Basin Evolution“

Međunarodni limnogeološki skup „Lake Basin Evolution“

 

Za Novosti
Dr.sc. Nikolina Ilijanić

 

Basin Lake

 

Međunarodni limnogeološki skup Interim Colloquium „Lake Basin Evolution – Stratigraphy, Geodynamics, Climate and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems“ održan je od 20. do 24. svibnja 2016. godine u Zagrebu na RGN fakultetu, u organizaciji Regionalnog komiteta za stratigrafiju neogena (RCMNS) i Hrvatskog geološkog društva. Institucije koje su sudjelovale kao partneri i podrška ovom skupu bili su: Sveučilište u Zagrebu (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet), Hrvatski prirodoslovni muzej, Prirodoslovni muzej u Beču, INA-industrija nafte, Hrvatski geološki institut, Međunarodna zajednica sedimentologa (IAS) i Međunarodna zajednica geoloških znanosti (IUGS), te su se njihovi predstavnici obratili sudionicima skupa prilikom otvorenja u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Znanstveni program skupa održan je u prostorijama RGNF-a u subotu, 21. svibnja, gdje su znanstvenici održali predavanja i prezentirali postere grupiranih u 4 sekcije – limnogeologija, biodiverzitet, stratigrafija i geodinamika. Znanstvenici Hrvatskog geološkog instituta sudjelovali su na skupu s predavanjem (S. Miko), te posterima (N. Ilijanić, O. Hasan, K. Bakrač, V. Hajek Tadesse i T. Kurečić).

 

U sklopu skupa, organizirale su se dvije ekskurzije. Na jednodnevnoj ekskurziji (20. svibnja) u neogenske jezerske naslage okolice Zagreba sudjelovalo je 44 ljudi, dok je trodnevna ekskurzija (22.-24. svibnja) obuhvaćala Plitvička jezera, Vransko jezero kod Biograda, te neogenske jezerske bazene Dinarida južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine (Sinjski, Livanjski, Tomislavgradski, Kupreški, Bugojanski i Sarajevsko-Zenički bazen), u kojoj je sudjelovalo 26 ljudi. Publikacije skupa (knjiga sažetaka i vodič ekskurzija) možete pogledati na sljedećim linkovima:
- Knjiga sažetaka (download)
- Vodič ekskurzija (download)

 

Tijekom skupa prezentirana je i najavljena sljedeća konferencija u Hrvatskoj, „7. Međunarodna radionica o neogenu za srednju i jugoistočnu Europu“, od 28. do 31. svibnja 2017. godine u Velikoj, koju organizira Hrvatsko geološko društvo (K. Bakrač, I. Galović, V. Hajek Tadesse, M. Horvat, L. Wacha iz Hrvatskog geološkog instituta). Službena stranica skupa je http://www.7ncsee2017.com/ na kojoj možete naći sve potrebne informacije.

 

Ekskurzija na obroncima Medvednice – miocenska paleo-jezera jugozapadnog dijela Panonskog bazena (voditelji M. Kovačić, O. Mandić i B. Tomljenović)

 

Sudionici skupa na Plitvičkim jezerima (voditelj N. Horvatinčić i T. Novosel).

 

Ekskurzija na Vransko jezero kod Biograda (voditelji S. Miko i N. Ilijanić).

 

Profil miocenskih jezerskih sedimenata Sinjskog bazena (voditelj O. Mandić).

 

Akumulacijsko jezero Mandek pokraj Livna, uz obalu jezera vidljivi su miocenski jezerski sedimenti, s bentonitima.

 

Jezerski miocenski sedimenti s naslagama ugljena u nekadašnjem rudniku ugljena Tušnica.

 

Selekcija fosilnih ostataka zubi slonova i tigrova iz kamenoloma Cebara pokraj Tomislavgrada.

 

Veliko prostranstvo Kupreškog polja (~95 km2), na kojem se rasprostiru jezerski sedimenti miocenske starosti, s fosilnim endemskim puževima.

 

Rudnik Gračanica – izmjena močvarnog lignita i jezerskih lapora miocenske starosti.

 

Greben pokraj Kaknja - jezerski vapnenac s puno organskog materijala, dio Sarajevsko-zeničkog bazena.