Home > Zavod za mineralne sirovine > Laboratorijska oprema

Laboratorijska oprema

1) Geokemijski laboratorij

Geokemijski laboratorij Zavoda za mineralne sirovine opremlen je kao potpora istraživanju vezanu za geokemiju okoliša :

  • Promjene uporabe zemljišta tijekom holocena
  • Interakcija sediment/tlo čovjek (ekotoksikologija_medicinska geologija)
  • Interakcija sedimenti/tlo voda
  • Analitičke metode vezane za anorgansku geokemiju

U laboratoriju posebna pažnja usmjerena je na:

 • Daljne razvijanje specijacijskih i sekvencijskih analiza tla i sedimenta zbog karaterizacije mobilnosti potencijalno toksičnih elemenata i njihove interakcije s vodenom fazom. 
 • Istraživanje kompleksne interakcije ljudi i klimatskih promjena tokom holocena u prostoru krša pomoću geokemijskih, palinoloških, geomorfoloških i hidroloških (granulometrije sedimenata) metoda  us vrhu rekonstrukcije klimatskih promjena u krškom prostoru i njegovog zapisa u jezerskim i naplavnim sedimentima i tlima. Pri tome osim geokemijskih analiza i gemorfološkog kartiranja u velikoj mjeri koristile bi se mogučnosti modeliranja u GIS okruženju.
 • istraživanja vezana za geokemiju urbanih sredina

Geokemijski laboratorij opremljen je sa:

 • ICP-AES proivođača Jobin-Yvon (Francuska)
 • Atomski adsorpcijki spektrometar AAnalyst700 (Perkin Elmer)
 • Mikrovalni digestor (MDS 2000), i kompletna laboratorijska oprema za pripremu/otapanje svih vrsta uzoraka (geoloških, bioloških, voda),
 • polarizacijski petrografski mikroskopi, binokularne lupe,
 • Sedigraf 5100 (Micromeritics) za analizu frakcije sedimenata manju od 125 mikrona
 • pH metri

ICP-AES Jobin Yvon

Atomski adsorpcijki spektrometar AAnalyst700 (Perkin Elmer)

Sedigraf 5100 (Micromeritics)

Kontakt:
Mr.sc. Martina Šparica Miko, dipl.inž.kem
Tel.. 385 1 616 0 888
Fax: 385 1 614 4 716

 

2) XRD Laboratorij

Tijekom 2008. godine kupljen je difraktometar X'Pert PRO nizozemske tvrtke PANanalaytical, kao prvi korak u uspostavljanju novog XRD laboratorija HGI. Difraktometar se sastoji od izvora rendgenskog zračenja (keramičke rendgenske cijevi), goniometra (difraktometra) i detektora rendgenskog zračenja.
Izvor rendgenskog zračenja je ceramic X'Pert Tube, visokoenergetska keramička XRD cijev koja objedinjuje sve pogodnosti njenih prethodnika. X'Pert Tube nudi poboljšane dimenzije fokalne točke i veću pouzdanost. Ima dva prozora sa strane umjesto četiri i čini novu cijev pristupačniju okolini.

Goniometar koristi Theta-Theta geometriju za mjerenje kutova. Dodatni optički moduli su Sollerove pukotine (od 0.02 do 0.08 rad), fiksne divergentne i primajuće (receiving) pukotine i pukotine protiv raspršenja (antiscatter slits). Rotator (spinner) nosača uzorka omogućje veću homogenizaciju i povećava intenzitet rendgenskog zračenja. Automatski izmjenjivač uzoraka s 15 mjesta  (autosampler, autochanger) čini XRD analize puno bržima i praktičnijima.

Difraktometar je opremljen drugom generacijom PANanalitičkog detektora poluvodiča (semiconductor), dizajniranog za najnaprednije aplikacije rendgenske difrakcije – PIXcelom. Novi PIXcel detektor je vrlo napredni brojač fotona koji inkorporira zadnje podatke piksel tehnologije te je nasljednik čuvenog PANanalitičkog X'Celeratora. Omogućuje napredno istraživanje materijala visokotehnološkim aplikacijama kao što su superiorna rezolucija i brzina sakupljanja podataka (sastoji se od 65 000 piksela, svaki veličine 55x55 mikrona), velika dinamika mjerenja (25 milijuna counta po sekundi po redu piksela), visoka linerana ovisnost intenziteta rengenskog zračenja (high count rate linearity) i široka mogućnost primjene. Kada se koristi s monokomatorom (Ni filter) omogućuje difraktograme s najboljim difrakcijskim maksimumima (pikovima) u odnosu na osnovnu liniju (background).
PIXcel je rezultat PANanalitičke suradnje sa CERN-om, najvećim svjetskim laboratorijem za fiziku čestica i drugih vodećih istraživačkih instituta diljem Europe koji su uključeni u projekt Medipix2 (između ostalih NIKHEF, National Institute for Nuclear and High Energy Physics, u Nizozemskoj). 

PIXcel detektor kao dio X'Pert PRO difraktometara

Sustav je kontroliran pomoću računala koji sakuplja i evaluira podatke te koristi software X'Pert HighScore i X'Pert Quantify. Podaci se interpretiraju pomoću baze podataka ICDD PDF-4/Minerals koja sadrži približno 130.000 eksperimentalnih i izračunatih uzoraka praha. Rentgenski difraktometar koristi se za kvalitativnu i kvantitativnu faznu analizu, Rietveldovu analizu, za analize stresa i teksture, za određivanje dimenzija jedinične ćelije i veličine čestica, tankoslojna mjerenja difrakcije (thin film measurments).

Za potrebe pripreme uzoraka za XRD analizu nabavljen je poseban mlin (McCrone Micronising Mill) za suho i mokro usitnjavanje uzoraka.

Poseban mlin za pripremu uzoraka za XRD analizu (McCrone Micronising Mil)

Kontakt:
Nikolina Ilijanić, dipl.inž.geol
Tel-. 385 1 616 0 888
Fax.385 1 614 4 716