Home > Institut > novosti : GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2015 / ANNUAL REPORT 2015

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2015 / ANNUAL REPORT 2015

Za Novosti
Dr. sc. Staša Borović, urednica

 

Iz tiska je izašlo Godišnje izvješće HGI-CGS za 2015. godinu (ISSN 1846-629X), a dostupno je i na poveznici (http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm). Izvješće konceptualno nastavlja višegodišnju tradiciju te predstavlja djelatnost HGI u prethodnoj godini kroz pet tematskih cjelina uz Uvodnik ravnatelja HGI-CSG prof. dr. sc. Josipa Halamića. Cjelina HGI-CGS: organizacija, brojke i činjenice obuhvaća podatke o organizacijskoj strukturi, zaposlenicima, proračunu, mrežnoj stranici, zavodima HGI-CGS i Geološkoj službi. Cjelina Geološke karte – temeljna djelatnost, daje informacije o šest geoloških karata i radovima u okviru tih projekata tijekom 2015. godine. U cjelini Odabrani projekti opisana su po dva najznačajnija međunarodna i domaća znanstvenoistraživačkih projekata iz svakog od zavoda. U četvrtoj cjelini Publikacije predstavljen je rad Knjižnice HGI-CGS, izdanja HGI-CGS te bibliografija znanstvenih i stručnih radova koje su djelatnici objavili tijekom 2015. godine, kao i popis u toj godini izrađenih elaborata i studija. U posljednjoj cjelini Novi doktori znanosti, predstavljeni su doktorati znanstvenih novaka stečeni u 2015. godini.

 

The new Annual report of HGI-CGS for the year 2015 (ISSN 1846-629X) has been released from press, and is available at the link (http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm). Concept of the report follows a year-long tradition and represents the work conducted at HGI-CGS in the previous year through five thematic chapters with the Introduction by the Director of HGI-CGS, prof. dr. sc. Josip Halamić. Chapter HGI-CGS: organisation, numbers and facts provides the data on organisational structure, employees, budget, web site, departments of the HGI-CGS and the Geological survey. Chapter Geological maps – basic activity gives information on six geological maps and the activities conducted in the realm of those projects in 2015. Chapter Selected projects describes two most significant scientific and research projects from each department in the past year. Fourth chapter Publications presents the work of HGI-CGS Library, its editions, as well as the bibliography of scientific and professional papers published by the HGI-CGS employees and the list of studies and elaborates. The last chapter New doctors of science presents doctoral theses defended in the year 2015 by research fellows of the HGI-CGS.

 

kliknite za godišnje izvješće 2015