Home > Institut > novosti : Najava i poziv na sudjelovanje na međunarodni limnogeološki skup „Lake Basin Evolution…“

Najava i poziv na sudjelovanje na međunarodni limnogeološki skup „Lake Basin Evolution…“

 

Za Novosti
Dr.sc. Nikolina Ilijanić

 

geocradle

 

Regionalni komitet za neogensku stratigrafiju Sredozemlja (RCMNS) organizira u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom (RGNF) od 20. do 24. svibnja 2016. godine međunarodni limnologeološki skup RCMNS Interim Colloquium 2016, pod nazivom „Lake Basin Evolution – Stratigraphy, Geodynamics, Climate, and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems“. Područje Dinarida Hrvatske predstavlja idealni geološki položaj koji razdvaja Sredozemlje i Paratetis u kojem je sačuvan detaljan zapis taloženja jezerskog sedimenta. Skup s težištem na stratigrafskoj korelaciji, dinamici taložnih procesa i razvoju biološke raznolikosti izoliranih bazena, promovira limnogeologiju kao modernu prirodoslovnu disciplinu koja integrira ekspertize geoloških i bioloških znanosti.

Hrvatsko geološko društvo je ključni partner odgovoran za organizaciju Interim Colloquium 2016 u Zagrebu. Osim HGD-a, velik broj domaćih i međunarodnih znanstvenih tijela sudjeluju kao partneri i podrška – Sveučilište u Zagrebu (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet), Hrvatski prirodoslovni muzej, Prirodoslovni muzej u Beču, INA-industrija nafte, Hrvatski geološki institut, Međunarodna zajednica sedimentologa i Međunarodna zajednica geoloških znanosti.

Skup će se održati u prostorima RGNF-a i pozvani su stručnjaci iz niza disciplina u istraživanju jezerskih bazena (stratigrafi, sedimentolozi, strukturni geolozi, paleontolozi, biolozi i geokemičari). Prezentirat će se istraživački projekti velikih razmjera, kao što je Duboko bušenje Ohridskog jezera (SCOPSO, PI T. Wilke), Slatkovodni puževi europskog neogena (FreshGEN, PI M. Harzhauser), Rast i nestanak pontkaspijske bioraznolikosti (PRIDE, PI F. Wesselingh) i Evolucija Paratetisa (NWO, PI W. Krijgsman). Organizirat će se 2 ekskurzije: jednodnevna ekskurzija u neogenske jezerske naslage okolice Zagreba i trodnevna ekskurzija kroz prošle i sadašnje slatkovodne jezerske okoliše (18 Ma do danas) čija su limnogeološka istraživanja u tijeku (Plitvička jezera i Vransko jezero u Dalmaciji te neogenski jezerski bazeni Dinarida južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine).

Službena stranica skupa je http://rcmns-ic2016.nhm-wien.ac.at/.