Home > Institut > novosti : OBJAVA ZA MEDIJE INFORMACIJE O MINERALNIM SIROVINAMA KORISTE POTREBAMA DIONIKA

OBJAVA ZA MEDIJE

 

 

european commission 

OBJAVA ZA MEDIJE
INFORMACIJE O MINERALNIM SIROVINAMA KOJE KORISTE POTREBAMA DIONIKA


Za gospodarstvo i napredak Europske unije ključne su primarne i sekundarne mineralne sirovine. Realizacijom projekta Minerals Intelligence Capacity Analysis (MICA) stvara se Baza znanja o mineralnim sirovinama (Raw Materials Knowledge Base) na nivou Europske unije, što predstavlja nadogradnju prijašnjih i tekućih EU projekata koji su predstavljali početnu fazu u ostvarivanju njene izgradnje. Prvi sastanak partnera na MICA projektu održan je u Kopenhagenu od 2. do 4 veljače 2016.

Temeljni cilj MICA projekta je da na jednostavan i fleksibilan način omogući dionicima pristup najkvalitetnijim podacima putem internetske platforme, Informacijske platforme (baze) o mineralnim sirovinama Europske unije (European Union Raw Materials Intelligence Capacity Platform, EU-RMICP). Za postizanje ovog ambicioznog cilja, MICA je okupila multidisciplinarni tim stručnjaka, od prirodnih i tehničkih do društvenih znanosti, kako bi se osiguralo adekvatno prikupljanje, pohrana i brzi prikaz podataka o mineralnim sirovinama u skladu s potrebama dionika.

Na početnom sastanku, koji je uključivao tehničke radionice, prezentirani su svi radni paketi unutar kojih će se izvršavati aktivnosti te su predstavljeni svi uključeni partneri. Predstavnici Europske unije iznijeli su mjerodavne političke okvire i svoja očekivanja od projekta. Konkretno, gospodin Slavko Šolar iz Europske komisije DG GROW, rekao je da se očekuje da će MICA doprinijeti oblikovanju politika EU za mineralne sirovine, te će poticati, implementaciju rezultata sadašnjih i budućih projekata koji se bave istom problematikom. Suradnja s industrijom, Centrom znanja o mineralnim sirovinama (KIC Raw Materials) i Američkim geološkim zavodom (USGS) također je bitna za vrijeme trajanja projekta. Štoviše, predstavnici tih stranaka dio su Savjetodavnog odbora MICA Projekta.

Institucije

MICA Projektom koordinira Geološki institut Danske i Grenlanda (GEUS). Konzorcij uključuje geološke službe (GEUS, BGS, BRGM, BGR, GTK, GeoZS), znanstveno-istraživačke institucije (F-ISI & JRC), fakultete (UL-CML, UJF-LIG, NTNU, UCL ISR), strukovne udruge (EFG, EGS) i dva mala i srednja poduzeća (MinPol, LPRC). Povrh toga, skupina od 15 europskih geoloških službi pridonosi realizaciji MICA projekta kao treća strana.

Za više podataka o projektu molim Vas kontaktirajte:

EuroGeoSurveys – Web: www.eurogeosurveys.org
                               Email: claudia.delfini@eurogeosurveys.org
                                         francesca.siciliano@eurogeosurveys.org
                               Telefon: +32 2 888 75 53

GEUS - Ms Nynke Keulen, Kordinator projekta
             Email:ntk@geus.dk
            Telefon: +2 99 56 23 45; Mobile: +299 36 12 61

Hrvatski geološki institut – Zavod za mineralne sirovine (sudionici u projektu):
                Dr. sc. Slobodan Miko, dipl.ing.geol.; Email: slobodan.miko@hgi-cgs.hr
                Željko Dedić,dipl.ing.geol.; Email: zdedic@hgi-cgs.hr
                Erli Kovačević Galović, dipl.ing.geol.; Email:ekovacevic@hgi-cgs.hr